REAL-EOD

Items where Year is 1936

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 35.

Krudy, Ferenc, ed. (1936) Báróczy Sándor feljegyzései a magyar nemesi testőrség életéből 1760-1800-ig. M. Kir. Hadilevéltár, Budapest.

Kornis, Gyula, ed. (1936) A Királyi magyar Pázmány Péter Tudományegyetem alapítása 300 éves évfordulójának jubileumi emlékkönyve. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Aristoteles, (1936) Metafizika. Az Akadémia filozófiai könyvtára (9). [s.n.], Budapest.

Balás Piri, Elemér (1936) Az okozatosság büntetőjogi problematikája. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balás Piri, Elemér (1936) Az okozatosság büntetőjogi problematikája. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (7.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartók, György (1936) A lét bölcseleti problémája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Benedek, Marcell (1936) Irodalom-esztétika. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Benkóczy, Emil (1936) Heves vármegye vitézei. Kapisztrán-Nyomda, Vác.

Berzsenyi, Dániel (1936) Berzsenyi Dániel költői művei. Régi magyar könyvtár (39). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brandenstein, Béla (1936) Az ember a mindenségben. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bánhidi, Antal (1936) A Gerle 13 útja : Bánhidi Antal úti naplója. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Degen, Árpád (1936) Flora Velebitica. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fári, László and Vermes, Miklós (1936) A fényképezés új útjai. Népszerű természettudományi könyvtár (18.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Gombocz, Endre (1936) A magyar növénytani irodalom bibliográfiája : 1901-1925 = Bibliographie der ungarischen botanischen Literatur : 1901-1925. Országos Könyvforgalmi és Bibliográfiai Központ, B. sorozat (XII. D). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Győry, Tibor (1936) Az orvostudományi kar története : 1770-1935. Pázmány Péter-Tudományegyetem, Budapest.

Gál, Kelemen (1936) Kilyéni Ferencz József unitárius püspök élete és kora : Háromnegyedszázad az unitárius egyház életéből. Az Unitárius Irodalmi Társaság Szakkönyvtára (5). Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet, R - T. Cluj.

Holub, József (1936) Néhány kérdés a leánynegyed köréből. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jankovich, Tihamér (1936) Somogyszob. [s.n.], Veszprém.

Keöpe, Viktor Géza (1936) A szigetek gyöngye. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1936) Petőfi pesszimizmusa. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Jules (1936) Le Tricentenaire de L'Université Royale Hongroise Pierre Pázmány de Budapest : En Souvenir des Fêtes Jubilaires Organisées pour Commémorer le 300e Anniversaire de sa Fondation. Imprimerie Royale Hongroise Unversitaire, Budapest.

Kornis, Julius and Prohászka, Ludwig (1936) Gedenkschrift für Ákos von Pauler. Walter de Gruyter & Co., Berlin; Leipzig.

Lotz, János (1936) A történelmi világkép : az ember az időben. Kultúra, Pécs.

Németh, István (1936) Les colonies françaises de Hongrie = A magyarországi francia települések. Francia tanulmányok = Études françaises, 15 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Papp, Viktor (1936) Liszt Ferenc élő magyar tanítványai. Dante Kiadás, Budapest.

Prohászka, Lajos (1936) A vándor és a bujdosó. Minerva-könyvtár (50.). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, Budapest.

Pukánszky, Béla (1936) A mai osztrák irodalom. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Révész, Imre (1936) Debrecen lelki válsága 1561-1571. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stein, Aurél (1936) Ősi ösvényeken Ázsiában : három kutató utam Ázsia szívében és Kína északnyugati tájain. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Sulkowsky, Zoltán and Bartha, Gyula (1936) Öt világrészen keresztül : az első befejezett földkörüli motorkerékpáros utazás. Pátria Nyomda, Budapest.

Surányi-Unger, Tivadar (1936) Magyar nemzetgazdaság és pénzügy. Gergely R., Budapest.

Szemes, József (1936) Oláh Miklós. Szemes József, Esztergom.

Vergilius Maro, Publius (1936) Publius Vergilius Maro Georgicája. Görög és latin remekírók . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voinovich, Géza (1936) Petőfi. Kincsestár (144.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

sine, nomine (1936) Emlékirat a m. kir. Postatakarékpénztár fennállásának 50. évfordulója alkalmából. [s.n.], Budapest.

This list was generated on Sun May 24 23:17:58 2020 CEST.