REAL-EOD

Items where Year is 1928

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 37.

Niamessny, Mihály (1928) A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Franklin Nyomda , Budapest .

Alexander, Bernát and Szemere, Samu (1928) Alexander Bernát ifjúkori levelei Horváth Cyrillhez. [Neuwald Ny.], Budapest.

Angyal, Dávid (1928) Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Franklin, Budapest.

Angyal, Dávid (1928) Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Bartók, György (1928) Bőhm Károly. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Bartók, György (1928) A "rendszer" filozófiai vizsgálata. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brisits, Frigyes (1928) A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Concha, Győző (1928) Hatvan év tudományos mozgalmai között : Concha Győző összegyűjtött értekezései és bírálatai. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Forster, Gyula (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és a műemlékek védelme. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fröhlich, Izidor (1928) Vizsgálatok igen vékony rétegben porlasztva kormozott üvegfelületekből szétterülő fénysugarak polározásáról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyulai, Ferenc (1928) Gróf Gyulai Ferenc naplója. Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága, Budapest.

Hekler, Antal (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és a művészettörténet. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Illés, József (1928) Hajnik Imre és a magyar jogtörténet. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kaán, Károly (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és az erdőgazdasági tudományok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klemm, Antal (1928) A mondattan elmélete : (székfoglaló). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kundt, Ernő (1928) Az angol regény mesterei. Kultúra és tudomány (60.). Franklin, Budapest.

Kárpáti, Aurél (1928) A kételkedő kritikus. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Lukinich, Imre (1928) A Bethleni gróf Bethlen család története. Athenaeum, Budapest.

Mailáth, József (1928) Élményeim és tapasztalataim a háború alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Meszlényi, Antal (1928) A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Szent István Társulat, Budapest.

Navratil, Ákos (1928) Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Németh, Gyula (1928) Akadémiánk és a keleti filológia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pröhle, Vilmos (1928) Rendszeres franczia nyelvtan. Tudományos zsebkönyvtár, 6/a . Stampfel, Budapest.

Ravasz, László (1928) Pál Athénben : székfoglaló. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Reményi, József (1928) Lesz-e reggel? : regény. Kazinczy Kiadóvállalat, Košice-Kassa.

Rudnay, Béla (1928) Őseink és rokonaink : történelmi tanulmány. Szerző, Karcag.

Rácz, Lajos (1928) Rousseau élete és művei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Scheffler, János (1928) Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848/49-ből. Stephaneum, Budapest.

Sigmond, Elek (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és a mezőgazdasági tudományok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stromfeld, Aurél (1928) Készül az új háború. Világosság Nyomda, Budapest.

Szabolcska, Mihály (1928) Őseim nyomán : költemények. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Zoltán (1928) A szobai növények élete és gondozása. Népszerű természettudományi könyvtár (6.). Természettudományi Társulat, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1928) A magyarországi pénzintézetek fejlődése. Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest.

Varga, Béla (1928) A subsistentia fajai : (adatok a hyparchologiához). Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zelovich, Kornél (1928) A jövő energiaforrásai. Népszerű természettudományi könyvtár (7). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Zweig, Stefan (1928) Tolsztoj. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

sine, nomine (1928) The small original Eötvös torsion balance. Ferdinand Süss Precision Mechanical and Optical Works, Budapest.

This list was generated on Fri Oct 18 21:17:48 2019 CEST.