REAL-EOD

Items where Year is 1928

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: | A | B | C | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | V | Z
Number of items: 37.

Niamessny, Mihály (1928) A magyar parlamentárizmus 1867-től 1918-ig. Franklin Nyomda , Budapest .

A

Alexander, Bernát and Szemere, Samu (1928) Alexander Bernát ifjúkori levelei Horváth Cyrillhez. [Neuwald Ny.], Budapest.

Angyal, Dávid (1928) Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Franklin, Budapest.

Angyal, Dávid (1928) Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

B

Bartók, György (1928) Bőhm Károly. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Bartók, György (1928) A "rendszer" filozófiai vizsgálata. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Brisits, Frigyes (1928) A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

C

Concha, Győző (1928) Hatvan év tudományos mozgalmai között : Concha Győző összegyűjtött értekezései és bírálatai. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

F

Forster, Gyula (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és a műemlékek védelme. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fröhlich, Izidor (1928) Vizsgálatok igen vékony rétegben porlasztva kormozott üvegfelületekből szétterülő fénysugarak polározásáról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Gyulai, Ferenc (1928) Gróf Gyulai Ferenc naplója. Magyar Tudományos Akadémia Hadtörténelmi Bizottsága, Budapest.

H

Hekler, Antal (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és a művészettörténet. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

I

Illés, József (1928) Hajnik Imre és a magyar jogtörténet. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Kaán, Károly (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és az erdőgazdasági tudományok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klemm, Antal (1928) A mondattan elmélete : (székfoglaló). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kundt, Ernő (1928) Az angol regény mesterei. Kultúra és tudomány (60.). Franklin, Budapest.

Kárpáti, Aurél (1928) A kételkedő kritikus. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

L

Lukinich, Imre (1928) A Bethleni gróf Bethlen család története. Athenaeum, Budapest.

M

Mailáth, József (1928) Élményeim és tapasztalataim a háború alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Meszlényi, Antal (1928) A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Szent István Társulat, Budapest.

N

Navratil, Ákos (1928) Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Németh, Gyula (1928) Akadémiánk és a keleti filológia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

P

Pröhle, Vilmos (1928) Rendszeres franczia nyelvtan. Tudományos zsebkönyvtár, 6/a . Stampfel, Budapest.

R

Ravasz, László (1928) Pál Athénben : székfoglaló. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Reményi, József (1928) Lesz-e reggel? : regény. Kazinczy Kiadóvállalat, Košice-Kassa.

Rudnay, Béla (1928) Őseink és rokonaink : történelmi tanulmány. Szerző, Karcag.

Rácz, Lajos (1928) Rousseau élete és művei. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

S

Scheffler, János (1928) Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848/49-ből. Stephaneum, Budapest.

Sigmond, Elek (1928) A Magyar Tudományos Akadémia és a mezőgazdasági tudományok. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Stromfeld, Aurél (1928) Készül az új háború. Világosság Nyomda, Budapest.

Szabolcska, Mihály (1928) Őseim nyomán : költemények. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szabó, Zoltán (1928) A szobai növények élete és gondozása. Népszerű természettudományi könyvtár (6.). Természettudományi Társulat, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Lajos (1928) A magyarországi pénzintézetek fejlődése. Magyar Közgazdasági Társaság, Budapest.

sine, nomine (1928) The small original Eötvös torsion balance. Ferdinand Süss Precision Mechanical and Optical Works, Budapest.

V

Varga, Béla (1928) A subsistentia fajai : (adatok a hyparchologiához). Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (3. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Z

Zelovich, Kornél (1928) A jövő energiaforrásai. Népszerű természettudományi könyvtár (7). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Zweig, Stefan (1928) Tolsztoj. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

This list was generated on Sat Apr 4 20:40:08 2020 CEST.