REAL-EOD

Items where Year is 1918

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S
Number of items: 19.

A

Ackermann, Kálmán (1918) Forgách Ferenc bíboros, esztergomi érsek : életrajzi tanulmányok az ellenreformáció korához. Heisler és Kózol Nyomda, Budapest.

B

Balanyi, György (1918) Világpolitika : a világtörténet legújabb fejezete : 1871-1914. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

C

Concha, Győző (1918) Eötvös és Montalembert barátsága : adalék a magyar katholikusok autonómiájának kezdeteihez. Szerző, Budapest.

D

Deák, Margit (1918) Baksai Sándor nyelve. Nyelvészeti füzetek (78). Magyar Nyelvőr, Budapest.

F

Ferenczi, Zoltán (1918) Egy elfeledett regényről : Petrichevich Horváth Lázárnak "Az elbujdosott" cz. regénye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

G

Görgey, István (1918) Görgey Arthur a száműzetésben : 1839-1867 : eredeti levelek fölhasználásával. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

H

Heller, Bernát (1918) Az arab Antar-regény : összehasonlító irodalomtörténeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hettner, Alfred (1918) Anglia világuralma és a háború. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Hornyánszky, Budapest.

J

Juhász, János (1918) Kölcsönhatások a magyar és tót közmondásokban és szólásokban. Nyelvészeti füzetek (79). Tevan Adolf könyvnyomdája, Békéscsaba.

K

Király, János (1918) A király-koronázása eredete fejlődése és ordóbeli kialakulása. Stephaneum, Budapest.

Kőnig, Dénes (1918) Az analysis situs elemei : 1. rész. Felületek. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

L

Losonczi, Zoltán (1918) Hangtörténeti alapkérdések. Nyelvészeti füzetek (81). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Lukinich, Imre (1918) Erdély területi változásai a török hódítás korában 1541-1711. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

M

Margalits, Ede (1918) Szerb történelmi repertórium : 1. köt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

N

Nagy, Lajos (1918) Nogáll János nyelve. Nyelvészeti füzetek (80). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Németh, József (1918) Szerbia egyetemes leírása. Hornyánszky, Budapest.

Némethy, Geyza (1918) Coniecturae ad emendandum Firmicum Maternum astrologum. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

P

Pósta, Béla (1918) A gyulafehérvári székesegyház sírleletei = Les trouvailles de la cathédrale de Gyulafehérvár. UNSPECIFIED, Kolozsvár.

S

Szentpétery, Imre (1918) Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Fri Apr 3 08:04:28 2020 CEST.