REAL-EOD

Items where Year is 1904

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 47.

Bayer, József, ed. (1904) Egy magyar Eszther-dráma. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balassa, József, ed. (1904) Kazinczy és a nyelvújítás : szemelvények Kazinczy Ferenc prózai műveiből. Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Balogh, Pál (1904) Fajnépességi viszonyaink az erdélyi részek körül 1890-1900 években. Erdélyi Magyar Kárpát-Egyesület, Kolozsvár.

Bernát, István (1904) A magyar demokrácia multja, jelene és jövője. Budapesti Hirlap, Budapest.

Boreczky, Elemér (1904) A királyi tárnokmester hivatala 1405-ig. Országos Községi Központi Nyomda, Budapest.

Concha, Győző (1904) Brassai Sámuel emlékezete. Franklin-Társulat, Budapest.

Divald, Kornél (1904) Eperjes templomai. Singer és Wolfner, Budapest.

Erdélyi, Lajos and Horger, Antal and Szemkő, Aladár (1904) Nyelvjárási tanulmányok II. Nyelvészeti füzetek (13). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest.

Evlia, Cselebi (1904) Evlia Cselebi török világutazó Magyarországi utazásai, 1660-1664. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1904) Deák élete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (58-60). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hamvay, Ödön (1904) Damjanich János élete története és szemelvények nejéhez intézett leveleiből. Budapesti Hírlap, Budapest.

Haraszti, Gyula (1904) A renaissance franczia színköltészete és színszerűség. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Illés, József (1904) A törvényes öröklés rendje az Árpádok korában. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Istóczy, Győző (1904) Istóczy Győző országgyűlési beszédei, indítványai és törvényjavaslatai : 1872-1896. Buschmann, Budapest.

Karácsonyi, János (1904) Az első Lónyayak : családtörténeti tanulmány. Szent László Ny., Nagyvárad.

Katona, Lajos (1904) A Teleki-codex legendái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1904) 1816. márczius 1. - 1816. deczember 31. Kazinczy Ferencz levelezése (14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kunz, Jenő (1904) Az igazságos jog. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kégl, Sándor (1904) Szenâji és a perzsa vallásos költészet. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kóssa, Gyula (1904) Magyar állatorvosi könyvészet 1472-1904. Magyar Országos Állatorvos-egyesület, Budapest.

Lehoczky, Tivadar (1904) A beregmegyei görögszertartású katholikus lelkészségek története a XIX. század végéig. Grünstein, Munkács.

Láng, Lajos (1904) A vámpolitika az utolsó száz évben. Politzer, Budapest.

Mattyasovszky, Miklós (1904) Törzsöröklési jog és törzsöröklési szokás. Eggenberger, Budapest.

Matunák, Mihály (1904) Véghles vára. Kreisler, Breznóbánya.

Milhoffer, Sándor (1904) Magyarország közgazdasága. Franklin-Társulat, Budapest.

Milhoffer, Sándor (1904) Magyarország közgazdasága. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Palágyi, Menyhért (1904) Az ismerettan alapvetése. Athenaeum, Budapest.

Pauler, Ákos (1904) Az ismeretelméleti kategóriák problémája. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Platon, (1904) Platon Állama. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Posewitz, Tivadar (1904) A Magas Tátra és a Szepesi Középhegység : gyakorlati utmutató a természet kedvelői részére. Maurer Adolf, Kassa.

Reiner, Zsigmond (1904) A választási jog reformja. Franklin, Budapest.

Rimay, János (1904) Rimay János munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simai, Ödön (1904) Dugonics András mint nyelvújító. Nyelvészeti füzetek (14). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1904) Elvonás. Elemző szóalkotás. Nyelvészeti füzetek (11). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Szilasi, Móricz (1904) Adalékok a finn-ugor palatalis mássalhangzók történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (18. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szokolszky, Bertalan (1904) A százéves kassai püspökség : 1804-1904. Vitéz Nyomda, Kassa.

Széchenyi, István (1904) Gróf Széchenyi István munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Székely, Ábrahám (1904) Alanytalan mondataink alanyáról. Nyelvészeti füzetek (12.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Tahy, István (1904) Tahyak és azokkal rokon családok. Pátria Ny., Budapest.

Thirring, Gusztáv (1904) A magyarországi kivándorlás és a külföldi magyarság. Kilián, Budapest.

Thury, József (1904) A közép-ázsiai török irodalom. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tisza, István (1904) Küzdelem a parlamentárizmusért : gróf Tisza István beszédei. Athenaeum, Budapest.

Téglás, Gábor (1904) Az alföldi sáncok maros-dunaközi csoportjának helyrajza és technikai szerkezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Mike (1904) Szerzetes rendek és társulatok Magyarországon. Jurcsó, Kalocsa.

Vergilius Maro, Publius (1904) Vergilius Publius Maro Eclogái. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Wosinszky, Mór (1904) Az őskor mészbetétes díszítésű agyagművessége. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zoltai, Lajos (1904) Debreczen és vidékének urai az Árpád-kor végén és az Anjou-korban 1200-1400 közt. Városi Könyvnyomda, Debreczen.

This list was generated on Thu Dec 13 00:14:09 2018 CET.