REAL-EOD

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GR Folklore / etnológia, folklór, kulturális antropológia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 30.

A

Allodiatorisz, Irma (1937) Adatok az árpádkori alföldi magyarság anthropologiájához. Stephaneum Nyomda, Budapest.

B

Bartucz, Lajos and Kollarov, M. István and Somogyi, Gyula (1912) Arad vármegye és Arad szab. kir. város néprajzi leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Bánfi, János (1892) Magyar László utazásai és kalandjai. Révai Testvérek, Budapest.

C

Czirbusz, Géza (1882) A délmagyarországi bolgárok ethnologiai magánrajza. A Délmagyarországi Természettud. Társ. kiadása, Temesvár.

Czirbusz, Géza (1913) A temes- és torontálmegyei bolgárok. [s.n.], Budapest.

F

Fabó, Bertalan (1908) A magyar népdal zenei fejlődése : 1000 kótapéldával, számos hasonmással. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1877) Vázlatok Magyarország műveltségi állapotairól. Athenaeum, Budapest.

G

Genthon, István (1932) Budapest múltja és művészete. Kincsestár (50.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Györffy, István (1943) Magyar falu, magyar ház. Turul, Budapest.

H

Herman, Ottó (1899) A magyar ősfoglalkozások köréből : előadás. Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Herman, Ottó (1909) A magyarok nagy ősfoglalkozása. Hornyánszky, Budapest.

J

Jerney, János (1851) Jerney János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása végett : 1844 és 1845. Jerney János, Pest.

Jászay, Pál and Jókai, Mór and Jósika, Miklós and Lugossy, József and Petőfi, Sándor and Rischel, Ágost and Szigligeti, Ede and Vahot, Imre and Venczel, Gusztáv and Toldy, Ferenc (1850) Reguly-album történeti és szépirodalmi tartalommal [...] Megelőzi Reguly utazásai. Emich, Pest.

K

Kozma, Ferenc (1882) Mythologiai elemek a székely népköltészet- és népéletben. Értekezések a történeti tudományok köréből (10. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kramer, Imre (1933) A magyarországi német népdal. Német philologiai dolgozatok (58). Pfeifer, Budapest.

Kúnos, Ignácz (1887) Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

L

Lázár, Gyula (1881) Fiume. A magyar korona gyöngye. Franklin-Társulat, Budapest.

M

Munkácsi, Bernát (1910) Istenek hősi énekei, regéi és idéző igéi. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

N

Nádai, Pál (1906) A magyar népetimológia. Nyelvészeti füzetek (27). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

P

Pfizenmayer, Eugen Wilhelm (1930) Kelet-Szibiria ősvilága és ősnépei : tudományos utazás a mammut-tetemek és az erdőlakó népek tanulmányozása végett. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Pócs, Éva (1985) Magyar ráolvasások. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963 7302 07 7össz

R

Rozsály, Ferenc (1942) A hippokratesi népismeret szempontjai. Görög-magyar tanulmányok (18.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

S

Szabó, Károly (1890) A régi székelység : székely történelmi és jogi tanulmányok. Stein János Egyetemi könyvkeresk., Kolozsvár.

Szabó, Oreszt (1913) A magyar oroszokról : ruthének. [Franklin], Budapest.

sine, nomine (1929) Az 1928. évi prágai nemzetközi népművészeti kongresszuson benyujtott jelentések a magyar népművészetről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

T

Taylor, Merlin Moore (1926) A kannibálok földjén : barangolás Pápua szívében. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

V

Vargyas, Gábor (2000) A la recherche des Brou perdus, population montagnarde du Centre Indochinois. Les Cahiers de PENINSULE, 5 . Olizane, Geneve.

Vikár, Béla (1907) A regös ének. Nyelvészeti füzetek (39). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Vámbéry, Ármin (1882) A magyarok eredete : ethnologiai tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1885) A török faj ethnologiai és ethnographiai tekintetben. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Tue Mar 2 23:29:56 2021 CET.