REAL-EOD

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | É
Number of items at this level: 49.

A

Aujeszky, László (1933) Az időjárás és a mindennapi élet. Népszerű természettudományi könyvtár (15.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

B

Ballagi, Géza (1893) Zemplén megye. Megyei monográfiák (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Barabás, Endre (1904) Udvarhely vármegye közgazdasági leirása. Megyei monográfiák (14). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Beluszky, Pál and Berényi, István (1974) Beszámoló. Az "Elmaradott területek kutatása és fejlesztési problémái" c. témában végzett munkáról és az elért eredményekről. Elmélet, módszer, gyakorlat (12). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Bencze, Imre and Tajti V., Erzsébet (1972) Budapest, an industrial-geographical approach. Studies in geography in Hungary (10.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berényi, István (1992) Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. Földrajzi tanulmányok (22). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6248-0

Berényi, István (1983) Területi kutatások, 6. Elmélet, módszer, gyakorlat (26). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Berényi, István (2006) A funkcionális tér szociálgeográfiai elemzése. Földrajzi tanulmányok (23). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. (In Press)

Berényi, Pál (1895) Sopron megye. Megyei monográfiák (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

C

Csoma, József (1897) Abauj-Torna egyesült vármegyék monographiája I. 'Abaúj-Torna vármegye nemes családjai. Forster, Kassa.

D

Dömsödi, János (1988) Lápképződés, lápmegsemmisülés : a természet- és gazdaságföldrajzi változatok szerepe a tőzeglápok hasznosításában. Elmélet, módszer, gyakorlat (46). MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963732271X

E

Enyedi, György (1965) A mezőgazdaság földrajzi típusai Magyarországon. Földrajzi tanulmányok (4.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

F

Fodor, Ferenc (1924) Magyarország gazdasági földrajza : A főiskolai hallgatóság, a magyar gazdaközönség, közgazdák, iparosok és kereskedők számára. A Tudományos Földrajz Kézikönyvei (3). Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Fényes, Elek (1847) Magyarország leirása. Beimel, Pest.

G

Gaal, Jenő (1892) Békés megye. Megyei monográfiák (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gaal, Jenő (1892) Csanád megye. Megyei monográfiák (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

H

Haan, Lajos (1845) Békés-Csaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjáról,az ottani ev. ó. templom százados ünnepe alkalmázól. Tichy, Nagy-Várad.

Havass, Rezső (1887) A szueszi csatorna tekintettel különösen a mai gyarmati politikára és Fiumére. a Pesti Lloyd-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Hickmann, Anton Leo (1897) Hickmann A. L. földrajzi és statisztikai egyetemes zsebatlasza. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (1.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

J

Jeszenszky, Ignác (1904) Torontál vármegye gazdasági monographiája. Megyei monográfiák (13). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

K

Katona, Sándor (1974) A természetföldrajzi környezet adottságainak értékelése urbanogén tájtervezéshez (szintézis). Elmélet, módszer, gyakorlat (11). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Kertész, Ádám (1988) A Dunakanyar-hegyvidék természeti környezetpotenciáljának mezőgazdasági és idegenforgalmi szempontú értékelése. Elmélet, módszer, gyakorlat (39.). MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 9637322620

Kis, Ernő (1905) Veszprém vármegye gazdasági leirása. Megyei monográfiák (15). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Kocsis, Károly (2017) Az etnikai alapú területi autonómiák múltja és jelene a Kárpát-medencében. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (Unpublished)

Kocsis, Károly (1990) Társadalomföldrajzi szöveggyűjtemény [Területi kutatások, 9]. Elmélet, módszer, gyakorlat (51). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963 7395 03 2

Kondor, Attila (2012) Téralkotó normák és a területi szabályozás : a szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon. Elmélet, módszer, gyakorlat (68). Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-37-3

Kozma, Pál (1848) Zaránd-vármegye földirati, statistikai és történeti leírása. Királyi Főtanoda Betűivel, Kolozsvár.

L

Lackó, László (1973) Gondolatok a gazdaságföldrajz és a területi tervezés kapcsolatáról. Elmélet, módszer, gyakorlat (9). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest.

Legenyey Bodnár, Péter (1903) Bodrogköz a kivándorlás szempontjából : a Magyar Tudományos Akadémia által a Groedl-díjjal jutalmazott pályamű. Megyei monográfiák (12). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Lettrich, Edit (1964) Esztergom a dorogi iparvidék városa. Földrajzi tanulmányok (3.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

M

Markos, György (1967) Ajka, a bauxitváros : gazdasági és településföldrajzi tanulmány. Földrajzi tanulmányok (6.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mendöl, Tibor (1932) Táj és ember : az emberföldrajz áttekintése. Kincsestár (46.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

N

Nyegre, László (1900) Máramaros megye. Megyei monográfiák (8). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

P

Palugyay, Imre (1844) Megye-rendszer hajdan és most. Heckenast Gusztáv, Pest.

Parecz, István (1871) Arad megye és Arad város ismertetése : a magyar orvosok és természetvizsgálók Arad-városban tartott XV. nagygyűlése alkalmából. Réthy Lipót, Arad.

Pataki, Simon (1903) Kereskedelmi földrajz. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (137.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

R

Ruffy, Pál (1901) Bars vármegye gazdasági leírása. Megyei monográfiák (9). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Rupp, Jakab (1870) Magyarország helyrajzi története fő tekintettel az egyházi intézetekre : vagyis nevezetesb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve. Eggenberger, Pest.

Rétvári, László (1977) Győr-Sopron megye népesedése. Földrajzi tanulmányok (15.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

S

Széchényi, Imre (1892) Somogy megye. Megyei monográfiák (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1998) Budapest - nemzetközi város. Magyarország az ezredfordulón . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-077-8

T

T. Nagy, Imre (1902) Csikmegye közgazdasági leírása. Megyei monográfiák (10). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Thuróczy, Károly (1896) Nyitra megye. Megyei monográfiák (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tiner, Tibor (2014) A magyarországi távközlés fejlődésének történeti térpályái. Elmélet, módszer, gyakorlat (70). Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-45-8

Tátrai, Patrik (2010) Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban. Elmélet, módszer, gyakorlat (65). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-27-4

Téglás, Gábor (1903) Hunyadmegye közgazdasági leírása. Megyei monográfiák (11). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Tóth, József (1977) Az urbanizáció népességföldrajzi vonatkozásai a Dél-Alföldön : A centrumok szerepe a népesség foglalkozási átrétegződésében és területi koncentrálódásában. Földrajzi tanulmányok (14.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Miklós (1988) A természeti erőforrások potenciálja és igénybevétele gazdasági értékelésének elvi-módszertani kérdései. Elmélet, módszer, gyakorlat (44). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 9637322698

É

Éhen, Gyula (1905) Vas vármegye közgazdasági leirása. Megyei monográfiák (16). Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

This list was generated on Mon Mar 1 02:31:26 2021 CET.