REAL-EOD

Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 72.

Bodzás, Sándor, ed. (2015) Műszaki tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2015. MTA DAB.

Nagy, Ferenc, ed. (2015) Bolyai Farkas és Carl Friedrich Gauss levelezése. Bolyai Kiadó - Better - Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Földy, Ferenc and Koncz, Gábor and Kováts, Dániel, eds. (2015) Comenius és szellemi örökösei. Bibliotheca Comeniana (18). Magyar Comenius Társaság, Sárospatak.

Fiziker, Róbert and Szabó, Csaba, eds. (2015) Der erste Weltkrieg aus ungarischer Sicht. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (14). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-14-6

Csepregi, Zoltán and Klosterberg, Brigitte and Monok, István, eds. (2015) Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (39/1-2). MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-963-7451-25-6

UNSPECIFIED, ed. (2015) Exodus '51 : Kőrössy József és Kotsis István Naplói. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai . Ráday gyűjtemény, Budapest. ISBN 9789638299123

Gintli, Tibor, ed. (2015) The Hungarian writer of the Lost Time : memory and poetical imitation in Krúdy Gyula’s work. Spectrum Hungarologicum (8). University of Jyväskylä, Faculty of Humanities, Department of Art and Culture Studies, Hungarian Studies, Jyväskylä. ISBN 978-951-39-6267-8

Papp, Klára and Tóth, Orsolya, eds. (2015) Jósika Antal kolozsi főispán tevékenysége és írásai. Speculum Historiæ Debreceniense, 19 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738268

Orosz, István and Papp, Klára, eds. (2015) Katolikus újjászületés Debrecenben. Speculum Historiæ Debreceniense, 23 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738862

János, Szabolcs and Nagy, Ágota and Boszák, Gizella and Bánffi-Benedek, Andrea and Crișan, Renáta Alice and Kordics, Noémi and Szabó, Eszter, eds. (2015) Krisen als Wendepunkte. Studien aus dem Bereich der Germanistik : Beiträge der V. Internationalen Germanistentagung. Grosswardeiner Beiträge zur Germanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhls für Germanistik der Christlichen Universität Partium (12). Praesens Verlag, Wien. ISBN 978-3-7069-0846-7

Keller, Márkus and Kövér, György and Sasfi, Csaba, eds. (2015) Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext : Sozial- und wirtschaftgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (12). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-45-0

UNSPECIFIED, ed. (2015) The Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences. MTA KIK, Budapest.

Sármány-Parsons, Ilona and Szabó, Csaba, eds. (2015) Ludwig Hevesi und seine Zeit. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (11). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-615-5389-41-2

UNSPECIFIED, ed. (2015) Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. MTA KIK, Budapest.

Téglási, Ágnes and Vas, Viktória, eds. (2015) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának 2014. évi beszámoló jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései (35). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Benkő, József and Mizser, Attila, eds. (2015) Meteor csillagászati évkönyv 2016. Meteor csillagászati évkönyv . Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest.

Püski, Levente and Kerepeszki, Róbert, eds. (2015) A „Nagy Háború” és emlékezete. Speculum Historiæ Debreceniense, 22 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738855

Tóth, Zoltán, ed. (2015) Oktatás és Nevelés – Gyakorlat és Tudomány. Új kutatások a neveléstudományokban . Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Debreceni Egyetem, Budapest.

Novák, Anikó, ed. (2015) Párhuzamok vonzásában : a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma 2015. évi PhD-konferenciájának tanulmányaiból : Pécs, 2015. március 7. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma PhD-konferenciájának tanulmányaiból . Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. ISBN 978-615-5389-56-6

Bogár, Judit, ed. (2015) Régi magyar népénekek és imádságok. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (11). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-812-6

Szabó, Csaba, ed. (2015) Sowjetische Schauprozesse in Mittel- und Osteuropa. Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien (13). Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Collegium Hungaricum, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien. ISBN 978-963-88739-8-9

Szelestei N., László, ed. (2015) Szent Anna tisztelete Magyarországon a barokk korban. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 4 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-508-811-9

Fedinec, Csilla, ed. (2015) Terek, intézmények, átmenetek. Határhelyzetek, 8 . Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, Budapest. ISBN 978-615-5389-55-9

Szijártó, M. István, ed. (2015) A Történelem mint hivatás : A Benda-emlékkonferencia előadásai. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 11 . Ráday gyűjtemény, Budapest. ISBN 9789638299116

Csesznegi, Viktória and Stohl, Róbert and Bali, Kinga and Farkas, Edit and Polgárdi, Péter and Terman, Tímea, eds. (2015) A Zombori Kármelita Rendház könyvtárának régi állománya : katalógus = Altbücherbestand der Bibliothek des Karmelitenklosters in Sombor : katalog. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei (8). MTA Könyvtár és Információs Központ - Eszterházy Károly Főiskola, Budapest - Eger. ISBN 978-615-5297-57-1

Brdar-Szabó, Rita and Knipf-Komlósi, Elisabeth and V. Rada, Roberta, eds. (2015) Zur Rolle und Positionierung des Deutschen in den Ländern Mittelosteuropas : Sprachpolitische Überlegungen : Konferenzband zur Tagung Deutsch 3.0 in Budapest am 15-16. Mai 2014 . Budapester Beiträge zur Germanistik (72.). ELTE, Budapest. ISBN 978-963-xxxx

Kiss, Gábor Ferenc and Vincze, Gábor, eds. (2015) „ … kedves bajtársim kössétek be sebem” A Nagy Háború emlékezete. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Ópusztaszer, Szeged. ISBN 978-615-5372-27-8 (print) ; 978-615-5372-28-5 (pdf)

Kurta, József, ed. (2015) A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának régi állománya : I. Az 1601 előtti, nem magyar nyelvű, külföldi nyomtatványok katalógusa = Altbücherbestand der Bibliothek des Protestantisch-Theologischen Instituts in Klausenburg : I. Katalog der nicht-ungarischen, im Ausland vor 1601 gedruckten Bücher = Fondul de Carte Veche al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca : I. Catalogul tipăriturilor anterioare anului 1601, din străinătate, în alte limbi decât cea maghiară. A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei, 9 . Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár. ISBN 978-606-93498-2-3

Báthory, Orsolya and Bajáki, Rita, eds. (2015) A nők és a régi magyarországi vallásosság. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti tanulmányok (10). MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest. ISBN 978-963-308-234-8

Aharoni, Ron (2015) Matematika szülőknek : Felnőtteknek az iskolás matematikáról. Typotex, Budapest. ISBN 978-963-2798-26-4

Ambrus, Gyula (2015) Gondolatok az egészségügyről a modern világban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-763-1

Antus, Sándor (2015) Újabb eredményeink a biológiailag aktív heterociklusok kémiájában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-800-3

Arany, János (2015) Arany János levelezése 5. Arany János összes művei (19.). Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest.

Bacskai, Katinka (2015) Iskolák a társadalom peremén : alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-37-7 (print) ; 978-615-5372-38-4 (online PDF)

Baksa, Brigitta (2015) Néprajz az iskolában. A néprajzi ismeretek tanításának múltja és jelene. Néprajzi értekezések (4). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-88169-8-6

Barta, János (2015) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja…” II. : Adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez. Speculum Historiæ Debreceniense, 20 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738350

Bitay, Enikő and Márton, László and Nagy, Tibor Sándor and Talpas, János (2015) Kide, a kőből épült település. Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek, 8 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-020-9

Braun, Tibor (2015) A Nobel-díjra érdemes taxisofőr: Interdiszciplináris kémiai kaleidoszkóp. Lexica Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-80344-0-1

Brzoska, Gudrun (2015) Die Ungarn der Ränder. Schriftsteller und Schriftstellerinnen im ehemaligen Staatsgebiet des k.u.k. Habsburgerreiches Österreich-Ungarn. MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

Domokos, Péter (2015) Kvantumzaj a fény-anyag kölcsönhatásban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-793-8

Fazekas, István (2015) A Haus-, Hof- und Staatsarchiv magyar vonatkozású iratai. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 1. Levéltári leltárak (10). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest.

Flórián, Károly (2015) A színképelemzés mint a tudományágakat áthidaló analitikai kémiai módszer múltja, mai helyzete és jövője. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-795-2

Forgács, József (2015) Az érzelmek szerepe a gondolkozásban és a társas érintkezésben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-753-2

Gálfi, Emőke (2015) A gyulafehérvári hiteleshely levélkeresői (1556-1690). Erdélyi tudományos füzetek (283). Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár.

Havass, Miklós (2015) Ifjan - éretten - éltesen. TVE Mérnökiroda Kft., Miskolc-Budapest. ISBN 978-963-12-3163-2

Hohensinner, Severin (2015) Bibliografie historischer Karten und Literatur zu österreichischen Flusslandschaften. Materialien zur Umweltgeschichte Österreichs, 3 . Zentrum für Umweltgeschichte, Wien.

Horváth, Iván (2015) Ómagyar szövegemlékek mint textológiai tárgyak. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978-963-200-646-8

Jankovics, Marcell (2015) A vizuális nevelésről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9661-9

K. Farkas, Claudia (2015) Jogfosztástól a zsidó iskolákig : fajvédelem és oktatáspolitika a fasiszta Olaszországban. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-29-2 (print) ; 978-615-5372-30-8 (online PDF)

Katona, József and Kővári, Attila (2015) Objektumorientált szoftverfejlesztés alapjai. Publio Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-397-708-8

Kazinczy, Ferenc (2015) Magyarországi utak. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978 963 318 554 4

Kovács, László (2015) A Taktaköz 10-11. századi sír- és szórványleletei, valamint a Tiszalúc-sarkadi 11. századi temető. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (9). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. ISBN 978-963-306-428-3

László, Gyula (2015) Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény-Orondpuszta. Monumenta Avarorum archaeologica (11). Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. ISBN 978-963-416-020-5

Markó, Alexandra (2015) A spontán beszéd prozódiai szerkezete - Időzítés és beszéddallam. Nyelvtudományi értekezések (166). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Medveczky, Mihály (2015) A különleges jogrend egyes kérdései a gazdaságmozgósítás hazai történetéből. Vélemények a katonai jog világából, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Mihalik, András (2015) Erdély az idők sodrában - Kalotaszeg, Bánffyhunyad. Grafycolor, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-8179-30-8

Nagy, István (2015) A magyar kamara és a királyi pénzügyigazgatás fejlődése Mohács után 1528-1686. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (11). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978 963 631 236 7

Orbán, Miklós (2015) Oszcilláló kémiai reakciók : múlt, jelen, jövő. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-776-1

Orosz, István (2015) A főnix és a bárány városa : Tanulmányok Debrecen múltjából. Speculum Historiæ Debreceniense, 21 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738367

Paládi-Kovács, Attila (2015) Népek, térségek, hagyományok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9624-4

Pap, Júlia (2015) Társszervekkel való együttműködés jogi aspektusai a válságkezelés során, különös tekintettel a rendőrségre. Vélemények a katonai jog világából, 2 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Patkós, András (2015) A részecskefizika rejtőzködő szimmetriái. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-794-5

Pálóczi Horváth, Ádám (2015) Pálóczi Horváth Ádám verses kiadványai (1787-1796). Debreceni Egyetemi Kiadó, Budapest; Debrecen. ISBN 978-963-318-556-8

R. Várkonyi, Ágnes (2015) A Királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség a 17-18. századi béketárgyalásokban és békekötésekben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-681-8

Sisa, József and Hámori, Péter (2015) A Magyar Tudományos Akadémia: séta a székházban. Corvina, Budapest. ISBN 978-963-13-6304-3

Szabó, Andrea (2015) Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-33-9 (print) ; 978-615-5372-34-6 (online PDF)

Szabó, Magdolna (2015) Szalmakötő háziipar Erdélyben. Néprajzi értekezések (3). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-88169-7-9

Szatmári, Judit (2015) A református egyház a neoabszolutizmus éveiben 1849-1860. A Ráday Gyűjtemény tanulmányai, 12 . Ráday gyűjtemény, Budapest. ISBN 9789638299109

Száraz, Orsolya (2015) Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (17/3). MTA Könyvtár és Információs Központ - Eszterházy Károly Főiskola, Budapest - Eger. ISBN 978-963-7451-24-9

Tardos, Katalin (2015) Halmozódó diszkrimináció : Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-35-3 (print) ; 978-615-5372-36-0 (online PDF)

Tóth, Sándor (2015) A Bakony-vidék és a Balaton-medence herpetofaunája (Amphibia – Reptilia). A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 34 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Tóth, Sándor László (2015) A magyar törzsszövetség politikai életrajza : a magyarság a 9-10. században. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-39-1 (print) ; 978-615-5372-40-7 (online PDF)

This list was generated on Sun Jun 23 02:31:16 2024 CEST.