REAL-EOD

Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T
Number of items: 42.

A

Aharoni, Ron (2015) Matematika szülőknek : Felnőtteknek az iskolás matematikáról. Typotex, Budapest. ISBN 978-963-2798-26-4

Ambrus, Gyula (2015) Gondolatok az egészségügyről a modern világban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-763-1

Antus, Sándor (2015) Újabb eredményeink a biológiailag aktív heterociklusok kémiájában. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-800-3

Arany, János (2015) Arany János levelezése 5. Arany János összes művei (19.). Universitas Kiadó - MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest.

B

Bacskai, Katinka (2015) Iskolák a társadalom peremén : alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-37-7 (print) ; 978-615-5372-38-4 (online PDF)

Baksa, Brigitta (2015) Néprajz az iskolában. A néprajzi ismeretek tanításának múltja és jelene. Néprajzi értekezések (4). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-88169-8-6

Barta, János (2015) „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja…” II. : Adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez. Speculum Historiæ Debreceniense, 20 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738350

Bitay, Enikő and Márton, László and Nagy, Tibor Sándor and Talpas, János (2015) Kide, a kőből épült település. Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek, 8 . Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár. ISBN 978-606-739-020-9

Braun, Tibor (2015) A Nobel-díjra érdemes taxisofőr: Interdiszciplináris kémiai kaleidoszkóp. Lexica Kiadó, Budapest. ISBN 978-615-80344-0-1

Brzoska, Gudrun (2015) Die Ungarn der Ränder. Schriftsteller und Schriftstellerinnen im ehemaligen Staatsgebiet des k.u.k. Habsburgerreiches Österreich-Ungarn. MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest.

D

Domokos, Péter (2015) Kvantumzaj a fény-anyag kölcsönhatásban. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-793-8

F

Fazekas, István (2015) A Haus-, Hof- und Staatsarchiv magyar vonatkozású iratai. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 1. Levéltári leltárak (10). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest.

Flórián, Károly (2015) A színképelemzés mint a tudományágakat áthidaló analitikai kémiai módszer múltja, mai helyzete és jövője. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-795-2

Forgács, József (2015) Az érzelmek szerepe a gondolkozásban és a társas érintkezésben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-753-2

G

Gálfi, Emőke (2015) A gyulafehérvári hiteleshely levélkeresői (1556-1690). Erdélyi tudományos füzetek (283). Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár.

H

Havass, Miklós (2015) Ifjan - éretten - éltesen. TVE Mérnökiroda Kft., Miskolc-Budapest. ISBN 978-963-12-3163-2

Hohensinner, Severin (2015) Bibliografie historischer Karten und Literatur zu österreichischen Flusslandschaften. Materialien zur Umweltgeschichte Österreichs, 3 . Zentrum für Umweltgeschichte, Wien.

Horváth, Iván (2015) Ómagyar szövegemlékek mint textológiai tárgyak. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. ISBN 978-963-200-646-8

J

Jankovics, Marcell (2015) A vizuális nevelésről. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9661-9

K

K. Farkas, Claudia (2015) Jogfosztástól a zsidó iskolákig : fajvédelem és oktatáspolitika a fasiszta Olaszországban. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-29-2 (print) ; 978-615-5372-30-8 (online PDF)

Katona, József and Kővári, Attila (2015) Objektumorientált szoftverfejlesztés alapjai. Publio Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-397-708-8

Kazinczy, Ferenc (2015) Magyarországi utak. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. ISBN 978 963 318 554 4

Kovács, László (2015) A Taktaköz 10-11. századi sír- és szórványleletei, valamint a Tiszalúc-sarkadi 11. századi temető. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (9). Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. ISBN 978-963-306-428-3

L

László, Gyula (2015) Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény-Orondpuszta. Monumenta Avarorum archaeologica (11). Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet. ISBN 978-963-416-020-5

M

Markó, Alexandra (2015) A spontán beszéd prozódiai szerkezete - Időzítés és beszéddallam. Nyelvtudományi értekezések (166). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Medveczky, Mihály (2015) A különleges jogrend egyes kérdései a gazdaságmozgósítás hazai történetéből. Vélemények a katonai jog világából, 1 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Mihalik, András (2015) Erdély az idők sodrában - Kalotaszeg, Bánffyhunyad. Grafycolor, Cluj-Napoca. ISBN 978-606-8179-30-8

N

Nagy, István (2015) A magyar kamara és a királyi pénzügyigazgatás fejlődése Mohács után 1528-1686. Magyar Országos Levéltár kiadványai. 3. Hatóság- és hivataltörténet (11). Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest. ISBN 978 963 631 236 7

O

Orbán, Miklós (2015) Oszcilláló kémiai reakciók : múlt, jelen, jövő. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-776-1

Orosz, István (2015) A főnix és a bárány városa : Tanulmányok Debrecen múltjából. Speculum Historiæ Debreceniense, 21 . Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen. ISBN 9789634738367

P

Paládi-Kovács, Attila (2015) Népek, térségek, hagyományok. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-05-9624-4

Pap, Júlia (2015) Társszervekkel való együttműködés jogi aspektusai a válságkezelés során, különös tekintettel a rendőrségre. Vélemények a katonai jog világából, 2 . Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest.

Patkós, András (2015) A részecskefizika rejtőzködő szimmetriái. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-794-5

Pálóczi Horváth, Ádám (2015) Pálóczi Horváth Ádám verses kiadványai (1787-1796). Debreceni Egyetemi Kiadó, Budapest; Debrecen. ISBN 978-963-318-556-8

R

R. Várkonyi, Ágnes (2015) A Királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség a 17-18. századi béketárgyalásokban és békekötésekben. Székfoglaló előadások a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, [Budapest]. ISBN 978-963-508-681-8

S

Sisa, József and Hámori, Péter (2015) A Magyar Tudományos Akadémia: séta a székházban. Corvina, Budapest. ISBN 978-963-13-6304-3

Szabó, Andrea (2015) Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-33-9 (print) ; 978-615-5372-34-6 (online PDF)

Szabó, Magdolna (2015) Szalmakötő háziipar Erdélyben. Néprajzi értekezések (3). Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. ISBN 978-963-88169-7-9

Száraz, Orsolya (2015) Catalogus librorum Bibliothecae Collegii Germanici et Hungarici Romae. Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez (17/3). MTA Könyvtár és Információs Központ - Eszterházy Károly Főiskola, Budapest - Eger. ISBN 978-963-7451-24-9

T

Tardos, Katalin (2015) Halmozódó diszkrimináció : Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-35-3 (print) ; 978-615-5372-36-0 (online PDF)

Tóth, Sándor (2015) A Bakony-vidék és a Balaton-medence herpetofaunája (Amphibia – Reptilia). A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 34 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Tóth, Sándor László (2015) A magyar törzsszövetség politikai életrajza : a magyarság a 9-10. században. Belvedere könyvek . Belvedere Meridionale, Szeged. ISBN 978-615-5372-39-1 (print) ; 978-615-5372-40-7 (online PDF)

This list was generated on Tue Apr 23 12:19:28 2024 CEST.