REAL-EOD

Items where Year is 1962

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 156.

Láng, László, ed. (1962) Absorption spectra in the ultraviolet and visible region Vol. 3. Absorption spectra in the ultraviolet and visible region (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, Ottó, ed. (1962) Az ágazati kapcsolati mérlegek összeállításának és felhasználásának kérdései. A Budapesten 1961. június 1-5. között tartott Statisztikai Tudományos Konferencia „A” tagozatának anyaga. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mód, Aladárné and Drechsler, László and Ferge, Sándorné and Lengyel, László and Szilágyi, György, eds. (1962) Az életszínvonal elemzésének és nemzetközi összehasonlításának kérdései. A Budapesten 1961. június 1-5. között tartott Statisztikai Tudományos Konferencia „B” tagozatának anyaga. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence and Bartha, Dénes, eds. (1962) Bartók Béla emlékére. Zenetudományi tanulmányok (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Lajos and Káldy-Nagy, Gyula, eds. (1962) Budai török számadáskönyvek 1550-1580. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horler, Miklós, ed. (1962) Budapest műemlékei II. Magyarország műemléki topográfiája (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

S. Dobos, Ilona, ed. (1962) Egy somogyi parasztcsalád meséi: Tót Szőke Józsefné et al. meséi. Új magyar népköltési gyűjtemény (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

T. Erdélyi, Ilona, ed. (1962) Erdélyi János levelezése 2. A magyar irodalomtörténetírás forrásai (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sík, Endre, ed. (1962) Histoire de l'Afrique Noire 1. Histoire de l'Afrique Noire (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1962) Időjárási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, O., ed. (1962) Input-output tables, their compilation and use. Proceedings of Branch A of the Scientific Conference on Statistical Problems, Budapest, 1-5. June, 1961. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1962) International Symposyum on Luminescence. Balatonvilágos, 7th-10th June, 1961. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Frigyes, Andor, ed. (1962) Irányítástechnika. Műszaki értelmező szótár (19). Akadémiai Kiadó, Budapest.

I'só, István, ed. (1962) Kukoricatermesztési kísérletek, 1958-1960. Kukoricatermesztési kísérletek . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tőkei, Ferenc, ed. (1962) Kínai filozófia : ókor : szöveggyűjtemény. Filozófiai írók tára, Új folyam (22-24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Simon, László, ed. (1962) Külföldi folyóiratok és könyvrészletek fordításai az iparföldrajz tárgyköréből. Gazdaságföldrajzi dokumentáció (2). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportja Gazdaságföldrajzi Részlege, Budapest.

Jolsvay, Alajos and Székessy, Vilmos, eds. (1962) Mutatók Magyarország állatvilága 1-50. füzetéhez = Indices ad Fasciculos I - L . Faunae Hungariae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae (62). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1962) Probleme des Nierenkreislaufs. Symposium über die Methodik der Bestimmung der Nierendurchblutung vom 26. Nov. 1960 anlässlich des Ungarischen Kongress für Innere Medizin in Budapest. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Farkas, Elek, ed. (1962) Proceedings of the 3. Congress of the Hungarian Association of Microbiologists. Budapest, 3-5. Oct. 1961. Proceedings of the Congress of the Hungarian Association of Microbiologists (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jenei, Ferenc, ed. (1962) Pécseli Király Imre, Miskolczi Csulyak István és Nyéki Vörös Mátyás versei. Régi magyar költők tára. XVII. század (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fekete, Lajos and Káldy-Nagy, Gyula, eds. (1962) Rechnungsbücher türkischer Finanzstellen in Buda 1550-1580. Türkischer Text. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hepp, Ferenc, ed. (1962) Sports dictionary in seven languages : English, Spanish, French, German, Italian, Hungarian, Russian. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Imre, ed. (1962) Studies in jurisprudence for the sixth international congress of comparative law. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilárd, Jenő, ed. (1962) Szemelvények a <<XIX=19>>. Nemzetközi Földrajzi Kongresszus (Stockholm, 1960) természeti földrajzi előadásaiból. Természetföldrajzi Dokumentáció, 1 (1). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Pándi, Pál and Tóth, Dezső, eds. (1962) Tanulmányok Petőfiről. Irodalomtörténeti könyvtár (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Miklós and Illés, László, eds. (1962) Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. Irodalom - szocializmus (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2040-0

UNSPECIFIED, ed. (1962) V. Ungarische Krebstagung 1961 in Budapest. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Moravek, Endre, ed. (1962) Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii : 3. Index acronymorum selectorum. 2., Instituta scientifica. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (30). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Varga, József, ed. (1962) Vízgépek, belső égésű motorok. Műszaki értelmező szótár (20). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fehér, Géza, ed. (1962) Vörösmarty Mihály: Drámák III. A bujdosók. Vörösmarty Mihály összes művei (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Dezső, ed. (1962) Vörösmarty Mihály: Kisebb költemények III. 1840-1855. Vörösmarty Mihály összes művei (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1962) Zoltano Kodály octogenario sacrum. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berei, Andor, ed. (1962) Új magyar lexikon 5. Mf - R. Új magyar lexikon (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Berei, Andor, ed. (1962) Új magyar lexikon 6. S - Z. Új magyar lexikon (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Károly, ed. (1962) A magyar klasszikusok kritikai kiadásának szabályzata. Szerkesztési irányelvek (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bárczi, Géza and Országh, László, eds. (1962) A magyar nyelv értelmező szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sós, Vilmos, ed. (1962) A modern természettudományok filozófiai problémái. A természettudományok filozófiai problémáiról tartott Össz-Szövetségi konferencia anyaga : [Moszkva, 1958, okt.]. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilárd, Jenő, ed. (1962) A periglaciális szerkezeti talajok mechanikája. Természetföldrajzi Dokumentáció, 1 (2). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.

Mód, Aladárné, ed. (1962) The standard of living. Some problems of analysis and of international comparison. Proceedings of Branch B of the Scientific Conference on Statistical Problems, Budapest, 1-5. Jun. 1961. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1962) A szovjet államjog kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Országh, László, ed. (1962) A szótárírás elmélete és gyakorlata a Magyar nyelv értelmező szótárában. Nyelvtudományi értekezések (36). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1962) A termelőszövetkezetek megszilárdításának főbb jogi kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1962) A termelőszövetkezeti üzemszervezés gyakorlati kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zoltán, Imre, ed. (1962) A vesebetegségek klinikuma. A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Alexits, György (1962) Mathematik für Chemiker. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Alföldy, Zoltán (1962) Hőgyes Endre élete és munkássága. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1962) Kapcsos könyv. Költemények. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1962) Prózai művek 1. Arany János összes művei (10). Akadémiai Kiadó, Budapest.

B. Lőrinczy, Éva (1962) Képző- és névrendszertani vizsgálódások : az -s -cs képzővel alakult névanyag az ómagyarban. Nyelvtudományi értekezések (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh, Károly and Molnár, László and Schranz, Dénes and Huszár, György (1962) Gerostomatologie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benkő, László (1962) A szépirodalmi stílus elemzése : Veres Péter szókincse és mondatfűzése. Nyelvtudományi értekezések (35). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Boros, Ádám (1962) A vetési csibehur = Spergula arvensis L. Kultúrflóra (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bálint, Sándor (1962) A szegedi paprika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bóka, László (1962) Arcképvázlatok és tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bónis, György (1962) Nagy György és az 1914 előtti magyar köztársasági mozgalom. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (26). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Büky, Béla (1962) Székely Bertalan hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában | Bertalan Székelys Schriftlicher Nachlass in der Handschriftenabteilung der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (29). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Csapodi, Csaba and Gergely, Pál (1962) Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1952-1961 | Catalogue of Dissertations for Master and Doctor Degrees 1952-1961. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Di Gleria, János (1962) Bodenphysik und Bodenkolloidik. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Drechsler, László (1962) Az árváltozások mérése. Közgazdasági értekezések (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos (1962) Rendiség és központosítás a feudális államokban. Problémák a kérdés kelet-európai vonatkozásainak kutatásában, különös tekintettel a XV. századi Magyarország viszonyaira. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekfi, László (1962) Vizsgálatok a hanglejtés megfigyelésének módjaihoz. Nyelvtudományi értekezések (34). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdei, Ferenc (1962) Nagykőrös város mezőgazdasági fejlesztése : a távlati mezőgazdasági tervezés módszere. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdey-Grúz, Tibor (1962) Anyag és mozgás. Adalékok a kémiai jelenségek dialektikájához. Társadalomtudományi kismonográfiák (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdélyi, Mihály (1962) A tüdődaganatok röntgen-diagnosztikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdős, Nándor (1962) Los cálculos del tornero. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fehér, Géza (1962) A Közép-Duna-Medence magyar honfoglalás- és kora Árpád-kori sírleletei. Leletkataszter. Régészeti tanulmányok/A MTA Régészeti Kutató Csoportja kiadványai (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Friss, István and Hegedűs, András (1962) Material'noe stimulirovanie v narodnom hozâjstve Vengrii. Sbornik statej. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fráter, Jánosné (1962) "Nemzeti részvét emelte" : 100 évvel ezelőtt kezdték építeni az Akadémia palotáját | 100 years since the construction of the Hungarian Academy of Sciences building was begun. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (28). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

G. Soós, Katalin (1962) A nyugat-magyarországi kérdés 1918-1919. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (25). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gefferth, Károly (1962) Röntgendiagnostik der Säuglingspneumonien. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gegesi Kiss, Pál (1962) Zabolevaniâ serdca i organov krovoobraŝeniâ v maladenčeskom is detskom vozrastah. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gergely, Pál and Molnár, Zoltán (1962) Az Akadémiai értesítő és a Magyar tudomány repertóriuma : 1840-1960. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (33). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Geréb, György (1962) Kísérletek a fáradtság lélektanának köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gerézdi, Rabán (1962) A magyar világi líra kezdetei. Irodalomtörténeti könyvtár (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Grétsy, László (1962) A szóhasadás : Egy kevéssé számba vett szóalkotásmód típusai és szerepe irodalmi és köznyelvünk fejlődésében. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Győrfi, János and N. Bajári, Erzsébet (1962) Fürkészdarázsalkatúak 12 = Ichneumonoidea 12. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 9 (61). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Görgényi-Göttche, Oszkár (1962) Die Tuberkulose der endothorakalen lymphknoten im Kindesalter. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Heltai, Gáspár (1962) Cancionale, azaz históriás énekeskönyv ... Magyari Királyokról, és egyeb szép loet dolgokról, ... : Heltai Gáspár Colosvarot 1574. Bibliotheca Hungarica antiqua (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Honti, János (1962) Válogatott tanulmányok (Történetírás, filozófia, közgazdaságtudomány). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horányi, Mátyás (1962) The magnificence of Eszterháza. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jankó, József (1962) A takarmányozási költség csökkentésének lehetőségei és eszközei a tehenészetben. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Juhász, Gyula (1962) Magyarország külpolitikája a 2. világháború kitörésének időszakában, 1939-1940. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2320-5

Jókai, Mór (1962) Egy magyar nábob. Jókai Mór összes művei. Regények (5-6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1962) Erdély aranykora. Jókai Mór összes művei. Regények (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1962) Hétköznapok. Jókai Mór összes művei. Regények (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1962) Szegény gazdagok. Jókai Mór összes művei. Regények (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Jókai, Mór (1962) A fehér rózsa , A janicsárok végnapjai. Jókai Mór összes művei. Regények (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kardos, Lajos (1962) Grundfragen der Psychologie und die Forschungen Pawlows. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Karsai, Elek (1962) Iratok a Gömbös - Hitler találkozó (1933. jún. 17-18.) történetéhez. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kassai, József (1962) Kassai József magyar-diák szó-könyvének 1815 körül szerkesztett befejező része a Toldalékokkal. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kaszab, Zoltán (1962) Levélbogarak = Chrysomelidae. Magyarország állatvilága - Fauna Hungariae, 9 (63). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kerekes, Lajos (1962) A Berlin-Róma tengelykialakulása és Ausztria annexiója, 1936-1938. Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához, 1936-1945 (1). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2320-5

Kiss, Ferenc (1962) Topograficseszkaja anatomija. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Ferenc (1962) A beérkezés küszöbén. Babits, Juhász és Kosztolányi ifjúkori barátsága. Irodalomtörténeti füzetek (37). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiszely, György (1962) Praktičeskaâ mikrotehnika i gistohimiâ. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, István (1962) A szocialista alkotmányfejlődés új elemei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Margit (1962) Die Moorwiesen Ungarns. A magyar tájak növénytakarója (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kováts, Ferenc and Zsebők, Zoltán (1962) Rentgenanatomičeskie osnovy issledovaniâ legkih. A tüdő röntgenanatómiája . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kurnik, Ernő (1962) A szója. A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának monográfia sorozata . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, Lajos (1962) Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 1860-61-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Magyar, Imre (1962) Zabolevaniâ pečeni i želčnyh putej. 1-2. tom. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Major, Sándor (1962) Vibration analysis and design of foundations for machines and turbines. Dynamical problems in civil engineering. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Manczel, Jenő (1962) Szarvasmarhatenyésztésünk és takarmánytermelésünk helyzete és tájbeli eltérései. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Marx, György (1962) Vvedenie v kvantovuju mehaniku. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1962) Elbeszélések 1. 1861-1873. Mikszáth Kálmán összes művei (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mikszáth, Kálmán (1962) Mikszáth Kálmán levelezése 1. 1865-1884. Mikszáth Kálmán összes művei (24). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Molnár, Jenő (1962) Általános spermatológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Montesquieu, Charles Louis de Secondat (1962) A törvények szelleméről 1. Az állam- és jogtudományok úttörői (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Montesquieu, Charles Louis de Secondat (1962) A törvények szelleméről 2. Az állam- és jogtudományok úttörői (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mándy, György (1962) A kender = Cannabis sativa L. Kultúrflóra (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márk, Gergely (1962) Die Rose. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Márton, Gyula (1962) A borsavölgyi nyelvjárás igetövei és igealakjai. Nyelvtudományi értekezések (32). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Dénes (1962) Chirurgische Anatomie. Thorax. Sebészeti anatómia (német) . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Dénes (1962) Hirurgičeskaâ anatomiâ. Grudnaâ kletka. Sebészeti anatómia (orosz) . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nagy, Sándor (1962) Az oktatási folyamatra vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai helyzete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemes, Dezső (1962) Az ellenforradalom története Magyarországon. 1919-1921. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemes, Tihamér (1962) Kibernetikai gépek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Niederhauser, Emil (1962) A jobbágyfelszabadítás Kelet-Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Náray-Szabó, István (1962) A szilikátüvegek fizikai tulajdonságai. Szilikátkémiai monográfiák (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pais, Dezső (1962) Szer : egy szószervezet szétágazásai a magyarban és más finnugor nyelvekben. Nyelvtudományi értekezések (30). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pataky, Ernő (1962) Tudományos vívmányok alkalmazása a mezőgazdaságban. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Priszter, Szaniszló (1962) A kerti laboda = Atriplex hortensis L. Kultúrflóra (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pungor, Ernő (1962) A lángfotometria elméleti alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radnót, Magda (1962) Atlas glaznyh boleznej. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rajka, Ödön (1962) Das mikrobielle Ekzem. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rodé, Iván (1962) Die klinischen und strahlenbiologischen Eigenschaften des Melanoblastoms. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rásonyi, László (1962) A magyar keletkutatás orosz kapcsolatai | Svjazi meždu vengerskimi i russkimi vostokovedami | Russian connections of Hungarian oriental studies. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (26). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Rédei, Károly (1962) Die Postpositionen im Syrjänischen unter Berücksichtigung des Wotjakischen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rózsa, George (1962) The documentation of science organization as an emerging new branch of scientific information. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (32). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Rózsa, Ilona (1962) Estadistica general. Terra, Budapest.

Sebestyén, József (1962) Matematikai módszerek alkalmazása a mezőgazdasági termelés vizsgálatában. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sitkei, György (1962) Hőátadás és hőterhelés belsőégésű motorokban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Strausz, László (1962) Magyarországi miocén-mediterrán csigák határozója. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Ferenc (1962) A termelőszövetkezeti közös és háztáji gazdaságok kapcsolata. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, László (1962) A vaskohászat tűzálló építőanyagai. általános rész, samott- és szilikagyártmányok. Vaskohászati enciklopédia (3/1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentgyörgyi, Mária (1962) Jobbágyterhek a XVI-XVII. századi Erdélyben. Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat (27). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentágothai, János and Flerkó, Béla and Mess, Béla and Halász, Béla (1962) Hypothalamic control of the anterior pituitary. An experimental-morphological study. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szigeti, József (1962) Denis Diderot Une grande figure du matérialisme militant du XVIIIe siècle. Studia philosophica Academiae Scientiarum Hungaricae (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sziklay, László (1962) A szlovák irodalom története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szuhay, Miklós (1962) Az állami beavatkozás és a magyar mezőgazdaság az 1930-as években. Gazdaságtörténeti értekezések (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szász, Gábor (1962) Einführung in die Verbandstheorie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szászy, István (1962) Az európai népi demokráciák nemzetközi magánjoga. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szőke, Béla (1962) A honfoglaló és kora Árpádkori magyarság régészeti emlékei. Régészeti tanulmányok/A MTA Régészeti Kutató Csoportja kiadványai (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sóky, Dezső (1962) A nemzeti jövedelem nemzetközi összemérésének fő problémái. Közgazdasági értekezések (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tasnádi Kubacska, András (1962) Paläopathologie. Pathologie der vorzeitlichen Tiere. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tildi, István and Tóth, Béla (1962) A szabadtartásos növendékmarhanevelés gazdaságossága. A nagyüzemi gazdálkodás kérdései . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Török, Gyula (1962) Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert. Archaeologia Hungarica, Series nova (39). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tőkés, László (1962) Az Akadémiai Könyvtár mikrokönyvgyűjteménye és fotólaboratóriuma | The micro-library and photographic laboratory at the Library of the Hungarian Academy of Sciences. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai (27). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Vargha, Kálmán (1962) Móricz Zsigmond és az irodalom. Irodalomtörténeti könyvtár (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Venkei, Tibor (1962) Zlokačestvennye opuholi koži. Rannââ diagnostika, patologiâ i lečenie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Waldapfel, Eszter (1962) A független magyar külpolitika 1848-1849. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Weltner, Andor (1962) A szocialista munkajogviszony és az üzemi demokrácia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zoltán, János (1962) Die Anwendung des Spalthautlappens in der Chirurgie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zrinszky, László (1962) A Magyar Tanácsköztársaság emléke költészetünkben 1919-1945. Irodalomtörténeti füzetek (38). Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1962) Economic Geographical Lectures = Ökonomische Geographische Vorträge. Hungarian Geographical Society and the Institute of Geography of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest - Balatonvilágos.

sine, nomine (1962) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1962. évi munkaterve és beszámolója. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

This list was generated on Wed Jun 12 01:29:26 2024 CEST.