REAL-EOD

Items where Year is 1954

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 69.

Szabolcsi, Bence and Bartha, Dénes, eds. (1954) Erkel Ferenc és Bartók Béla emlékére. Zenetudományi tanulmányok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pavlov, Ivan Petrovič, ed. (1954) I. P. Pavlov összes művei III/1. I. P. Pavlov összes művei (3/1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Párducz, Mihály, ed. (1954) Intercisa 1. Dunapentele - Sztálinváros története a római korban. Archaeologia Hungarica, Series nova (33). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ortutay, Gyula, ed. (1954) Kálmány Lajos népköltési hagyatéka. Alföldi népballadák. Kálmány Lajos népköltési hagyatéka . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lukács, Lajos, ed. (1954) Magyar Történész Kongresszus 1953. június 6-13. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovách, Arisztid, ed. (1954) A kísérleti orvostudomány vizsgáló módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Takács, Lajos and Tantosné, Zsák and Edit, Tantos and Ferenc, , eds. (1954) A levegőtenger partvidékén. Az Országos Meteorológiai Intézet népszerű kiadványai (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ahiezer, Aleksandr Il'ič (1954) Fejezetek az elméleti magfizika köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andics, Erzsébet (1954) Kossuth en lutte contre les ennemis des réformes et de la révolution. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andreánszky, Gábor (1954) Ősnövénytan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aristoteles, (1954) Az athéni állam. Görög és latin írók (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Banner, János and Jakabffy, Imre (1954) A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája a legrégibb időktől a XI. századig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Barta, György (1954) A földmágnesességi erő változásai Magyarországon. A budakeszi obszervatórium eredményei 1949-50-ben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bartók, Imre (1954) A magyar szemészet története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Beér, János (1954) Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bónis, György (1954) Hajnóczy József. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Cseljusztkin, A. B. (1954) Hengerművek önműködő vezérlése és szabályozása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Eckhart, Ferenc (1954) A földesúri büntetőbíráskodás a XVI-XVII. században. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos (1954) Die Verbündeten und die Feinde des ungarischen Volkes in den Kämpfen gegen die türkischen Eroberer. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Erdélyi, János (1954) Kristályszerkesztés és kristályszámítás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Faragó, Péter István (1954) Elektronfizika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fehér, Dániel (1954) Talajbiológia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gelfond, A. O. (1954) Differenciaszámítás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Genthon, István (1954) Nógrád megye műemlékei. Magyarország műemléki topográfiája (3). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Gyenes, Péter (1954) A kémiai szerkezetelmélet állása a szerves kémiában. Össz-szövetségi kongresszus 1951. jún. 11-14. Gyorsírási jegyzőkönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hajnal, István (1954) L'enseignement de l'écriture aux universités médiévales. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hazay, István (1954) Földi vetületek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hetényi, Géza (1954) A fekélybetegség időszerű kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Holbach, Paul Henri Thiery (1954) A természet rendszere : a természet és az erkölcsi világ törvényei. Filozófiai írók tára, Új folyam (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, János (1954) Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Horváth, Zoltán (1954) Fémkohászati folyamatok termodinamikai számítása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Klaniczay, Tibor (1954) Zrínyi Miklós. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Komlós, Aladár (1954) Vajda János. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kovács, Károly Pál (1954) Váltakozóáramu gépek tranziens folyamatai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kudrâvcev, Ivan Vasillevic (1954) A belső feszültségek, mint a gépgyártás szilárdsági tartalékai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kókay, György (1954) A magyar irodalomtörténet bibliográfiája, 1772-1849. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája (2). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0307-7

Lysenko, Trofim Denisovič (1954) A növények szakaszos fejlődése. Tanulmányok a mezőgazdasági növények szakaszos fejlődésének és jarovizációjának elmélete köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Makkai, László (1954) I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai 1631-1648. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mejlah, Boris Solomonovič (1954) Lenin és az orosz irodalom kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején. Tanulmányok és vázlatok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Melnikov, N. N. and Rodionov, V. M. and Nametkin, Sergej Semenovič (1954) Szerves vegyületek reakciói és kutatási módszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Milovanov, V. K. (1954) Adatok a gazdasági állatok szaporodásbiológiájához. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mičurin, Ivan Vladimirovič (1954) I. V. Micsurin válogatott művei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nalbangyan, A. B. and Emanuel, N. M. (1954) Oxidációs láncreakciók kinetikája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nemes, Dezső (1954) K isztorii krovavoj kontrevoljucii b Vengrii 1919-1921 gg. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nádor, György (1954) A tudománytörténet kérdései. Cikkgyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ovidius Naso, Publius (1954) P. Ovidi Nasonis Fastorum libri sex = Ovidius Római Naptára : latinul és magyarul. Görög és latin írók (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Perényi, Imre (1954) A város lakóterülete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pigler, Andor (1954) Országos Szépművészeti Múzeum. A Régi Képtár katalógusa 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Platonov, Grigorij Vasil'evič and Novinskij, I. I. (1954) A modern biológia filozófiai problémái. Cikkgyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radocsay, Dénes (1954) A középkori Magyarország falképei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ricardo, David (1954) A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Rédei, László (1954) Algebra. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sajó, Géza (1954) Un traité récemment découvert de Boèce de Dacie. De mundi aeternitate. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schimanek, Emil (1954) Bánki Donát tudományos munkássága és alkotásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Schimanek, Emil (1954) Energiaátalakulás hőerőgépekben. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sečenov, Ivan Mihajlovič (1954) Az agy reflexei. Kísérlet a pszichikai folyamatok fiziológiai magyarázatára. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Slater, John Clarke (1954) Mikrohullámú elektronika - Microwave electronics. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabolcsi, Bence (1954) Népzene és történelem. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, Árpád (1954) Homéros. A Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának ismeretterjesztő sorozata (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szilágyi, János György (1954) Görög művészet. A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztályának tudományos ismeretterjesztő sorozata (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sárosi, Gyula (1954) Sárosi Gyula kisebb költeményei, prózai munkái és levelezése. Magyar Irodalmi Tár . Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tardy, Lajos (1954) Balugyánszky Mihály. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Teodorčik, K. F. (1954) Öngerjesztésű rezgőrendszerek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tóth, Zoltán (1954) Kosut i nacionalʹnyj vopros v 1848-1849 gg. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zsák, Viktor (1954) A vaskohászat nyersanyagai. Vaskohászati enciklopédia (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1954) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1954. évi munkaterve és jelentése. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

sine, nomine (1954) Mezőgazdasági irodalom könyvtárunkban : 1953 június - 1954 május. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai . Akadémiai Kiadó, Budapest.

sine, nomine (1954) A megújhodott Magyar Tudományos Akadémia : bibliográfia 1949-1953. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest.

Šmidt, Georgij Aleksandrovič (1954) Állatfejlődéstan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Wed Jun 12 08:47:15 2024 CEST.