REAL-EOD

Items where Year is 1938

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 63.

Serédi, Jusztinián, ed. (1938) Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1938) Gróf Klebelsberg Kunó emlékezete : A gr. Klebelsberg Kunóról szóló emlékbeszédek és megemlékezések 1932-1938. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Klinger, Dezső and Erdősi, Emil, eds. (1938) A kádár. Magyar Kádáripar Kiadóhivatala, Pécs.

Kornis, Gyula and Gratz, Gusztáv and Hegedüs, Loránt and Csűrös, Zoltán and Vámossy, Zoltán, eds. (1938) A mai világ képe. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Csatkai, Endre, ed. (1938) A soproni exlibris története. Scarbantia (5). Röttig-Romwalter Nyomda Részvénytársaság, Sopron.

Szász, Béla, ed. (1938) A verses Edda. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Angyal, Endre (1938) Theatrum mundi. Minerva-könyvtár (118). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Balanyi, György (1938) Szent István. Kincsestár (141.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Balás, Károly (1938) A vásárlóerő és a gazdasági szabadság összefüggései. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzsenyi, Dániel (1938) Berzsenyi Dániel ismeretlen és kiadatlan levelei. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

Berzsenyi, Dániel (1938) Berzsenyi Dániel versei : az 1908. évi ősszöveg. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

Brunszvik, Teréz (1938) Brunszvik Teréz grófnő naplói és feljegyzései. Magyarország újabbkori történetének forrásai, Emlékiratok (1.). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Bárczi, Géza (1938) A magyar nyelv francia jövevényszavai. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Cassin, Margherita Elena (1938) L'adoption a Nuzi. Adrien-Maisonneuve, Paris.

Eckhardt, Sándor (1938) A francia szellem. A Magyar Szemle Könyvei (14). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Felszeghy, Ediltrud (1938) A császári és királyi hadsereg nyelve Magyarországon = Die K. u. K. Heeressprache in Ungarn. Német Nyelvészeti Dolgozatok (2). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1938) Törvényt a rehabilitációról! Attila-Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1938) A kriminál-biológiai személyiség kutatása és az igazságszolgáltatás. Finkey Ferenc, Budapest.

Gesmey, Borbála (1938) Les débuts des études françaises en Hongrie (1789-1830) : Essai de bibliographie = Franciaország a magyar irodalom tükrében (1789-1830). Francia tanulmányok = Études françaises, 18 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Gombocz, Zoltán (1938) Gombocz Zoltán összegyűjtött művei, 1. Gombocz Zoltán összegyűjtött művei, 1 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gyóni, Mátyás (1938) Magyarország és a magyarság a bizánci források tükrében. Magyar-görög tanulmányok (7). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Győry, János (1938) A francia irodalom kis tükre. Kincsestár (32.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hajabáts, Márta (1938) Árpádházi Szent Erzsébet hagyománya a német irodalomban. Minerva-könyvtár (122). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Hedin, Sven Anders (1938) A vándorló tó. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Irk, Albert (1938) A büntetőjog racionális és irracionális elemei. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ivánka, Endre (1938) Die aristotelische Politik und die Städtegründungen Alexanders des Grossen. Magyar-görög tanulmányok (4.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Kisdi, Benedek (1938) Cantus catholici : 1651 : II. Magyar irodalmi ritkaságok . Egyetemi Nyomda, Budapest.

Klempa, Károly (1938) A keszthelyi Festetics Könyvtár. Mérei Nyomda, Keszthely.

Koczogh, Ákos (1938) Expresszionizmus. Minerva-könyvtár (120). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kornis, Gyula (1938) Hungary and European Civilisation. Royal Hungarian University Press, Budapest.

Kornis, Gyula (1938) Kölcsey Ferenc világnézete. Franklin-Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1938) L'Homme D'État : Analyse de L'esprit Politique. Imprimerie de la Société Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1938) Ungarn in der Europäischen Kultur. Königl. Ung. Universitäts-Druckerei, Budapest.

Kováts, Ferenc (1938) Magyar-zsidó oklevéltár IV. : 1371-1564. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest.

Mihalovits, János and Tárczy-Hornoch, Antal (1938) Az első bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon ; Mikoviny Sámuel, a selmeci bányatisztképző tanintézet első tanára. M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, Sopron.

Mollay, Károly (1938) Középkori soproni családnevek = Ödenburger Familiennamen im Mittelalter. Német Nyelvészeti Dolgozatok (1). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Molnár, Kálmán (1938) Alkotmányjogi reformjaink az 1937 és 1938 években. Tudományos Gyűjtemény (35). Danubia, Pécs.

Mátrai, László (1938) Modern gondolkodás. Kincsestár (77.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Oláh, Miklós (1938) Hungaria - Athila. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Pannonius, Janus (1938) Janus Pannonius költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Papp, István (1938) Finnország. Kincsestár . Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Pauler, Ákos (1938) Metafizika. Az Akadémia filozófiai könyvtára (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pauler, Ákos (1938) Tanulmányok az ideológia köréből : a szerző kézirati hagyatékából sajtó alá rendezték tanítványai. A Magyar Filozófiai Társaság könyvtára (7). Magyar Filozófiai Társaság, Budapest.

Proszt, János (1938) A selmeci bányászati akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban. M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, Sopron.

Péterfy, Jenő (1938) Péterfy Jenő magyar irodalmi bírálatai. Magyar irodalmi ritkaságok (41.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Radnóti, Aladár (1938) Die römischen Bronzgefässe von Pannonien. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico Universitatis de Petro Pazmany Nominatae Budapestinensis Provenientes, 2. series (6). Institut für Münzkunde und Archäologie d. P. Pázmány-Univ., Budapest.

Reményi, József (1938) Amerikai írók. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Riedl, Frigyes (1938) Kölcsey Ferenc. Magyar irodalmi ritkaságok (42.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Schneider, Miklós (1938) Trencsén megye 1725-1732. évi nemességvizsgálatai. Vasvármegye Nyomda, Szombathely.

Simon, Sándor (1938) Clemens Alexandrinus és a mysteriumok. Magyar-görög tanulmányok (5.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Sykutrês, Iôannês (1938) Philologie et vie. Magyar-görög tanulmányok (6.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Szelepcsényi, György (1938) Cantus catholici : 1675 és 1703 : III. Magyar irodalmi ritkaságok . Egyetemi Nyomda, Budapest.

Szászy, István (1938) Nemzetközi magánjog. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (9). Sylvester Nyomda, Budapest.

Temesy, Győző (1938) Sasok országában : [Albánia]. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1938) Magyarország népessége II. József korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lajos (1938) Magyar magánjog : kötelmi jog. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, László (1938) Pénztár 9-2-ig. Révai, Budapest.

Tóth, László (1938) A pénztáros. Magyar Katolikus Írók, Budapest.

Vajda, Ilona (1938) Batsányi János és Baumberg Gabriella : 1799-1809. Minerva-könyvtár (127). Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Viski, Károly (1938) Etnikai csoportok, vidékek. A magyar nyelvtudomány kézikönyve (1.8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wesselényi, Miklós (1938) "Az árvizi hajós" naplója. Magyar irodalmi ritkaságok (40.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Ybl, Ervin (1938) Lotz Károly élete és művészete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zimmermann, Ágoston and Zimmermann, Gusztáv (1938) Anatómiai gyakorlatok háziállatokon : útmutatás anatómiai gyakorlatokhoz az anatómiai nomenklatúrával. [s.n.], Budapest.

This list was generated on Wed Jun 12 06:08:23 2024 CEST.