REAL-EOD

Items where Year is 1932

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 54.

Pap, Károly, ed. (1932) Arany János-emlékkönyv. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Henrik, ed. (1932) A Fővárosi Múzeum kőemléktárának leíró lajstroma. Budapest Székesfőváros, Budapest.

Fináczy, Ernő and Nagy, J. Béla, eds. (1932) Herbart : pedagógiai előadások vázlata. Kisdednevelés, Budapest.

Page, T.E. and Capps, E. and Rouse, W.H.D., eds. (1932) Select papyri / with an English transl. by A. S. Hunt, C. C. Edgar. Heinemann, Putnam, London, New York.

Bach, Endre (1932) Un humaniste hongrois en France Jean Sambucus et ses relations littéraires (1551-1584) = Sámboky János és a francia humanisták. Francia tanulmányok = Études françaises, 5 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Berzeviczy, Albert (1932) Gli esuli ungheresi in Italia nella seconda meta del secolo XIX. [s.n.], Roma.

Berzeviczy, Albert and Ravasz, László (1932) A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Baksay Sándor tiszteleti tag születésének századik évfordulója alkalmából 1932. május 30-án. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bessenyei, György (1932) Anyai oktatás. Magyar irodalmi ritkaságok (15.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bessenyei, György (1932) Magyarság : a magyar néző. Magyar irodalmi ritkaságok (16.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bethlen, István (1932) Bethlen István gróf Széchenyi-emlékbeszéde. Nemzeti Casino anyagai . Nemzeti Casino, Budapest.

Bíró, Lajos (1932) Újguineai utazásom emlékei. Népszerű természettudományi könyvtár (13.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Czettler, Jenő (1932) Agrárpolitika. Kincsestár (66.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Divéky, Adorján (1932) Az Arany Bulla és a jeruzsálemi királyság alkotmánya. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dudich, Endre (1932) Az aggteleki cseppkőbarlang és környéke. Népszerű természettudományi könyvtár (12.). Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Erdődi, József (1932) A finnugor és indogermán népek legrégibb érintkezésének néhány bizonyítéka : bevezetésül a kérdés története a XX. században. Német philologiai dolgozatok (48). Pfeifer, Budapest.

Fehér, Géza (1932) Kanitz Fülöp Félix "a Balkán Kolumbusa" élete és munkássága : 1829-1904. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Förster, Aurél (1932) Az aristotelesi úgynevezett Parva Naturalia szerkezete és keletkezése. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fürst, Ilona (1932) Dóczi Lajos, mint német író. Német philologiai dolgozatok (50). Pfeifer, Budapest.

Genthon, István (1932) Budapest múltja és művészete. Kincsestár (50.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

György, Lajos (1932) Kónyi János Democritusa. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

Gávai Gaal, Jenő (1932) Nemzetgazdasági és szociálpolitikai válogatott tanulmányainak újabb rendszeres gyűjteménye. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Haiczl, Kálmán (1932) Léva története a XVI. század végéig. Nyitrai és Társa Könyvnyomdája, Léva.

Hajnal, Mátyás (1932) Az Jesus szívét szerető szíveknek ájtatosságára szíves képekkel kiformáltatott és azokról való elmélkedésekkel és imádságokkal megmagyaráztatott könyvecske. Magyar irodalmi ritkaságok (17.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Judik, József (1932) A pénz. Kincsestár (60.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kniezsa, István (1932) A szlávok. Kincsestár (26.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kornis, Gyula (1932) Education in Hungary. Studies of the International Institute of Teachesrs College, Columbia University, New York (13.). Bureau of Publications Teachers College, Columbia University, New York.

Kornis, Gyula (1932) Neveléstörténet és szellemtörténet. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (4. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Károlyi, Árpád (1932) Németújvári gróf Batthyány Lajos ... főbenjáró pöre. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Lovas, Borbála (1932) Mots d'origine hongroise dans la langue et la littérature françaises = Magyarországi eredetű szavak a francia nyelvben és irodalomban. Francia tanulmányok = Études françaises, 7 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Madarassy, László (1932) Dunántúli tükrösök. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Madarassy, László (1932) Trans-Danubian mirror-cases. Franklin, Budapest.

Madzsar, Imre (1932) A világtörténet korszakai. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mendöl, Tibor (1932) Táj és ember : az emberföldrajz áttekintése. Kincsestár (46.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Márai, Sándor (1932) Csutora : kutya-regény. Kazinczy Kiadó - Druck Gerold, Budapest - Wien.

Mészöly, Gedeon (1932) Amerikai magyar fiú Magyarországon : olvasókönyv külföldi magyar tanulók számára. Sylvester Nyomda, Budapest.

Noszlopi, László (1932) A szeretet : etikai tanulmány. Az Akadémia filozófiai könyvtára (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pozder, Károly (1932) Leiningen-Westerbug Károly gróf éIetrajza 1848/49-i honvéd tábornok. saját kiadás, Balassagyarmat.

Péterfy, Jenő (1932) Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai : 2. sorozat. Magyar irodalmi ritkaságok (13.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Péterfy, Jenő (1932) Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai : 3. sorozat. Magyar irodalmi ritkaságok (18.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Péterfy, Jenő (1932) Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai : 4. sorozat. Magyar irodalmi ritkaságok (19.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Rapaics, Raymund (1932) A növény felfedezése. Kincsestár (44.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Révész, Imre (1932) A reformáció. Kincsestár (74.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Schwartz, Elemér (1932) A nyugatmagyarországi német helységnevek. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Szidarovszky, János (1932) A görög és latin nyelv hang- és alaktana. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szmrecsányi, Géza (1932) Dobrý luft : sárosi apróságok. Athenaeum, Košice.

Vedres, István (1932) A Tiszát a Dunával öszvekapcsoló új hajókázható csatorna, melynek helyét nemcsak Magyarország hanem az egész Ausztriai Birodalom hasznára felkeresni és meghatározni igyekezett Vedres István. Magyar irodalmi ritkaságok (14.). Egyetemi Nyomda, Szeged.

Viski, Károly (1932) Tiszafüred pottery. Franklin, Budapest.

Viski, Károly (1932) Tiszafüredi cserépedények. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Víg, Albert (1932) Magyarország iparoktatásának története az utolsó száz évben : különösen 1867 óta. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Witzenetz, Júlia (1932) Le théâtre français de vienne (1752-1772) = A bécsi francia szinház. Francia tanulmányok = Études françaises, 6 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Zolnai, Klára (1932) A magyarországi olasz nyomtatványok, 1699-1918 = Bibliografia della letteratura italiana d'Ungheria, 1699-1918. Szerző, Budapest.

Zrínyi, Miklós (1932) Siralmas panasz. Magyar irodalmi ritkaságok (12.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

sine, nomine (1932) Die Goethe-Feier der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und des Ungarischen Nationalen Ausschusses für Internationale Geistige Zusammenarbeit. Ungarische Akademie der Wissenschaften, Budapest.

Áldásy, Antal (1932) A német zsidóság megadóztatása III. Frigyes koronázása alkalmából. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Sat May 18 11:12:34 2024 CEST.