REAL-EOD

Items where Year is 1926

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: Book
Number of items: 64.

Book

Teleki, Pál and Csiki, Ernő, eds. (1926) Adatok Albánia flórájához. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert, ed. (1926) Apponyi emlékkönyv : adalékok Apponyi Albert gróf közéleti működésének méltatásához születésének 80-ik évfordulója alkalmából. Magyar Külügyi Társaság, Budapest.

Bencsik, Béla, ed. (1926) Pauler Ákos emlékkönyv. A Magyar Filozófiai Társaság könyvtára (6). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Apponyi, Albert (1926) Emlékirataim : ötven év. Pantheon Irodalmi Intézet R.-T., Budapest.

Balogh, Ernő (1926) Kvarc az Erdélyi Medence felső mediterran gipszeiben. Erdélyi tudományos füzetek (6). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

Berzeviczy, Albert and Radisics, Elemér (1926) Beszámoló az Interparlamentáris Unió 1926 Augusztus 26 - Szeptember 1 napjain tartott ülésszakáról. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bozóky, Géza (1926) Magyar váltójog : Különös tekintettel a hágai nemzetközi váltójogi egyezményre és a külföldi váltójogokra. Tudományos Gyűjtemény (17-18). Danubia, Pécs.

Croce, Benedetto (1926) A politika elemei. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Csengery, János (1926) Bódiss Jusztin János l. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 19 (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Császár, Elemér (1926) Bayer József r. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 19 (7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Dékány, István (1926) Tudományelméleti alapok a társadalomtudományokban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1926) Magyar hírek egy régi francia újságban. [s.n.], [S.l.].

Euripides, (1926) Euripides elveszett drámáinak töredékei. Görög és latin remekírók . Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Finkey, Ferenc (1926) Binding Károly k. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 19 (9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fináczy, Ernő (1926) A középkori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Ford, Henry (1926) Életem és működésem. Légrády, Budapest.

Gaal, Jenő (1926) Matlekovits Sándor r. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 19 (11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1926) A magyar történeti nyelvtan vázlata 4. Tudományos Gyűjtemény (16). Danubia, Pécs.

Gulyás, József (1926) Levélíró magyarok. Fischer, Sárospatak.

Gvadányi, József (1926) A peleskei nótárius. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai), Budapest.

Herpay, Gábor (1926) Nemes családok Hajdúvármegyében. Városi Nyomda, Debrecen.

Horváth, Károly (1926) Akvárium, terrárium. Singer és Wolfner, Budapest.

Irk, Albert (1926) A Nemzetek Szövetsége. Tudományos Gyűjtemény (24). Danubia, Pécs.

Iványi, Béla (1926) Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1926) Szentkláray Jenő l. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 19 (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1926) A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre 997-1095. Szent László Nyomda, Oradea-Mare-Nagyvárad.

Koch, Nándor (1926) A Föld keletkezésétől a történelmi emberig : A Világegyetem, a Föld, az élet és az ember fejlődésének története. Tolnai Világtörténelme (1). Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, Budapest.

Kormos, Tivadar (1926) Az ősember világa. Népszerű természettudományi könyvtár (5.). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1926) A magyar philosophia fejlődése és az Akadémia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kovách, Géza (1926) Magyar mustrák. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kürschák, József (1926) Az utolsó száz év a matematika történetéből Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lenhossék, Mihály and Marek, József (1926) I. A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a magyar anatomiai irodalomban. II. A Magyar Tudományos Akadémia és az orvosi tudományok fejlődése az utolsó száz év alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukinich, Imre (1926) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar történettudomány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Madzsar, Imre (1926) A II. Géza korabeli Névtelen. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyary, Géza (1926) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar jogtudomány : [1925. dec. 21-iki összes ülésében]. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mittelholzer, Walter (1926) Repülőgépen az Északi sark felé. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Molnár, Kálmán (1926) Magyar közjog. Tudományos Gyűjtemény (20-21). Danubia, Pécs.

Négyesy, László (1926) Beöthy Zsolt emlékezete : [emlékbeszéd]. Olcsó könyvtár (2080). Franklin, Budapest.

Négyesy, László (1926) A magyar irodalom és költészet fejlődése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Orient, Gyula (1926) Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. Minerva, Cluj-Kolozsvár.

Pauler, Ákos (1926) Anaxagoras Istenbizonyítéka. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pivány, Jenő (1926) Magyar-amerikai történelmi kapcsolatok a Columbus előtti időktől az amerikai polgárháború befejezéséig : székfoglaló értekezés. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Pogány, Béla (1926) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a fizikai tudományok fejlődésére az utolsó száz év alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Popovics, Sándor (1926) A pénz sorsa a háborúban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Prinz, Gyula (1926) Magyarország földrajza : A magyar föld és életjelenségeinek oknyomozó leírása. Tudományos Gyűjtemény (15). Danubia, Pécs.

Pukánszky, Béla (1926) A magyarországi német irodalom története : (a legrégibb időktől 1848-ig). Német philologiai dolgozatok (31). Budavári Tudományos Társaság, Budapest.

Rejtő, Sándor (1926) Bánki Donát l. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 19 (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Román, Ernő (1926) Az Alsóborsodi s az ősrégi Borsod-Gömör-Kishonti egyházmegye története. Magyar Jövő Nyomdaüzem és Lapkiadóvállalat, Miskolc.

Rozsnyai, Dávid (1926) Horologium Turcicum. Régi magyar könyvtár (38). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rákosi, Jenő (1926) A tragikum. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Sigmond, Elek (1926) Dr. Kosutány Tamás l. tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 19 (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1926) A regény : (a belső világ rajza a regényben). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Taylor, Merlin Moore (1926) A kannibálok földjén : barangolás Pápua szívében. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Vendl, Aladár (1926) A M. Tud. Akadémia tagjainak hatása az ásványtan és kőzettan fejlődésére hazánkban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voinovich, Géza (1926) Az angol irodalom története. Kultúra és tudomány (53.). Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Voinovich, Géza (1926) Gyulai Pál emlékezete: felolvasta a Magyar Tudományos Akadémiának 1926. évi május hó 9-én tartott ünnepi ülésén Voinovich Géza. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Várkonyi, Hildebrand (1926) A pszichológia alapvetése. Tudományos Gyűjtemény (19). Danubia, Pécs.

Zelovich, Kornél (1926) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a technikai tudományok fejlődésére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zemplén, Géza (1926) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a kémiai tudományok fejlődésére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Gyula (1926) Mondatátszövődés. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zweig, Stefan (1926) Három mester : Balzac, Dickens, Dosztojevszkij. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

sine, nomine (1926) Adatok a Magyar Tudományos Akadémia és a XIX. század első felének történetéhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1926) GRAVITATIONAL TORSION BALANCE. Ferdinand Süss Precision Mechanical and Optical Works.

sine, nomine (1926) A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada : az alapítás századik évfordulója alkalmából tartott ünnepi beszéd és előadások. Franklin, Budapest.

This list was generated on Mon Jul 15 20:11:50 2024 CEST.