REAL-EOD

Items where Year is 1917

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 50.

UNSPECIFIED, ed. (1917) A Magyar Birodalom állatvilága ; Madarak : a Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma = Fauna Regni Hungariae. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Rózsa, Dezső, ed. (1917) Szép Emma [á manchesteri molnár leánya, Hóditó Vilmos szerelmével] : színmű öt felvonásban : 1586. Ál-shakespearei drámák (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich, Gusztáv, ed. (1917) Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 5. (1917). Duncker & Humblot, München.

Berzeviczy, Albert, ed. (1917) Ungarn : Land und Volk, Geschichte, Staatsrecht, Verwaltung und Rechtspflege, Landwirtschaft, Industrie und Handel, Schulwesen, Wissenschaftliches Leben, Literatur, Bildene Künste. Franklin, Budapest.

Apponyi, Albert (1917) Bilder aus der ungarischen Verfassungs-Geschichte. Magyarországi Bajtársi Szövetség, Budapest.

Balogh, Jenő (1917) Haladás és magyarság. Győri Hírlap Nyomdája, Győr.

Balás, Margit (1917) A váradi kapitányság története. Láng Nyomda, Nagyvárad.

Berzeviczy, Albert (1917) Délen : útirajzok és tanulmányok. Franklin, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1917) Trefort Ágoston emlékezete születésének 100-ik évfordulója alkalmából. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 17 (14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Buday, László (1917) Népünk halandósági viszonyai. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Croce, Benedetto (1917) Az aesthetika alapelemei. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Csekey, István (1917) A magyar trónöröklési jog : jogtörténelmi és közjogi tanulmány oklevélmelléklettel. Athenaeum, Budapest.

Divald, Kornél (1917) A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyűjteményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1917) Az aradi közművelődési palota francia könyvei. Réthy, Arad.

Fest, Sándor (1917) Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Finkey, Ferenc (1917) Die Aufgaben der kriegsfürsorger. Carl Angermayer, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1917) Leibniz jogbölcsészeti és politikai eszméi. In: Leibniz halálának kétszázadik évfordulója alkalmából. Franklin, Budapest.

Finkey, Ferenc (1917) A hadigondozók teendői. Angermayer Károly Könyvnyomtató Intézete, Pozsony.

Finkey, Ferenc (1917) A jogtanítás módszerének reformja és a gyakorlati joganyag-gyűjtemények. Rektori székfoglaló értekezés. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Fraknói, Vilmos (1917) A Habsburg-ház első érintkezései Magyarországgal : 1269-1274. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1917) Kritische Studien zur Geschichte des Dreibundes 1882-1915. Friedrich Kilians Nachfolger, königl. ungar. Universitätsbuchhandlung, Budapest.

Fógel, József (1917) II. Lajos udvartartása : 1516-1526. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Geréb, József (1917) A római kultúra legjelentősebb vonásai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Gyurátz, Ferenc (1917) A nő. Hivatása, helyzete a multban és korunkban. Főiskolai Nyomda, Pápa.

Gárdonyi, Albert (1917) Magyarországi könyvnyomdászat és könyvkereskedelem a 18. században : különös tekintettel Budára és Pestre. Könyvtári füzetek (2.). Lantos, Budapest.

Hornyánszky, Gyula (1917) Schvarcz Gyula rendes tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 17 (15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunyady, Mária (1917) Szent-Endrei sziget. Globus Részvénytársaság, Budapest.

Illés, József (1917) A magyar czimer és a királyi czim története 1804-től kezdve. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ilosvay, Lajos (1917) Lengyel Béla rendes tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 17 (13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Iširkov, Anastas Todorov (1917) Bulgária : föld- és néprajz. Turáni könyvtár (1). Magyar Keleti Kulturközpont, Budapest.

Kacziány, Géza (1917) A magyar mémoire-irodalom 1848-tól 1914-ig. Könyvtári füzetek (3.). Lantos, Budapest.

Kornis, Gyula (1917) A lelki élet. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Leo, (1917) Leonis Imperatoris Tactica. Academia Litterarum Hungarica, Budapestini.

Magyary, Géza (1917) A nemzetközi bíráskodás a magyar jogban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1917) Naptárunk újjáalakítása és a húsvétkérdés. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Makai, Ernő (1917) Valutapolitika : Kritikai tanulmányok különös tekintettel a legközelebbi jövő pénzügyi problémáira. Magyar Közgazdasági Könyvtár és Remekírók Tára (19). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Márki, Sándor (1917) Horváth Mihály : 1809-1878. Magyar történeti életrajzok (33). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Nagy, Lajos (1917) Egy magyar bárd sorsa : Gyóni Géza élete és költészete. Biró Nyomda, Budapest.

Pauler, Ákos (1917) Medveczky Frigyes rendes tag emlékezete. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 17 (16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pausz, Gabriella (1917) Nemes Artner Mária Terézia (1772-1829) és írói köre. Német philologiai dolgozatok (21). Pfeifer, Budapest.

Stampay, János (1917) Molecz Tivadar komáromi egyházi karnagy életrajza. Egri Nyomda-Részvénytársaság, Eger.

Szelényi, Ödön (1917) A magyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig. Különös tekintettel a középiskolákra. Grafikai Műintézet Wigand K.F., Pozsony.

Szemere, Samu (1917) Giordano Bruno. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1917) Újabb részletek a délmagyarországi török hódoltság történetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sörös, Pongrác (1917) Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök. Századok, Budapest.

Tóth-Szabó, Pál (1917) A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Hornyánszky, Budapest.

Várady, Imre (1917) Gellert hazánkban. Német philologiai dolgozatok (20). Pfeifer, Budapest.

Wertner, Mór (1917) Névmagyarázatok II. Régi magyar női nevek. Nyelvészeti füzetek (77). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Weszelszky, Gyula (1917) A rádióaktivitás. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Zimmermann, Ágoston (1917) Fejlődéstan. Állatorvosi Kézi Könyvtár (21). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

This list was generated on Sat Jul 20 11:40:55 2024 CEST.