REAL-EOD

Items where Year is 1911

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 65.

Szádeczky, Béla, ed. (1911) I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. 1. köt., Bornemisza Anna gazdasági naplói (1667-1690). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyar Tudományos, Akadémia, ed. (1911) A Magyar Tud. Akadémia kiadásában megjelent munkáknak és folyóiratok tartalmának betűrendes czímjegyzéke 1889-1910. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyar, Tudományos Akadémia, ed. (1911) A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent munkáknak és a folyóiratok tartalmának betűrendes címjegyzéke. 1889 - 1910. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kerekes, Pál and Csiki, Ernő, eds. (1911) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1910 augusztus 21-24-ig Miskolczon tartott XXXV. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Fényi, Gyula, ed. (1911) Protuberanzen beobachtet in den jahren 1891, 1892. Publicationen des Haynald-Observatoriums (10). Fr. Werner, Kalocsa.

Karácson, Imre and Thallóczy, Lajos, eds. (1911) A Rákóczi-emigráczió török okmányai 1717-1803. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Henry, ed. (1911) The letters and journal (1848-49) of Count Charles Leiningen-Westerburg, general in the Hungarian army. Duckworth, London.

Alapi, Gyula (1911) Komáromvármegye nemes családai. Spitzer Sándor Könyvnyomda, Komárom.

Arany, János (1911) Arany János magyar irodalomtörténete. Olcsó könyvtár (1581/1). Franklin, Budapest.

Arányi, Erzsébet (1911) Fertőző betegségek Magyarországon 1600-1650. Művelődéstörténeti értekezések (58). Stephaneum, Budapest.

Beke, Ödön (1911) Cseremisz nyelvtan. Ugor füzetek (16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1911) Béatrice d'Aragon, reine de Hongrie : 1457-1508. Bibliothèque Hongroise (3-4). Champion, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1911) Le surnaturel dans le théâtre de Shakespeare. Athenaeum, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1911) Le surnaturel dans le théâtre de Shakespeare. Fontemoing, Paris.

Berzeviczy, Albert (1911) Voyageurs hongrois en Italie dans la première moitié du dernier siècle. Pátria, Budapest.

Bósz, Egyed (1911) Az egresi ciszterci apátság története. Művelődéstörténeti értekezések (49). Stephaneum, Budapest.

Euripides, (1911) Euripides drámái. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Euripides, (1911) Phoinikiai nők - Medeia. Görög és latin remekírók . Franklin, Budapest.

Fellner, Frigyes (1911) A valuta rendezése Magyarországon : Különös tekintettel a készpénzfizetések megkezdésére. Magyar Közgazdasági Könyvtár (12). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Ferdinandy, Gejza (1911) A magyar alkotmányjog tankönyve. Franklin Társulat, Budapest.

Ferenczi, Zoltán (1911) Rimay János : (1573-1631). Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Finkey, Ferencz (1911) Az északamerikai büntetőjog mai vezéreszméi és reformintézményei. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fitz, József (1911) Brassai Sámuel : monografia. Németh József Könyvkereskedése, Budapest.

Fuchs, Gyula and Eötvös, Loránd (1911) Phisika kérdések és feleletekben. [s.n.], Budapest.

Gardner, Ernest Arthur (1911) A régi Athén. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Groszmann, Malvina (1911) Bártfa város 1418-1444-iki számadáskönyvei művelődéstörténeti szempontból. Művelődéstörténeti értekezések (46). Minerva, Budapest.

Gyulai, Pál (1911) Birálatok : 1861-1903. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Görgey, Artúr (1911) Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. Franklin, Budapest.

Hefty, Gyula Andor (1911) Térszíni formák nevei a magyar népnyelvben. Nyelvészeti füzetek (66). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Hernádvécsei Vécsey, Tamás (1911) Jánok és az 1569:58. T.-czikk. Értekezések a történeti tudományok köréből (22. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horger, Antal (1911) Egy ismeretlen magyar hangtörvény. Nyelvészeti füzetek (65.). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Horvát, Elza (1911) A védegylet története. Művelődéstörténeti értekezések (53). Révai, Budapest.

Justus, Jakab (1911) A bőrbetegségek gyógyítása. Therapia, a gyógyító tudományok könyvtára (11). Singer és Wolfner, Budapest.

Kallós, Ede (1911) Megjegyzések és excursusok Archilochoshoz. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (22. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1911) 1829. január 1. - 1831. augusztus 20. Kazinczy Ferencz levelezése (21). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Komlóssy, Ferencz (1911) Széchenyi István gróf élete. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Kornis, Gyula (1911) Elemi pszichológiai kísérletek. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Kornis, Gyula (1911) Okság és törvényszerűség a psychológiában. Franklin, Budapest.

Kornis, Gyula (1911) Pszichológia a tanítóképzőben. Franklin Társulat Nyomdája, Budapest.

Kornis, Gyula (1911) A pszichológia és logika elemei : Középiskolák számára. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Kégl, Sándor (1911) Emir Khoszrev. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Macpherson, James (1911) Ossian költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyari, István (1911) Az országokban való sok romlásoknak okairól : Sárvár 1602. Régi magyar könyvtár (27). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1911) Az assuáni és elephantinei aramaeus papyrusokmányok történeti jelentősége. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Marczali, Heinrich (1911) Ungarisches Verfassungsrecht. Mohr, Tübingen.

Marczali, Henrik (1911) Magyarország története. A műveltség könyvtára (10.). Athenaeum, Budapest.

Moór, Gyula (1911) A jog fogalma és az anarchismus problemája Stammler jogphilosophiájában. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Nagy, László (1911) Magyar fegyverek 1630-1662. Művelődéstörténeti értekezések (60). Csanádegyházmegye, Temesvár.

Pauler, Ákos (1911) A logikai alapelvek elméletéhez. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (1. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Persián, Kálmán (1911) A lengyelfalvi Orbán bárók : családtörténeti tanulmány. Stief Jenő és Társa Könyvnyomda, Kolozsvár.

Scheitz, Pál (1911) A minőségi chemiai analízis módszerei. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Scott, Robert Falcon (1911) Angolok a Déli Sarkvidéken. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (12). Lampel, Budapest.

Simon, János (1911) Nemesi iratok és címeres pecsétek Nógrádvármegye levéltárában : 1600 nemes család betüsoros névjegyzéke. Kondor, Balassagyarmat.

Szegő, Pál (1911) Végváraink szervezete a török betelepedésétől a tizenötéves háború kezdetéig, 1541-1593. Művelődéstörténeti értekezések (57). Rothberger, Budapest.

Szentjóbi Szabó, László (1911) Szentjóbi Szabó László Költeményei. Régi magyar könyvtár (26). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szigetvári, Iván (1911) A komikum elmélete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1911) Még egyszer a csíki székely krónikáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szöllősy, Kálmán (1911) A felsőszöllősi Szöllősy-család krónikája. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Sörös, Pongrátz (1911) A tihanyi apátság története : Tihany mint fiókapátság : 1701-től napjainkig. Szent-Benedek-Rend, Budapest.

Veress, Endre (1911) Berzeviczy Márton : (1538-1596). Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Vergilius, P. Maro (1911) Catalepton. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (21. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vámossy, György (1911) A magyar gazdasszonyok országos egyesületének története : 1861-1911. Schmidl Nyomda, Budapest.

Weichhart, Gabriella (1911) Keresztelő, házasság és temetés Magyarországon 1600-1630. Művelődéstörténeti értekezések (48). Stephaneum Nyomda, Budapest.

Zoltai, Lajos (1911) A Hortobágy : a legnagyobb magyar puszta ismertető leírása térképpel és 23 szövegképpel. Debrecen Város Könyvnyomda, Debrecen.

sine, nomine (1911) A Magyar Tud. Akadémia kiadásában megjelent munkáknak és a folyóiratok tartalmának betürendes czimjegyzéke, 1889-1910.1-2. r. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Wed May 22 05:27:19 2024 CEST.