REAL-EOD

Items where Year is 1880

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 114.

Szentkatolnai Bakk, Endre, ed. (1880) 1848-49-iki Szabadságharcz alatti események Vizaknán. Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest.

Kuun, Géza (ford.), ed. (1880) Codex Cumanicus Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarum. Academia Scientiarum Hungarica, Budapestini.

Kuun, Géza, ed. (1880) Codex Cumanicus Bibliothecae ad Templum Divi Marci Venetiarum : primum ex integro edidit prolegomenis notis et compluribus glossaris instruxit Comes Géza Kuun. Scientiarum Academiae Hungaricae, Budapestini.

Szilágyi, Sándor, ed. (1880) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1608-1614. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schlosberg, Léon, ed. (1880) Kaufmann B 767.1 - Qiṣṣat muǧādalat al-asquf = Controverse d'un évêque. Kaufmann Dávid könyvtárából . Chez l'éditeur, Vienne.

UNSPECIFIED, ed. (1880) Kaufmann B 924 - Ḥamišah ḥumše Torah = Mózes öt könyve izraelita iskolák használatára. Kaufmann Dávid könyvtárából . Schlesinger és Wohlauer Nyomdája, Budapest.

Gerlóczy, Gyula and Dulácska, Géza and Kurtz, Gusztáv, eds. (1880) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1879 augusztus 29-től egész szeptember 2-ig Budapesten tartott XX. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest.

Gerlóczy, Gyula and Dulácska, Géza and Kurtz, Gusztáv, eds. (1880) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1879. augusztus 29-től egész szeptember 2-ig Budapesten tartott XX. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar Királyi Egyetem, Budapesten.

Torma, Károly, ed. (1880) Repertórium Dacia régiség- és felirattani irodalmához. Franklin, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1880) Szamosközy István történeti maradványai. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Aristophanés, (1880) Aristophanes vígjátékai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Arnold-Forster, Florence and Grant-Duff, Mountstuart Elphinstone (1880) Francis Deák Hungarian statesman : a memoir. Macmillan, London.

Bakos, Gábor (1880) A magyar jogi műnyelv kérdéséhez. Jogirodalmi és nyelvészeti tanulmány, tekintettel jogi műnyelvünk jelenére, múltjára, mivoltára és gyökeres javítására. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balló, Mátyás (1880) A víz-elvonó testek behatásáról a kámforsavra és amidjaira. Értekezések a természettudományok köréből (10. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Balogh, Kálmán (1880) Megemlékezés Bernard Claude fölött. Értekezések a természettudományok köréből (9. 24). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Bartal, Antal and Malmosi, Károly (1880) Latin mondattan. Eggenberger, Budapest.

Baḥya ben ʼAšer ibn Ḥalawa, (1880) Kaufmann B 349 - Kad ha-qemaḥ. Kaufmann Dávid könyvtárából . Eli`ezer Ma'rga'šit, Lvov.

Ben Ya`aqov, Yitsḥaq (1880) Kaufmann B 39 - ’Otsar ha-sefarim : sefer `aruḵ li-yedi`at sifrei Yisra’el Otsar ha-sefarim = Thesaurus librorum hebraicorum. Kaufmann Dávid könyvtárából . Jacob Benjacob, Wilna.

Beöthy, Zsigmond (1880) Beöthy Zsigmond újabb költeményei. Weiszmann Testvérek, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1880) A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. Athenaeum R.T., Budapest.

Bojničić, Ivan (1880) Az oklevélhamisítás a középkorban különösen Magyarországon és társországaiban. Albrecht, Zágráb.

Braun, Arnold Wolf (1880) Kaufmann C 1114 - Šalhevet Yah = Brennende Frage. Kaufmann Dávid könyvtárából . Moritz Burian, Budapest.

Budenz, József (1880) Emlékbeszéd Schiefner Antal k. tag fölött. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (9. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Bunyitay, Vince (1880) Az egyedi apátság története. Hügel, Nagyvárad.

Bérczy, Károly (1880) A gyógyult seb : beszély. Olcsó könyvtár (104.). Franklin, Budapest.

Böckh, János (1880) Adatok a Mecsekhegység és Dombvidéke jurakorbeli lerakodásainak ismeretéhez : I. Stratigraphiai rész. Értekezések a természettudományok köréből (10. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Csengery, Antal (1880) A magyar közoktatás és közmívelődés némely főbb kérdéseiről. Olcsó könyvtár (101.). Franklin, Budapest.

Csánki, Dezső (1880) Hazánk kereskedelmi viszonyai I. Lajos korában. Weiszmann Testvérek, Budapest.

Davida, Leó (1880) Az ágyéki- és kereszt-gerinczagyi duczok többszörösségéről. Értekezések a természettudományok köréből (10. 16). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Dezső, Béla (1880) A magyar tengerpart Szivacsfaunája. Értekezések a természettudományok köréből (10. 13). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Deák, Farkas (1880) Gróf Wass Samu emlékezete. Értekezések a természettudományok köréből (10. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Donnolo, Šabbetay ben ʼAvraham (1880) Kaufmann B 285 - Sefer Ḥaḵmoni le-rav Šabtay Donnolo = Il commento di Sabbatai Donnolo sul Libro della Creazione, pubblicato per la prima volta nel testo ebraico con note critiche e introduzione da David Castelli. Kaufmann Dávid könyvtárából . Monnier, Firenze.

Fraknói, Vilmos (1880) Martinovics és társainak összeesküvése. Ráth Mór, Budapest.

Frankenburg, Adolf (1880) Bécsi élményeim. Reichard-Litfass, Sopron.

Friedländer, David (1880) Kaufmann B 609 - Sod háibur (Sod ha-`ibbur) : Grundlage und Festsetzung der Zeitberechnung. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck v. Moritz Burian, Budapest.

Fröhlich, Izidor (1880) Az állandó elektromos áramlások elméletéhez. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 20). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hankó, Vilmos (1880) A bábolnai meleg Mátyás-forrás és a szovátai Fekete-tó hideg sósforrás chemiai elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (10. 14). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Harkavy, Albert (1880) Kaufmann B 232 - Ziḵron ha-ga’on Rav Šemu’el ben Ḥofni u-sefarav = Leben und Werke des Samuel Ibn-Chofni = Žizn’ i trudy...Samuila Ibn"-Hofni. Kaufmann Dávid könyvtárából . Kaiserliche Oeffentliche Bibliothek, St. Peterburg.

Helen, 'Elḥanan bar 'Avraham (1880) Kaufmann B 417 - Megillat `Efa = Megilo Efu. Kaufmann Dávid könyvtárából . Aron Rosenlicht Verlag, Qra'qa'.

Herder, Johann Gottfried (1880) Cid-románczai. Jeles írók iskolai tára (8). Franklin Társulat, Budapest.

Hunyady, Jenő (1880) A Steiner-féle kritériumról a kúpszeletek elméletében. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 24). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunyady, Jenő (1880) Tételek a componált determinánsoknak egy különös neméről. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 21). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunyady, Jenő (1880) Tételek azon determinánsokról, melyek elemei adjungált rendszerek elemeiből vannak componálva. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 19). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunyady, Jenő (1880) A másodfokú görbék és felületek meghatározásáról. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 18). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Imre, Sándor (1880) Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jakab, Elek (1880) Kazinczy Gábor irodalmi hatásáról. Irodalom-történeti tanulmány. Értekezések a társadalmi tudományok köréből, 53 (6.3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jakab, Elek (1880) Szabadságharczunk történetéhez : visszaemlékezések 1848-1849-re. Rautmann, Budapest.

Jellinek, Adolph (1880) Kaufmann B 738 - Qunṭres Vermayza' ve-qahal Vina' = Worms und Wien. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck und Verlag von Jacob Schlossberg, Wien.

Kahana’, David (1880) Kaufmann B 45 - Sefer ’Or ḥadaš. Kaufmann Dávid könyvtárából . I. O. Alapin, Varša.

Kalchbrenner, Károly (1880) Új vagy kevésbé ismert szömörcsögfélék. Értekezések a természettudományok köréből (10. 17). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Karcsú, Antal Arzén (1880) Vácz város története. Serédy Könyvnyomda, Vácz.

Kautz, Gyula (1880) A fémvaluta kérdése a tudomány jelen állása szerint. Első rész. „Egyszerű vagy kettős valuta ?”. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kerpely, Antal (1880) Adatok a Martinaczél tulajdonságainak ismertetéséhez. Értekezések a természettudományok köréből (10. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kertbeny, Károly (1880) A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete = Bibliografie der ungarischen und internationalen Literatur. : Magyarországra vonatkozó régi német nyomtatványok 1454-1600 = Ungarn Betreffende Deutsche Erstlings-Drucke, 1454-1600. A magyar nemzeti és nemzetközi irodalom könyvészete . Verlag der Königl. ungarischen Universitäts-buchdruckerei, Budapest.

Kerékgyártó, Béla (1880) A magyar hadügy állapota az Anjou királyok alatt : 1308-1387. Athenaeum R.T., Budapest.

Klein, Gyula and Szabó, Ferencz (1880) A vadgesztenye gyökereinek ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (10. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kobold, Hermann (1880) Klinkerfuesische neue Constanten zur Reduction auf den scheinbaren Ort, berechnet von Dr. phil. H. Kobold. [s.n.], Ó-Gyalla.

Konek, Sándor (1880) Emlékbeszéd Weninger Vincze L. T. fölött. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1880) Adatok Jupiter és Mars physikájához 1879. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1880) Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén 1879-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1880) Hulló csillagok radiatió pontjai : levezetve a magyar korona területén tett megfigyelésekből 1871-től 1878 végéig. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1880) Napfoltok megfigyelése az ó-gyallai csillagvizsgálón 1879-ben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 13). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1880) Spectroscopicus megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kossuth, Lajos (1880) Irataim az emigráczióból. Athenaeum R.T., Budapest.

Krizskó, Pál (1880) A körmöczi régi kamara és grófjai. Értekezések a történeti tudományok köréből (8. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kunc, Adolf (1880) Szombathely-Savaria-rend. tanácsú város monográphiája. Szombathely város, Szombathely.

König, Gyula (1880) A raczionális függvények általános elméletéhez. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 22). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lengyel, Béla (1880) Az utóvilágításról Geissler-féle csövekben. Értekezések a természettudományok köréből (10. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Lengyel, Béla (1880) A rank-herleini és szejkei ásványvizek chemiai elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (10. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Lipman, Yom Ṭov (1880) Kaufmann B 420 - Megillat 'evah = Megilas'' eva. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus ve-hotsaʼat niḵdo dor tešiʻi Avraham Tsevi beha-rav R. Naḥum Eliyahu Qatsenelenbogen, Vilna.

Lázár, Gyula (1880) A népvándorlás története. Franklin-Társulat, Budapest.

Marczali, Henrik (1880) A magyar történet kútfői az Árpádok korában. Franklin, Budapest.

Natan ben ’Avigdor, (1880) Kaufmann B 102 - Be’urim `al dereḵ ha-nistar = Intorno alle Esposizioni mistiche... Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Padova.

Nedeczky, Gáspár (1880) Dömös története és ujabb leírása. Mellinger R., Esztergom.

Ortvay, Tivadar (1880) A magyarországi Dunaszigetek földirati csoportosulása s képződésök tényezői. Értekezések a természettudományok köréből (10. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Ossikovszky, József (1880) Közlemények a kolozsvári egyetem élet- és kórvegytani intézetéből. Értekezések a természettudományok köréből (10. 15). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Pauler, Tivadar (1880) A budapesti magyar kir. tudomány-egyetem története. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapesten.

Pertik, Ottó (1880) Myelin és idegvelő : szövettani tanulmány. Értekezések a természettudományok köréből (10. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Pesty, Frigyes (1880) Az eltűnt régi vármegyék. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pintér, Sándor (1880) A palócokról : népismertető tanulmány. Aigner Lajos, Budapest.

Pozder, Károly (1880) Ujperzsa nyelvjárások. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Rubin, Salomon (1880) Kaufmann B 890 - Tehillat ha-kesilim : tsava’at be`or ben ḥamor = Lob der Thoren, oder Das neueste Testament eines gläubigen Langohr’s in 15 Abschnitten. Kaufmann Dávid könyvtárából . Georg Brög, Wien.

Rácz, Károly (1880) A zarándi egyházmegye története. Réthy, Arad.

Réthy, László (1880) Anonymus az erdélyi oláhokról. Knoll Károly, Budapest.

Réthy, Mór (1880) A fény törése és visszaverése homogén isotrop átlátszó testek határán Neumann módszerének általánosításával és bővítésével. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 15). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Réthy, Mór (1880) A sarkított fényrezgés elhajlító rács által való forgatásának magyarázata : különös tekintettel Fröhlich észleleteire. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Scherfel, W. Aurél (1880) A felső-ruszbachi ásványvíz vegyelemzése. Értekezések a természettudományok köréből (9. 22). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Sebők, László (1880) Gyöngyös és vidéke története. Herzog Ernő Ármin, Gyöngyös.

Silberstein, Salamon (1880) Vonalgeometriai tanulmányok. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 23). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Suppan, Vilmos (1880) Kúp- és hengerfelületek önálló ferde vetítésben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szily, Kálmán (1880) A telített gőz nyomásának törvényeiről. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 17). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilády, Áron (1880) Temesvári Pelbárt élete és munkái. Franklin-Társulat, Budapest.

Szilády, Áron (1880) XVI. századbeli magyar költők művei. 1. köt. 1527-1546. Régi Magyar Költők Tára (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1880) Emlékbeszéd Urházy György felett. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1880) Jelentés a gyulafehérvári káptalan levéltárában tett kutatásokról. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Szász, Károly (1880) Gróf Széchenyi István és az Akadémia megalapítása : a Széchenyi-szobor leleplezési ünnepére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Than, Károly (1880) Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Értekezések a természettudományok köréből (10. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Than, Károly (1880) Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. Értekezések a természettudományok köréből (10. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Than, Károly (1880) Regnault H. Victor emlékezete. Értekezések a természettudományok köréből (9. 25). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Than, Károly (1880) A városligeti artézi kút hévforrásának vegyi elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (10. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Thanhoffer, Lajos (1880) A mikroszkóp és alkalmazása : az általános szövettani technika vezérfonala. Eggenberger-féle Könyvkereskedés, Budapest.

Toldy, László (1880) Szluha László emlékezete és a Zrínyi-könyvtár. Rudnyánszky A., Budapest.

Torma, Károly (1880) A Limes Dacicus felső része. Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Weinek, László (1880) Az instrumentális fényelhajlás szerepe egy Vénus-átvonulás photographiai felvételénél. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (7. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Weisz, Béla (1880) A nemzetgazdaságtan és módszere s a társadalmi tudományok terén való haladás nehézségei. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1880) Magyarország bányászatának kritikai története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wertheimer, Ede (1880) A tervezett négyes szövetség Ausztria-, Orosz-, Franczia- és Spanyolország közt : 1787–1790 : (Adalék Ausztria keleti politikájához). Értekezések a történeti tudományok köréből (9. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Wittkower, Jochanan S. (1880) Kaufmann B 13 - ’Agudat peraḥim : qevutsat širim šonim, mašalim qetsarim u-ma’amarim qeṭanim... = Agudath Perachim "Blüthenstrauss" : Anthologie deutscher und hebraischer Gedichte. Kaufmann Dávid könyvtárából . Im Selbstverlage des Verfassers, Altona.

Yehošuʻa Faliḳ Zeʼev ben Yosef Tsevi, (1880) Kaufmann B 86 - ʼOniyah be-lev yam : qînîm ve-hegeh vehî ʼal môt ha-śar Yitsḥaq karmî. Kaufmann Dávid könyvtárából . Meir Seidman, Fălticeni.

Zsilinszky, Mihály (1880) Palaczky Ferencz emlékezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (6.5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zsilinszky, Mihály (1880) A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformátiótól kezdve. Franklin, Budapest.

Ábel, Jenő (1880) Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon. M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Ábel, Jenő (1880) Magyarországi humanisták és a dunai tudós társaság. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (8. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Ṭuviyah ben ’Eli`ezer, (1880) Kaufmann B 393 - Midraš Lekaḥ Ṭov : Pesiqṭa’ Zuṭarta’ = Lekah" Tov" = Lekach-Tob (Pesikta Sutarta) : ein agadischer Commentar zum ersten und zweiten Buche Mosis. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck und Verlag v. Wittwe & Gebrüder Romm, Wilna.

This list was generated on Sun Jul 21 12:06:27 2024 CEST.