REAL-EOD

Items where Year is 1874

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 63.

Szilágyi, Alexandre, ed. (1874) Actes et documents pour servir à l'histoire de l'alliance de George Rákóczy prince de Transylvanie avec les français et les suédois dans la guerre de trente ans. Ráth, Budapest.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1874) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár XII. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 22 . Eggenberger, Budapest.

Fehér, Ipoly, ed. (1874) Győr megye és város egyetemes leirása: A magyar orvosok és természetvizsgálók 1874-ben Győr városában tartott XVII-dik nagygyülésének emlékül ... Franklin-Társulat, Budapest.

Fehér, Ipoly, ed. (1874) Győr megye és város egyetemes leírása : A magyar orvosok és természetvizsgálók 1874-ben Győr városában tartott XVII-dik nagygyűlésének emlékül. Franklin-Társulat, Budapest.

Kirchheim, Raphael, ed. (1874) Kaufmann B 667 - Peruš `al Divre ha-yamim : meyuḥas le-’eḥad mi-talmide Sa`adya ha-ga’on = Ein Commentar zur Chronik aus dem 10ten Jahrhundert. Kaufmann Dávid könyvtárából . Brönner, Frankfurt am Main.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1874) Magyar Diplomácziai Emlékek az Anjou-korból I. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos, ed. (1874) Magyar országgyűlési emlékek, 1526-1536. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Hungariae = Magyar történelmi emlékek. Magyar Országgyűlési emlékek (1). Ráth, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1874) Okmánytár II. Rákóczy György diplomácziai összeköttetéseihez. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 23 . Eggenberger, Budapest.

Volf, György, ed. (1874) Régi magyar codexek : Bécsi codex ; Müncheni codex. Nyelvemléktár (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Komáromy, Lajos and Király, Pál, eds. (1874) Régi magyar codexek : Nagyszombati codex ; Szent Domokos élete ; Virginia codex. Nyelvemléktár (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Volf, György, ed. (1874) Régi magyar codexek : Weszprémi codex ; Peer codex ; Winkler codex ; Sándor codex ; Gyöngyösi codex ; Thewrewk codex ; Kriza codex ; Bod codex. Nyelvemléktár (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bardocz, Lajos (1874) A mechanika alapvonalai : a mívelt rendek szükségéhez alkalmazva. Eggenberger, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1874) A határozott és határozatlan mondatról. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 4). Eggenberger, Budapest.

Bartal, Antal (1874) A classica philologiának és összehasonlító árja nyelvtudománynak mívelése hazánkban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 3). Eggenberger, Budapest.

Bedő, Albert (1874) Das Forstwesen als Gegenstand der internationalen Statistik : denkschrift im Hinblick auf den IX. internationalen statistischen Congress. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Beöthy, Leó (1874) Júda, Izrael és Aram. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 3). Eggenberger, Pest.

Brassai, Sámuel (1874) Laelius : hogy kell, és hogy nem kell magyarázni az iskolában a latin autorokat. Stein J. M. Nyomda, Kolozsvárt.

Bálint, Gábor (1874) Bálinth Gábor jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól : melléklet öt khálymik dano hangjegye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 2). Eggenberger, Budapest.

Czuczor, Gergely and Fogarasi, János (1874) A magyar nyelv szótára. Emich Gusztáv, Pest.

Eötvös, Loránd (1874) A rezgések intenzitása, tekintettel a rezgési forrásnak és az észlelőnek mozgására. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (3. 4). Eggenberger, Budapest.

Fabínyi, Rezső (1874) Jelentés a Сapronamid előállításának egy módjáról. Értekezések a természettudományok köréből (5. 4). Eggenberger, Pest.

Fraknói, Vilmos (1874) Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XIV. és XV. században. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 10). Eggenberger, Pest.

Fraknói, Vilmos (1874) Melanchtons Beziehungen zu Ungarn. Franklin-Verein Ungarische Literarische Ausfalt und Buchdruckerei, Budapest.

Frivaldszky, János (1874) Magyarország téhelyröpüinek futonczféléi (Carabidae). Értekezések a természettudományok köréből (5. 2). Eggenberger, Pest.

Galgóczy, Károly (1874) A székely kérdés. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Goldziher, Ignác (1874) Jelentés a Magyar T. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekintettel a nyomda viszonyokra keleten. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 5). Eggenberger, Budapest.

Grünwald, Béla (1874) Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség. Ráth Mór, Budapest.

Gönczy, Pál (1874) Emlékbeszéd Kovács Gyula levelező tag felett. Értekezések a természettudományok köréből (5. 1). Eggenberger, Pest.

Hantken, Miksa (1874) A beocsini márga földtani kora. Értekezések a természettudományok köréből (4. 6). Eggenberger, Budapest.

Helmholtz, Hermann von (1874) Népszerű tudományos előadások. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest.

Henszlmann, Imre (1874) Tanulmányok a góthok művészetéről. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 6). Eggenberger, Pest.

Hintescu, I. C. (1874) Gazd.O.833 - Cea mai nouă carte de bucate a bucătăriei române, francese germâne si magiare. Frank et Dressnandt, Braşov.

Ibn Tibbon, Mošeh ben Šemu’el (1874) Kaufmann B 664 - Peruš `al Šir ha-širim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Siebert, Lyck.

Keleti, Károly (1874) Palugyay Imre emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 9). Eggenberger, Pest.

Keleti, Károly (1874) A mezőgazdasági statistika a nemzetközi kongressusokon. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kenessey, Albert (1874) A vízből való élet- és vagyonmentés és eszközei. Értekezések a természettudományok köréből (5. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kondor, Gusztáv (1874) Emlékbeszed Herschel János külső tag felett. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (3. 3.). Eggenberger, Budapest.

Konkoly, Miklós (1874) Az ó-gyallai csillagda leírása s abban történt napfoltok észlelése, néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (3. 2). Eggenberger, Budapest.

Kriesch, János (1874) A természetrajz elemei. Athenaeum R.T., Budapest.

Kuun, Géza (1874) Gróf Gyulay Lajos naplótöredékeiből : 1815-1834. Athenaeum, Budapest.

Kőrösi, József (1874) Az emberi élet-tartam és halandóság kiszámításáról. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lenhossék, József (1874) Hyrtl Corrosio-anatómiája. Értekezések a természettudományok köréből (4. 4). Eggenberger, Budapest.

Lewes, György Henrik (1874) Göthe élete. Ráth, Budapest.

Matlekovits, Sándor (1874) A részvénytársulati ügy törvényhozói szempontból. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Midraš Rabbah, (1874) Midraš Rabot : `al ha-Torah ve-ḥameš megillot = Midraš" rabos". Tipografiâ N. Ŝriftgiser, Varša.

Pulszky, Ferencz (1874) A magyarországi avar leletekről. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 7). Eggenberger, Pest.

Rácz, Károly (1874) A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben. 1. füzet : 1832. December 17. - 1833. Augusztus 4. Szerző, Sárospatak.

Réthy, Mór (1874) A diffractio elméletéhez. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (3. 5). Eggenberger, Budapest.

Rómer, Ferencz Flóris (1874) Régi falképek Magyarországon. Eggenberger, Budapest.

Schenzl, Guido (1874) Időjárási viszonyok Magyarországban 1871-ik évben; különös tekintettel a hőmérsékre és csapadékra. Értekezések a természettudományok köréből (5. 5). Eggenberger, Budapest.

Stahlberger, Emil (1874) Az árapály a fiumei öbölben : a kir. magyar tesztészettudományi társulat által jutalmazott és kiadott értekezés = Die Ebbe und Fluth un der Rhede von Fiume : von der k. ungar. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft prämürte und herausgegeben Abhandlung. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Szabó, Ignácz (1874) A lég : népszerű légtünettan (meteorologia) : különös tekintettel hazánk légtüneti viszonyaira : a művelt rendek szükségeihez alkalmazva. Eggenberger, Budapest.

Szabó, József (1874) Egy új módszer a földpátok meghatározására kőzetekben. Értekezések a természettudományok köréből (4. 5). Eggenberger, Budapest.

Szinnyei, József [id.] (1874) Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Séda, Ernő (1874) A központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolájának története. Hunyadi Mátyás Nyomda, Budapest.

Tyndall, John (1874) A hő mint a mozgás egyik neme. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Táncsics, Mihály (1874) Nyílt levél Müller Miksa tanárhoz, "Legrégibb nyelv a magyar" czímű munkám bevezetéseül. Kocsi Sándor Ny., Budapest.

Tóth, Lőrinc (1874) Felsőbüki Nagy Pál emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 8). Eggenberger, Pest.

Vész, János Ármin (1874) Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (3. 1). Eggenberger, Budapest.

Welkow, Sándor (1874) Beryllium és Aluminium-kettös sók. Értekezések a természettudományok köréből (5. 3). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1874) Stibor vajda : életrajzi tanulmány. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 2). Eggenberger, Pest.

Zunz, Yeḥi'el Matatyahu (1874) Kaufmann B 635 - `Ir ha-tsedeq = Geschichte der Krakauer Rabbinate. Kaufmann Dávid könyvtárából . Verfassers, Lemberg.

Óváry, Lipót (1874) Nápolyi történelmi kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből (4. 1). Eggenberger, Pest.

This list was generated on Mon Jul 22 19:18:25 2024 CEST.