REAL-EOD

Items where Year is 1871

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 47.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1871) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár IX, 1272-1290. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 17 . Eggenberger, Pest.

Barna, Ferdinánd, ed. (1871) Kalevala : a finnek nemzeti eposza. Athenaeum, Pest.

UNSPECIFIED, ed. (1871) Kaufmann B 947 - Qohelet = Salomonische Prediger. Kaufmann Dávid könyvtárából . Winter'sche, Leipzig.

UNSPECIFIED, ed. (1871) Kaufmann B 948 - Šir ha-širim = Salomonische Hohelied. Kaufmann Dávid könyvtárából . Wilhelm Braumüller, Wien.

Szilády, Áron and Szilágyi, Sándor, eds. (1871) Török-Magyarkori Állam-Okmánytár V. Török-Magyarkori történelmi emlékek. Okmánytár (7). Eggenberger, Pest.

Abulafia, Me’ir ben Ṭodros ha-Levi (1871) Kaufmann B 374 - Kitāb al-rasā’il : meturgam be-ʻIvrit : Sefer iggerot. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yeḥi’el Bril, Paris.

Aqnin, Yosef ben Yehudah ben Yaaqob ibn (1871) Kaufmann B 408 - Mavo' ha-Talmud = Einleitung in den Talmud. Kaufmann Dávid könyvtárából . Krotoschin, Breslau.

Csillag, Gyula (1871) A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 1867-ki évek közjogi alkotásai. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Pest.

Greguss, Ágost (1871) Toldy Ferenc félszázados irodalmi munkássága : 1821-1871. Athenaeum, Pest.

Hantken, Miksa (1871) Az esztergomi burányrétegek és a Kis-Czelli tályag földtani kora. Értekezések a természettudományok köréből (2. 13). Eggenberger, Pest.

Horváth, Mihály (1871) Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. Ráth, Pest.

Horváth, Mihály (1871) Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. Ráth, Pest.

Horváth, Mihály (1871) Magyarország történelme. Heckenast, Pest.

Hunfalvy, Pál (1871) Utazás a Balt-tenger vidékein. Ráth Mór, Pest.

Jakab, Elek (1871) A királyföldi viszonyok ismertetése. Heckenast, Pest.

Jurányi, Lajos (1871) Az Oedogonium Didlandrum termékenyített petesejtjéről. Értekezések a természettudományok köréből (2. 12). Eggenberger, Pest.

Jurányi, Lajos (1871) Oedogonium Diplandrum s a nemzési folyamat e moszatnál. Értekezések a természettudományok köréből (2. 9). Eggenberger, Pest.

Keleti, Károly (1871) Hazánk és népe a közgazdaság és társadalmi statisztika szempontjából. Athenaeum, Pest.

Klein, Gyula (1871) Nehány Floridea krystalloidjairól. Értekezések a természettudományok köréből (2. 11). Eggenberger, Pest.

Klein, Gyula (1871) A Pilobolus gombának fejlődése és alakjai. Értekezések a természettudományok köréből (2. 8). Eggenberger, Pest.

Kruspér, István (1871) A párisi meter-prototyp az 1870. augustusi meter-értekezleten. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 7). Eggenberger, Pest.

König, Gyula (1871) Az elliptikai függvények alkalmazásáról a magasabb fokú egyenletek elméletére. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 8). Eggenberger, Pest.

Lauterbach, Zelig ha-Kohen (1871) Kaufmann B 216 - ha-Nistarot ve-ha-niggalot. Kaufmann Dávid könyvtárából . Yosef Holtsvart, Wien.

Lubrich, Ágost (1871) A középtanodai tanárok paedagogiai kiképzéséről : paedagogiai értekezés. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (2. 1). Athenaeum, Pest.

Lukács, Béla (1871) Az 1848-49-ki Pénzügy. a forradalmi időszak pénzügyének, hitelműveleteinek és a forradalmi kiadásoknak ismertetése az eredeti számadások alapján. Athenaeum, Pest.

Morzsányi, Sándor (1871) 7000 igazolt, s életbenlévő 1848/49-diki honvédtiszt névjegyzéke. Minerva, Pest.

Murmann, Ágost (1871) Európa bolygó elemei annak tíz első észlelt szembenállása szerint. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 9). Eggenberger, Pest.

Murmann, Ágost (1871) Freia bolygó feletti értekezés. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (2. 1). Eggenberger, Budapest.

Mátyás, Flórián (1871) Magyar nyelvtudomány : Nyelvtörténeti értekezések. Taizs, Pécsett.

Mészáros, Lázár (1871) Eszmék és jellemrajzok az 1848/9. forradalom eseményei és szereplőiről. Athenaeum, Pesten.

Parecz, István (1871) Arad megye és Arad város ismertetése : a magyar orvosok és természetvizsgálók Arad-városban tartott XV. nagygyűlése alkalmából. Réthy Lipót, Arad.

Poór, Imre (1871) Sauer Ignácz emléke. Értekezések a természettudományok köréből (2. 14). Eggenberger, Pest.

Pór, Antal (1871) Szent István király : történelmi tanulmány. Szent István Társulat, Pest.

Simonyi, Ernő (1871) Angol diplomatiai iratok II. Rákóczi Ferencz korára. II. Rákóczi Ferencz levéltára. Második osztály, Diplomatia (1-3.). Eggenberger, Budapest.

Suhayda, János (1871) Emlékbeszéd Császár Ferencz tiszteleti tag fölött. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szily, Kálmán (1871) A Hamilton-féle elv és a mechanikai hő-elmélet második főtétele. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 10). Eggenberger, Pest.

Szilágyi, Ferenc (1871) A Hóra-világ Erdélyben. Athenaeum, Pest.

Szász, Károly (1871) Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár. Athenaeum, Budapest.

Széchényi, Dénes (1871) Adalékok a lovaglás tanításához. Heckenast Gusztáv, Pest.

Szücs, István (1871) Szabad királyi Debreczen város történelme. Városi Könyvnyomda, Debreczen.

Toldy, Ferenc (1871) Újabb adalékok a régibb magyar irodalomtörténetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 7). Eggenberger, Pest.

Táncsics, Mihály (1871) Kiáltó szó a kormányhoz és a népnevelőkhez az elnémetesedés tárgyában. Poldini nyomda, Pest.

Télfy, Iván (1871) Solomos Dénes költeményei és a hétszigeti görög népnyelv. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 5). Eggenberger, Pest.

Tóth, Ágoston (1871) A Föld-kép készítés jelen állása, a mint az képviselve volt az antwerpeni kiállításon. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 11). Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1871) Kassa város parketkészítése a XV. század kezdetén. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (2. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Zichy, Antal (1871) Q. Horatius szatírái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 6). Eggenberger, Pest.

Zsigmondy, Vilmos (1871) Tapasztalataim az artézi szökőkutak fúrása körül. Értekezések a természettudományok köréből (2. 10). Eggenberger, Pest.

This list was generated on Sun Jun 16 17:59:06 2024 CEST.