REAL-EOD

Items where Year is 1863

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 30.

Kazinczy, Gábor, ed. (1863) Altorjai b. Apor Péter munkái. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 11 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Pest.

UNSPECIFIED, ed. (1863) Emlékkönyv 1866. A Sárospataki főiskola ifjuság önképzőtársulat, Sárospatak.

Kazinczy, Gábor, ed. (1863) Galeot Martinus könyve Mátyás király jeles, bölcs és elmés mondásai és tetteiről. Ráth, Pest.

Kazinczy, Gábor, ed. (1863) Gr. Illésházy István nádor följegyzései 1592-1603 és hidvégi Mikó Ferencz históriája 1594-1613 : Biró Sámuel folytatásával. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 7 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Pest.

Nagy, Iván, ed. (1863) Késmárki Tököly Imre naplója 1693-1694 évekből. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 15 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Pest.

Halász, Gejza, ed. (1863) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1847 augusztus 11-17. Sopronban tartott VIII. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Emich Gusztáv, Pest.

Szilády, Áron and Szilágyi, Sándor, eds. (1863) Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Nagy-Körös, Czegléd, Dömsöd, Szeged, Halas levéltáraiból II. Török-Magyarkori történelmi emlékek. Okmánytár (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilády, Áron and Szilágyi, Sándor, eds. (1863) Okmánytár a hódoltság történetéhez Magyarországon. Nagy-Körös, Czegléd, Dömsöd, Szeged, Halas levéltáraiból I. Török-Magyarkori történelmi emlékek. Okmánytár (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Semmelweis, Ignác, ed. (1863) A m. kir. Tudomány-egyetem orvostanárkari könyvtár jegyzéke. Pest 1863. deczember végéig. Emich Gusztáv, Pest.

Arany, János and Korodi, Lajos (1863) Gedichte. Haberl und Sindel, Kronstadt.

Argenti, Döme (1863) Hasonszenvi utitárs rögtön támadt betegségek elhárítására. Kozma Vazul, Pest.

Asbóth, Lajos (1863) A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az újabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Heckenast Gusztáv, Pest.

Egervári, Ödön (1863) Sáros vármegye leírása, statistikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. Noséda Gyula Nyomdája, Pest.

Esterházy, Pál (1863) Galántai gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora. Lauffer és Stolp, Pest.

Fraknói, Vilmos (1863) A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlődése. Pfeifer, Pest.

Frankl, Vilmos (1863) A magyar főpapok a trienti zsinaton : A zsinat befejezésének háromszázados emlékére. Horák Egyed Nyomda, Esztergom.

Hirts, Gavriʼel ben Naftali‏ (1863) Kaufmann B 536 - Matsevet qodeš. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Lemberg.

Horner, István (1863) Gyöngyös városának történeti, statisztikai és geografiai leírása : különös tekintettel vagyontalanabb hazámfiaira. Trattner-Károlyi, Pest.

Hunfalvy, János (1863) A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. Emich, Pest.

Kemény, Gábor (1863) Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben : történeti vázlat. Osterlamm Károly, Pest.

Knauz, Nándor (1863) Az esztergomi főegyháznak okmánytára. Horák Egyed Nyomda, Esztergom.

Lónyay, Menyhért (1863) Közügyekről : Nemzetgazdászati újabb dolgozatok. Osterlamm Károly, Pest.

Löwy, Jacob Ezechiel (1863) Kaufmann B 123 - Sefer Biqoret ha-Talmud `al pi `ereḵ alef, bet = Kritisch-talmudisches Lexicon. Kaufmann Dávid könyvtárából . Eigenverlag des Verfassers, Wien.

Palugyay, Imre (1863) A kapcsolt-részek (Slavonia - Croatia) történelmi- s jogi-viszonyai Magyar-országhoz. Sieber, Posony.

Potemkin, Ödön (1863) Sáros vármegye leirása, statistikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. Noséda Gyula Nyomdája, Pest.

Pray, György (1863) Georgius Pray series chronologica palatinorum Ungariae e diplomatibus collecta cum praevio commentariolo de veteri palatinatus provincia. Typis Regiae Universitatis Hungaricae, Budae.

Toldy, Ferenc (1863) Geschichte der Ungrischen Dichtung von den ältesten Zeiten bis auf Alex. Kisfaludy. Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1863) Visszapillantás tudományos állapotainkra kapcsolatban a régi s az új tanrendszerrel : beszéd, melyet az 1863/4. évi tanszaknak a m. kir. egyetemnél october 5. tartott ünnepélyes megnyitásakor azon egyetem nagy dísztermében mondott Toldy Dr. Ferencz. Magyar Királyi Egyetem Könyvnyomda, Buda.

Télfy, János (1863) Magyarok őstörténete : görög források a scythák történetéhez. Lauffer, Pest.

Vass, József (1863) Erdély a rómaiak alatt : kútfők nyomán. Stein János Erdélyi Muzeum Egyleti könyvárus bizománya, Kolozsvártt.

This list was generated on Sat Jul 20 04:32:49 2024 CEST.