REAL-EOD

Items where Year is 1845

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 23.

UNSPECIFIED, ed. (1845) Kaufmann B 943 - Sefer Tehillim = I Salmi volgarizzati sul testo massoretico ed illustrati con argomenti e note. Kaufmann Dávid könyvtárából . Francesco Nobile de Schmid e J. J. Busch, Vienna.

Szőcs, József and Brassai, Samu, eds. (1845) Magyar orvosok és természetvizsgálók Kolozsvárott tartott ötödik nagy-gyűlésének munkálatai (1845). Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . ifj. Tilsch János, Kolozsvártt.

Bárány, Ágoston, ed. (1845) Torontál vármegye hajdana. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Alt, Rudolf (1845) Buda-Pest : előadva 32 rajzolatban : Pesth und Ofen. Hartleben, Pest.

Andrásy, György and Schedel, Ferenc and Gáty, István and Győry, Sándor (1845) Budapestnek árvíz ellen megovásáról. Eggenberger, Pesten.

Beke, Kristóf and Wargha, István (1845) A lélektudomány viszonya a neveléshez / Beke Kristóf. A lélektudomány hatása a nevelésre / Wargha István. Eggenberger, Pesten.

Császár, Ferenc (1845) Tihany ostroma : komoly lantosdráma három szakaszban. Landerer és Heckenast, Pest.

Goldberg, Baer ben Alexander (1845) Kaufmann B 295 - Ḥofes maṭmonim = Chofes matmonim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Sumtibus Gustavus Bethge, Berlin.

Haan, Lajos (1845) Békés-Csaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjáról,az ottani ev. ó. templom százados ünnepe alkalmázól. Tichy Alajos, Nagy-Várad.

Homonnay, Imre (1845) Beszélgetés a versíró és a halál köztt : az emberek végvallomása, s a halál szavai : népjellemzetek minden idő, - s népből nagy s különös emberek emlékei - epigrammás pár-hang mértteseken : más eredeti versek, emlékezetbeli versek deákból magyarosítva, nyelvtani jegyzések stb. Gyurián és Bagó, Buda.

Kis, János (1845) Kis János superintendens' emlékezései életéből. Kulcsárné, Sopronban.

Korizmics, László (1845) Levelek a' rétöntözés érdekében : függelékül a' Magy. Gazd. Egyesület által az 1844-iki országgyűlés elibe terjesztett rétöntözési törvényjavaslat terve. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Nagy, Ignác (1845) Tisztujitás. Eredeti játékszín, 11 . Eggenberger, Pesten.

Peczelt, Josef (1845) A kis catoptricai cathetometer és használata megismertetése. Királyi Egyetemi Nyomda, Buda.

Schoepf, Auguszt (1845) Magyar orvos-sebészi s természettudományi évkönyvek. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Stern, Max Emanuel (1845) Kaufmann B 762 - Qinot le-tiša` be-'Av = Kinoth. Kaufmann Dávid könyvtárából . Druck und Verlag des Franz Edlen v. Schmid und J. J. Busch, Wien.

Szigligeti, Edvárd (1845) Gerő : szomorújáték négy felvonásban, egy előjátékkal. Eredeti játékszín (14). Eggenberger, Pesten.

Szigligeti, Edvárd (1845) Vándor szinészek : vígjáték három felvonásban. Eredeti játékszín (15). Eggenberger, Pesten.

Szlemenics, Pál (1845) Magyar törvények történetirata rövid vázolatban előadva. Belnay, Pozsony.

Széchenyi, István (1845) A pálinkáról. Királyi Egyetemi Nyomda, Buda.

Tibullus, Albius (1845) Albius Tibullus elégiái. Eggenberger, Budán.

sine, nomine (1845) A' szabad Jász-Kún kerületek' váltságának első százados Öröm-ünnepe. Landerer és Heckenast, Pesten.

sine, nomine (1845) Budapestnek árvíz ellen megóvásáról : G. Andrásy György jutalmaira érkezett pályaíratok az azokra kelt véleményekkel, valamint Gáty István és Győry Sándor ... e tárgybeli külön értekezéseikkel együtt : egy atlasszal. Eggenberger, Pesten.

This list was generated on Tue May 21 17:14:34 2024 CEST.