REAL-EOD

Items where Subject is "P Language and Literature / nyelvészet és irodalom > PN Literature (General) / irodalom általában > PN2000 Dramatic representation. The Theater / színházművészet"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W
Number of items at this level: 67.

A

Alfieri, Victorius (1836) Orestes : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (11). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Alfieri, Victorius (1836) Sofonisba : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (12). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Angyal, Endre (1938) Theatrum mundi. Minerva-könyvtár (118). Egyetemi Nyomda, Budapest.

B

Bajza, József (1839) Szózat a Pesti Magyar Színház ügyében. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Barna, Katalin (1934) Une femme de lettres du second Empire La Comtesse Julie Apraxin Sa vie, ses oeuvres = Batthyányné Apraxin Júlia grófnő (Eiluj Nixarpa) élete és művei. Francia tanulmányok = Études françaises, 12 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Bayer, József (1887) A nemzeti játékszín története. Hornyánszky, Budapest.

Beöthy, Zsolt (1882) Színműírók és színészek : 1878-1881. Athenaeum, Budapest.

Bécsy, Tamás (1984) A dráma lételméletéről. Művészetontológiai megközelítés. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-3455-X

Bécsy, Tamás (1974) A drámamodellek és a mai dráma. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0098-1

C

Csáky, Theodor (1831) Nemzeti játékszíni tudósítás : 16 számban. Werfer Károly, Kassán.

D

Dömötör, Tekla (1964) Naptári ünnepek - népi színjátszás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

E

Egri, Péter (1988) Elidegenedés és drámaforma. Az amerikai álom társadalomtörténete és lélekrajza O'Neill drámaciklusában. Modern filológiai füzetek (45). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4932-8

F

Federici, Camillo (1840) A' hazudság : vígjáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (18). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Flórián, Kata (1927) A kassai német szinészet története 1816-ig. Német philologiai dolgozatok (32). Pfeifer, Budapest.

Fáy, András (1940) Fáy András színészeti tanulmányai. Magyar irodalmi ritkaságok (54.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Fáy, András and Kállay, Ferencz and Jakab, István (1834) Magyar játékszíni jutalmazott feleletek, a' Magyar Tudós Társaságnak 1833 beli ezen kérdésére: Miképpen lehetne a' magyar játékszínt Budapesten állandóan megalapítani? Magyar Királyi Egyetem, Budán.

G

Gyurmán, Adolf (1840) Negyedik László : szomorújáték 5 felvonásban. Eredeti játékszín (8). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Győry, János (1979) A francia dráma kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1875-9

H

Haraszti, Gyula (1906) Corneille és kora: a franczia színköltészet fejlődése a középkortól Racineig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (66.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hevesi, Sándor (1908) Az előadás művészete. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (216). Stampfel, Budapest.

Horváth, Czyrill (1834) Tirus : szomorújáték öt felvonásban. Eredeti játékszín (2). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Horányi, Mátyás (1959) Das Esterhazysche Feenreich. Beitrag zur ungarländischen Theatergeschichte des 18. Jahrhunderts. Akadémiai Kiadó, Budapest.

I

Iffland, August Wilhelm (1835) A' végrendelet : dráma öt felvonásban. Külföldi játékszín (10). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

István, Mária (1996) Látványtervezés Németh Antal színpadán (1929-1944). Művészettörténeti füzetek (24). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-7342-3

J

Jakab, István (1834) Falusi lakodalom : vígjáték három felvonásban. Eredeti játékszín (3). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Jakab, István (1836) Zsarnok apa: dráma öt felvonásban. Eredeti játékszín (5). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Jávor, Pál (1989) Egy színész elmondja…. Egyéniség és alkotás . Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5369-4

K

Kazinczy, Ferenc (1835) Kazinczy Ferentz' kül-földi játszó-színje. Ellinger, Kassa.

Kádár, Jolán (1923) A pesti és budai német szinészet története 1812-1847. Német philologiai dolgozatok (29). Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata, Budapest.

Könyves, Máté (1834) Játékszíni koszorú, mellyben a két magyar hon nemzeti színjátszó társaság eredete, környülállása, eddig való fenn állása. Landerer, Pest.

L

Lessing, Gotthold Ephraim (1834) Barnhelmi Minna, vagy a katona-szerencse : vígjáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (8). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Lessing, Gotthold Ephraim (1842) Miss Sara Sampson : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (19). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

M

Magyar, Bálint (1937) A százéves Nemzeti Színház. Kincsestár (51.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Molière, J. B. P. (1834) A' bot-csinálta doctor : vígjáték három felvonásban. Külföldi játékszín (7). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

N

Nagy, Ignác (1840) Az életuntak : vígjáték öt felvonásban. Eredeti játékszín (10). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Nagy, Ignác (1843) Tisztújítás : vígjáték négy felvonásban. Eredeti játékszín (11). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Nemes, Mihály (1903) A magyar jelmez és fejlődése dióhéjban. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (147). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Nyerges, László (1991) Goldoni velencei komédiaszínháza. Egy XVIII. századi színházi reform története. Modern filológiai füzetek (49). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-5902-1

O

Obernyik, Károly (1844) Főúr és pór : szomorújáték öt felvonásban. Eredeti játékszín (13). Eggenberger, Pesten.

P

Pekhata, Károly (1834) A' Budapesten felállítandó játékszínről. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Pukánszkyné Kádár, Jolán (1914) A budai és pesti német szinészet története 1812-ig : játékszini és drámairodalmi szempontból. Német philologiai dolgozatok (12). Pfeifer, Budapest.

R

Rakodczay, Pál (1902) Dramaturgia. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár (107.). Stampfel Károly, Pozsony [etc.].

Röbbeling, Hermann (1934) Das Theater als völkerverbindender Faktor. Akademie der Wissenschaften, Budapest.

S

Schiller, Friedrich (1836) Messzinai hölgy : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (13). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Schiller, Friedrich (1835) Turandot : tragi-comedia. Külföldi játékszín (9). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Schröder, Friedrich Ludwig (1838) A' zászlótartó : vígjáték három felvonásban. Külföldi játékszín (14). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Shakespeare, William (1839) Romeo és Júlia : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (17). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Sheridan, Richard Brinsley (1839) Rágalom' iskolája : vígjáték. Külföldi játékszín (16). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Steigentesch, B. (1839) A' levelezők : vígjáték két felvonásban. Külföldi játékszín (15). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Szigligeti, Ede (1844) Kinizsi : vígjáték három felvonásban. Eredeti játékszín (12). Eggenberger, Pesten.

Szigligeti, Edvárd (1845) Gerő : szomorújáték négy felvonásban, egy előjátékkal. Eredeti játékszín (14). Eggenberger, Pesten.

Szigligeti, Edvárd (1840) Rózsa : vígjáték három felvonásban. Eredeti játékszín (9). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Szigligeti, Edvárd (1845) Vándor szinészek : vígjáték három felvonásban. Eredeti játékszín (15). Eggenberger, Pesten.

Szilasi, Klára (1918) Stöckel Lénárd Zsuzsanna drámája és a bártfai német iskolai színjáték a XVI. században. Német philologiai dolgozatok (22). Pfeifer, Budapest.

Széchenyi, István (1832) Magyar jatekszinrül. Landerer, Pest.

sine, nomine (1844) Nemzeti Színhazi Zsebkönyv 1845-ik évre. Landerer és Heckenast, Pesten.

sine, nomine (1842) A Nemzeti Színház bővített törvény-könyve 1842-től. Esztergami k. Beimel József, Pesten.

T

Tóth, Lőrincz (1839) Az atyátlan : szomorújáték 5 felvonásban. Eredeti játékszín (7). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Tóth, Lőrincz (1837) Ekebontó Borbála : szomorújáték öt felvonásban. Eredeti játékszín (6). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Tóth, Lőrincz (1846) Hunyadi László : történeti dráma öt szakaszban. Eredeti játékszín (16). Eggenberger, Pesten.

Tóth, Lőrincz (1834) Átok : drámai költemény. Eredeti játékszín (4). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

V

Vatter, Ilona (1929) A soproni német szinészet története 1841-ig. Német philologiai dolgozatok (40). Pfeifer, Budapest.

Voltaire, Arouet de (1834) Alzir, vagy Az amérikaiak : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (5). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Voltaire, Arouet de (1834) Tancred : szomorújáték öt felvonásban. Külföldi játékszín (6). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Vértes, Magda (1943) Les représentations théâtrales en langue française sur la Scène Hongroise = Francianyelvű színielőadások Magyarországon. Francia tanulmányok = Études françaises, 24 . Ferenc József-Egyetem Francia Philologia Intézete, Kolozsvár.

Vörösmarty, Mihál (1834) Vérnász : szomorújáték öt felvonásban. Eredeti játékszín (1). Magyar Királyi Egyetem, Buda.

W

Witzenetz, Júlia (1932) Le théâtre français de vienne (1752-1772) = A bécsi francia szinház. Francia tanulmányok = Études françaises, 6 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

This list was generated on Sat Jun 15 20:05:41 2024 CEST.