REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 52.

Thienemann, Tivadar (1912) Német és magyar nyelvújító törekvések. Német philologiai dolgozatok (1). Pfeifer, Budapest.

Csáki, Richárd (1912) Honterus János német iratai forráskritikai és nyelvészeti szempontból. Német philologiai dolgozatok (2). Pfeifer, Budapest.

Hajek, Egon (1913) Az erdélyi-szász regényirodalom a XIX. század közepén. Német philologiai dolgozatok (3.). Pfeifer, Budapest.

Roth, Alfréd (1913) Tanulmányok Roth Dánielről : 1. Roth Dániel élete ; 2. Roth Dániel regényeinek és novelláinak forrásai. Német philologiai dolgozatok (4). Pfeifer, Budapest.

Huss, Richard (1913) Az erdélyi német nyelvjárás-tanulmányozás mai állása. Német philologiai dolgozatok (5). Pfeifer, Budapest.

Hollitzer, Gyula (1913) Liszt Ferenc és a weimari irodalmi élet. Német philologiai dolgozatok (6). Pfeifer, Budapest.

Schwarz, Frigyes (1913) A soproni német gyermekdal. Német philologiai dolgozatok (7). Pfeifer, Budapest.

Szentirmay, Gizella (1913) Mörike Eduard "Maler Nolten" című regénye. Német philologiai dolgozatok (8). Pfeifer, Budapest.

Komjáthi-Schwartz, Elemér (1914) A rábalapincsközi nyelvjárás hangtana. Német philologiai dolgozatok (10). Pfeifer, Budapest.

Trócsányi, Dezső (1914) Humboldt Vilmos nyelvbölcselete. Német philologiai dolgozatok (11). Pfeifer, Budapest.

Pukánszkyné Kádár, Jolán (1914) A budai és pesti német szinészet története 1812-ig : játékszini és drámairodalmi szempontból. Német philologiai dolgozatok (12). Pfeifer, Budapest.

Moór, Elemér (1914) A Toldimonda és német kapcsolatai. Német philologiai dolgozatok (13). Pfeifer, Budapest.

Czinkotszky, Jenő (1914) Oswald ujbányai jegyző német verses elbeszélése a XIV. századból. Német philologiai dolgozatok (9). Pfeifer, Budapest.

Koszó, János (1915) Fessler Ignácz Aurél élete és szépirodalmi működése. Német philologiai dolgozatok (14). Pfeifer, Budapest.

Koszó, János (1915) Fessler Ignácz Aurél élete és szépirodalmi működése. Német philologiai dolgozatok (14.). Pfeifer, Budapest.

Mornau, József (1915) A szeghegyi német nyelvjárás hangtana. Német philologiai dolgozatok (15). Pfeifer, Budapest.

Hollaender, Rózsi (1915) Déry Julianna (1864-1899) élete és költészete. Német philologiai dolgozatok (16). Pfeifer, Budapest.

Zuber, Marianne (1915) A hazai németnyelvű folyóiratok története 1810-ig : irodalomtörténeti tanulmány. Német philologiai dolgozatok (17). Pfeifer, Budapest.

Happ, József (1915) Béb község német nyelvjárásának hangtana. Német philologiai dolgozatok (18). Pfeifer, Budapest.

Várady, Imre (1917) Gellert hazánkban. Német philologiai dolgozatok (20). Pfeifer, Budapest.

Pausz, Gabriella (1917) Nemes Artner Mária Terézia (1772-1829) és írói köre. Német philologiai dolgozatok (21). Pfeifer, Budapest.

Szilasi, Klára (1918) Stöckel Lénárd Zsuzsanna drámája és a bártfai német iskolai színjáték a XVI. században. Német philologiai dolgozatok (22). Pfeifer, Budapest.

Pukánszky, Béla (1918) Herder hazánkban : irodalomtörténeti tanulmány. Német philologiai dolgozatok (23). Pfeifer, Budapest.

Nagy, Anna (1919) Heine balladaköltészete és hatása a magyar balladára. Német philologiai dolgozatok (26). Pfeifer, Budapest.

Kádár, Jolán (1923) A pesti és budai német szinészet története 1812-1847. Német philologiai dolgozatok (29). Magyar Tudományos Társulatok Sajtóvállalata, Budapest.

Koszó, János (1923) Fessler Aurél Ignác, a regény- és történetíró : a racionalizmustól a romantikáig. Német philologiai dolgozatok (30). Budavári Tudományos Társaság, Budapest.

Pukánszky, Béla (1926) A magyarországi német irodalom története : (a legrégibb időktől 1848-ig). Német philologiai dolgozatok (31). Budavári Tudományos Társaság, Budapest.

Flórián, Kata (1927) A kassai német szinészet története 1816-ig. Német philologiai dolgozatok (32). Pfeifer, Budapest.

Bernfeld, Magdolna (1927) A németség Jókai Mór megvilágításában. Német philologiai dolgozatok (33). Pfeifer, Budapest.

Basch, Franz (1927) Preyer Nepomuk János : egy elfeledett bánáti német író. Német philologiai dolgozatok (34). Pfeifer, Budapest.

Karsai, Géza (1928) A forma mint kifejezőeszköz Klopstock ódaköltészetében. Német philologiai dolgozatok (37). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Pannonhalma.

Hermann, Egyed (1929) A bátaszéki németek és népdalaik. Német philologiai dolgozatok (38). Pfeifer, Budapest.

Vass, Klára (1929) Buda német utcanevei : a Vár és Újlak utcanevei 1696-1872. Német philologiai dolgozatok (39). Pfeifer, Budapest.

Vatter, Ilona (1929) A soproni német szinészet története 1841-ig. Német philologiai dolgozatok (40). Pfeifer, Budapest.

Eszterle, M. Edit (1929) A budakeszi német nyelvjárás hangtana. Német philologiai dolgozatok (41). Pfeifer, Budapest.

Weidlein, Johann (1930) A murgai német nyelvjárás alaktana. Német philologiai dolgozatok (42). Pfeifer, Budapest.

Didovácz, György (1930) A Budai Jogkönyv (Ofner Stadtrecht) hangtana. Német philologiai dolgozatok (43). Pfeifer, Budapest.

Berzenczey, Margit (1930) Wildgans-tanulmányok. Német philologiai dolgozatok (44). Pfeifer, Budapest.

Osztern, Rózsa (1930) Zsidó ujságirók és szépirók a magyarországi németnyelvű időszaki sajtóban, a "Pester Lloyd" megalapításáig, 1854-ig. Német philologiai dolgozatok (45). Pfeifer, Budapest.

Monsberger, Ulrik Rezső (1931) A hazai német naptárirodalom története 1821-ig. Német philologiai dolgozatok (46). Pfeifer, Budapest.

Szemző, Piroska (1931) Német írók és pesti kiadóik a XIX. században : (1812-1878). Német philologiai dolgozatok (47). Pfeifer, Budapest.

Erdődi, József (1932) A finnugor és indogermán népek legrégibb érintkezésének néhány bizonyítéka : bevezetésül a kérdés története a XX. században. Német philologiai dolgozatok (48). Pfeifer, Budapest.

Fürst, Ilona (1932) Dóczi Lajos, mint német író. Német philologiai dolgozatok (50). Pfeifer, Budapest.

Schilling, Rogér János (1933) Dunakömlőd és Németkér telepítés-, népiség- és nyelvtörténete. Német philologiai dolgozatok (52). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Bonomi, Jenő (1933) Az egyházi év Budaörs német község nyelvi szokásanyagában : tekintettel Budaörs környékére. Német philologiai dolgozatok (53). Pfeifer, Budapest.

Riedl, Ferenc (1933) A budaörsi német (középbajor) nyelvjárás alaktana. Német philologiai dolgozatok (54). Pfeifer, Budapest.

Doromby, Karola (1933) Schedius Lajos mint német-magyar kultúr-közvetítő. Német philologiai dolgozatok (56). Pfeifer, Budapest.

Kramer, Imre (1933) A magyarországi német népdal. Német philologiai dolgozatok (58). Pfeifer, Budapest.

Bleyer, Jakab and Schmidt, Henrik and Thienemann, Tivadar, eds. (1933) Festschrift für Gideon Petz. Német philologiai dolgozatok (60). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Nagyivánné Barhó, Margit (1934) Francia irodalom a magyarországi német folyóiratokban 1767-1852. Német philologiai dolgozatok (59). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R.-T., Budapest.

Péterdi, Ottó (1934) Az észak-bakonyaljai német falvak dűlőnevei. Német philologiai dolgozatok (61). Pfeifer, Budapest.

Schlegl, János (1935) Az alsógallai német nyelvjárás mondatszerkesztése. Német philologiai dolgozatok (62). Pfeifer, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 21:27:26 2024 CEST.