REAL-EOD

Items where Year is 1938

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 37.

Serédi, Jusztinián, ed. (1938) Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Klinger, Dezső and Erdősi, Emil, eds. (1938) A kádár. Magyar Kádáripar Kiadóhivatala, Pécs.

Szász, Béla, ed. (1938) A verses Edda. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Balanyi, György (1938) Szent István. Kincsestár (141.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Balás, Károly (1938) A vásárlóerő és a gazdasági szabadság összefüggései. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzsenyi, Dániel (1938) Berzsenyi Dániel ismeretlen és kiadatlan levelei. Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottság, Budapest.

Brunszvik, Teréz (1938) Brunszvik Teréz grófnő naplói és feljegyzései. Magyarország újabbkori történetének forrásai, Emlékiratok (1.). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Gesmey, Borbála (1938) Les débuts des études françaises en Hongrie (1789-1830) : Essai de bibliographie = Franciaország a magyar irodalom tükrében (1789-1830). Francia tanulmányok = Études françaises, 18 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Gyóni, Mátyás (1938) Magyarország és a magyarság a bizánci források tükrében. Magyar-görög tanulmányok (7). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Győry, János (1938) A francia irodalom kis tükre. Kincsestár (32.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Hedin, Sven Anders (1938) A vándorló tó. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Irk, Albert (1938) A büntetőjog racionális és irracionális elemei. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ivánka, Endre (1938) Die aristotelische Politik und die Städtegründungen Alexanders des Grossen. Magyar-görög tanulmányok (4.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Kisdi, Benedek (1938) Cantus catholici : 1651 : II. Magyar irodalmi ritkaságok . Egyetemi Nyomda, Budapest.

Klempa, Károly (1938) A keszthelyi Festetics Könyvtár. Mérei Nyomda, Keszthely.

Kováts, Ferenc (1938) Magyar-zsidó oklevéltár IV. : 1371-1564. Izraelita Magyar Irodalmi Társulat, Budapest.

Mihalovits, János and Tárczy-Hornoch, Antal (1938) Az első bányatisztképző iskola alapítása Magyarországon ; Mikoviny Sámuel, a selmeci bányatisztképző tanintézet első tanára. M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, Sopron.

Mátrai, László (1938) Modern gondolkodás. Kincsestár (77.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Oláh, Miklós (1938) Hungaria - Athila. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Pannonius, Janus (1938) Janus Pannonius költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Papp, István (1938) Finnország. Kincsestár . Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Pauler, Ákos (1938) Metafizika. Az Akadémia filozófiai könyvtára (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Proszt, János (1938) A selmeci bányászati akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban. M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtud. Egy. Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kara, Sopron.

Péterfy, Jenő (1938) Péterfy Jenő magyar irodalmi bírálatai. Magyar irodalmi ritkaságok (41.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Reményi, József (1938) Amerikai írók. Kultúra és tudomány . Franklin Társulat, Budapest.

Riedl, Frigyes (1938) Kölcsey Ferenc. Magyar irodalmi ritkaságok (42.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Simon, Sándor (1938) Clemens Alexandrinus és a mysteriumok. Magyar-görög tanulmányok (5.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Sykutrês, Iôannês (1938) Philologie et vie. Magyar-görög tanulmányok (6.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Szelepcsényi, György (1938) Cantus catholici : 1675 és 1703 : III. Magyar irodalmi ritkaságok . Egyetemi Nyomda, Budapest.

Szászy, István (1938) Nemzetközi magánjog. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (9). Sylvester Nyomda, Budapest.

Temesy, Győző (1938) Sasok országában : [Albánia]. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Thirring, Gusztáv (1938) Magyarország népessége II. József korában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lajos (1938) Magyar magánjog : kötelmi jog. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, László (1938) Pénztár 9-2-ig. Révai, Budapest.

Tóth, László (1938) A pénztáros. Magyar Katolikus Írók, Budapest.

Wesselényi, Miklós (1938) "Az árvizi hajós" naplója. Magyar irodalmi ritkaságok (40.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Ybl, Ervin (1938) Lotz Károly élete és művészete. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Sat Feb 22 08:07:02 2020 CET.