REAL-EOD

Items where Year is 1926

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 41.

Teleki, Pál and Csiki, Ernő, eds. (1926) Adatok Albánia flórájához. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Apponyi, Albert (1926) Emlékirataim : ötven év. Pantheon, Budapest.

Croce, Benedetto (1926) A politika elemei. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Dékány, István (1926) Tudományelméleti alapok a társadalomtudományokban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Euripides, (1926) Euripides elveszett drámáinak töredékei. Görög és latin remekírók . Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Fináczy, Ernő (1926) A középkori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Ford, Henry (1926) Életem és működésem. Légrády, Budapest.

Gulyás, József (1926) Levélíró magyarok. Fischer, Sárospatak.

Gvadányi, József (1926) A peleskei nótárius. Lampel R. (Wodianer és Fiai), Budapest.

Herpay, Gábor (1926) Nemes családok Hajdúvármegyében. Városi Nyomda, Debrecen.

Iványi, Béla (1926) Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1926) A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre 997-1095. Szent-László Ny., Oradea-Mare-Nagyvárad.

Kormos, Tivadar (1926) Az ősember világa. Népszerű természettudományi könyvtár (5.). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1926) A magyar philosophia fejlődése és az Akadémia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kovách, Géza (1926) Magyar mustrák. Kir. M. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kürschák, József (1926) Az utolsó száz év a matematika történetéből Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lenhossék, Mihály and Marek, József (1926) I. A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a magyar anatomiai irodalomban. II. A Magyar Tudományos Akadémia és az orvosi tudományok fejlődése az utolsó száz év alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukinich, Imre (1926) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar történettudomány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Madzsar, Imre (1926) A II. Géza korabeli Névtelen. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyary, Géza (1926) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar jogtudomány : [1925. dec. 21-iki összes ülésében]. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mittelholzer, Walter (1926) Repülőgépen az Északi sark felé. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Négyesy, László (1926) Beöthy Zsolt emlékezete : [emlékbeszéd]. Olcsó könyvtár (2080). Franklin, Budapest.

Négyesy, László (1926) A magyar irodalom és költészet fejlődése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Orient, Gyula (1926) Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. Minerva, Cluj-Kolozsvár.

Pauler, Ákos (1926) Anaxagoras Istenbizonyítéka. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pogány, Béla (1926) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a fizikai tudományok fejlődésére az utolsó száz év alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Popovics, Sándor (1926) A pénz sorsa a háborúban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rozsnyai, Dávid (1926) Horologium Turcicum. Régi magyar könyvtár (38). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rákosi, Jenő (1926) A tragikum. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1926) A regény : (a belső világ rajza a regényben). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Taylor, Merlin Moore (1926) A kannibálok földjén : barangolás Pápua szívében. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Vendl, Aladár (1926) A M. Tud. Akadémia tagjainak hatása az ásványtan és kőzettan fejlődésére hazánkban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voinovich, Géza (1926) Az angol irodalom története. Kultúra és tudomány (53.). [Franklin], Budapest.

Voinovich, Géza (1926) Gyulai Pál emlékezete: felolvasta a Magyar Tudományos Akadémiának 1926. évi május hó 9-én tartott ünnepi ülésén Voinovich Géza. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zelovich, Kornél (1926) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a technikai tudományok fejlődésére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zemplén, Géza (1926) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a kémiai tudományok fejlődésére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Gyula (1926) Mondatátszövődés. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zweig, Stefan (1926) Három mester : Balzac, Dickens, Dosztojevszkij. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

sine, nomine (1926) Adatok a Magyar Tudományos Akadémia és a XIX. század első felének történetéhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1926) GRAVITATIONAL TORSION BALANCE. Ferdinand Süss Precision Mechanical and Optical Works.

sine, nomine (1926) A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada : az alapítás századik évfordulója alkalmából tartott ünnepi beszéd és előadások. Franklin, Budapest.

This list was generated on Sat Feb 22 03:51:34 2020 CET.