REAL-EOD

Items where Year is 1926

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 54.

Teleki, Pál and Csiki, Ernő, eds. (1926) Adatok Albánia flórájához. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Berzeviczy, Albert, ed. (1926) Apponyi emlékkönyv : adalékok Apponyi Albert gróf közéleti működésének méltatásához születésének 80-ik évfordulója alkalmából. Magyar Külügyi Társaság, Budapest.

Bencsik, Béla, ed. (1926) Pauler Ákos emlékkönyv. A Magyar Filozófiai Társaság könyvtára (6). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Apponyi, Albert (1926) Emlékirataim : ötven év. Pantheon, Budapest.

Berzeviczy, Albert and Radisics, Elemér (1926) Beszámoló az Interparlamentáris Unió 1926 Augusztus 26 - Szeptember 1 napjain tartott ülésszakáról. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bozóky, Géza (1926) Magyar váltójog : Különös tekintettel a hágai nemzetközi váltójogi egyezményre és a külföldi váltójogokra. Tudományos Gyűjtemény (17-18). Danubia, Pécs.

Croce, Benedetto (1926) A politika elemei. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Dékány, István (1926) Tudományelméleti alapok a társadalomtudományokban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1926) Magyar hírek egy régi francia újságban. [s.n.], [S.l.].

Euripides, (1926) Euripides elveszett drámáinak töredékei. Görög és latin remekírók . Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest.

Fináczy, Ernő (1926) A középkori nevelés története : vezérfonal egyetemi előadásokhoz. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Ford, Henry (1926) Életem és működésem. Légrády, Budapest.

Gombocz, Zoltán (1926) A magyar történeti nyelvtan vázlata 4. Tudományos Gyűjtemény (16). Danubia, Pécs.

Gulyás, József (1926) Levélíró magyarok. Fischer, Sárospatak.

Gvadányi, József (1926) A peleskei nótárius. Lampel R. (Wodianer és Fiai), Budapest.

Herpay, Gábor (1926) Nemes családok Hajdúvármegyében. Városi Nyomda, Debrecen.

Irk, Albert (1926) A Nemzetek Szövetsége. Tudományos Gyűjtemény (24). Danubia, Pécs.

Iványi, Béla (1926) Mossóczy Zakariás és a magyar Corpus Juris keletkezése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Karácsonyi, János (1926) A magyar nemzet áttérése a nyugati kereszténységre 997-1095. Szent-László Ny., Oradea-Mare-Nagyvárad.

Koch, Nándor (1926) A Föld keletkezésétől a történelmi emberig : A Világegyetem, a Föld, az élet és az ember fejlődésének története. Tolnai Világtörténelme (1). Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaság, Budapest.

Kormos, Tivadar (1926) Az ősember világa. Népszerű természettudományi könyvtár (5.). Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Kornis, Gyula (1926) A magyar philosophia fejlődése és az Akadémia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kovách, Géza (1926) Magyar mustrák. Kir. M. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Kürschák, József (1926) Az utolsó száz év a matematika történetéből Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lenhossék, Mihály and Marek, József (1926) I. A Magyar Tudományos Akadémia szerepe a magyar anatomiai irodalomban. II. A Magyar Tudományos Akadémia és az orvosi tudományok fejlődése az utolsó száz év alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lukinich, Imre (1926) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar történettudomány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Madzsar, Imre (1926) A II. Géza korabeli Névtelen. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Magyary, Géza (1926) A Magyar Tudományos Akadémia és a magyar jogtudomány : [1925. dec. 21-iki összes ülésében]. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mittelholzer, Walter (1926) Repülőgépen az Északi sark felé. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Molnár, Kálmán (1926) Magyar közjog. Tudományos Gyűjtemény (20-21). Danubia, Pécs.

Négyesy, László (1926) Beöthy Zsolt emlékezete : [emlékbeszéd]. Olcsó könyvtár (2080). Franklin, Budapest.

Négyesy, László (1926) A magyar irodalom és költészet fejlődése. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Orient, Gyula (1926) Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet története. Minerva, Cluj-Kolozsvár.

Pauler, Ákos (1926) Anaxagoras Istenbizonyítéka. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pivány, Jenő (1926) Magyar-amerikai történelmi kapcsolatok a Columbus előtti időktől az amerikai polgárháború befejezéséig : székfoglaló értekezés. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Pogány, Béla (1926) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a fizikai tudományok fejlődésére az utolsó száz év alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Popovics, Sándor (1926) A pénz sorsa a háborúban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Prinz, Gyula (1926) Magyarország földrajza : A magyar föld és életjelenségeinek oknyomozó leírása. Tudományos Gyűjtemény (15). Danubia, Pécs.

Pukánszky, Béla (1926) A magyarországi német irodalom története : (a legrégibb időktől 1848-ig). Német philologiai dolgozatok (31). Budavári Tudományos Társaság, Budapest.

Rozsnyai, Dávid (1926) Horologium Turcicum. Régi magyar könyvtár (38). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rákosi, Jenő (1926) A tragikum. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1926) A regény : (a belső világ rajza a regényben). Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Taylor, Merlin Moore (1926) A kannibálok földjén : barangolás Pápua szívében. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Vendl, Aladár (1926) A M. Tud. Akadémia tagjainak hatása az ásványtan és kőzettan fejlődésére hazánkban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Voinovich, Géza (1926) Az angol irodalom története. Kultúra és tudomány (53.). [Franklin], Budapest.

Voinovich, Géza (1926) Gyulai Pál emlékezete: felolvasta a Magyar Tudományos Akadémiának 1926. évi május hó 9-én tartott ünnepi ülésén Voinovich Géza. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Várkonyi, Hildebrand (1926) A pszichológia alapvetése. Tudományos Gyűjtemény (19). Danubia, Pécs.

Zelovich, Kornél (1926) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a technikai tudományok fejlődésére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zemplén, Géza (1926) A Magyar Tudományos Akadémia hatása a kémiai tudományok fejlődésére. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zolnai, Gyula (1926) Mondatátszövődés. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (24. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zweig, Stefan (1926) Három mester : Balzac, Dickens, Dosztojevszkij. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

sine, nomine (1926) Adatok a Magyar Tudományos Akadémia és a XIX. század első felének történetéhez. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1926) GRAVITATIONAL TORSION BALANCE. Ferdinand Süss Precision Mechanical and Optical Works.

sine, nomine (1926) A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada : az alapítás századik évfordulója alkalmából tartott ünnepi beszéd és előadások. Franklin, Budapest.

This list was generated on Thu Jun 17 09:12:14 2021 CEST.