REAL-EOD

Items where Year is 1917

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 26.

UNSPECIFIED, ed. (1917) A Magyar Birodalom állatvilága ; Madarak : a Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma = Fauna Regni Hungariae. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Rózsa, Dezső, ed. (1917) Szép Emma [á manchesteri molnár leánya, Hóditó Vilmos szerelmével] : színmű öt felvonásban : 1586. Ál-shakespearei drámák (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich, Gusztáv, ed. (1917) Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 5. (1917). Duncker & Humblot, München.

Apponyi, Albert (1917) Bilder aus der ungarischen Verfassungs-Geschichte. Magyarországi Bajtársi Szövetség, Budapest.

Balás, Margit (1917) A váradi kapitányság története. Láng Nyomda, Nagyvárad.

Buday, László (1917) Népünk halandósági viszonyai. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Croce, Benedetto (1917) Az aesthetika alapelemei. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Csekey, István (1917) A magyar trónöröklési jog : jogtörténelmi és közjogi tanulmány oklevélmelléklettel. Athenaeum, Budapest.

Divald, Kornél (1917) A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyűjteményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fest, Sándor (1917) Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1917) A Habsburg-ház első érintkezései Magyarországgal : 1269-1274. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fógel, József (1917) II. Lajos udvartartása : 1516-1526. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, Budapest.

Geréb, József (1917) A római kultúra legjelentősebb vonásai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Illés, József (1917) A magyar czimer és a királyi czim története 1804-től kezdve. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kacziány, Géza (1917) A magyar mémoire-irodalom 1848-tól 1914-ig. Könyvtári füzetek (3.). Lantos, Budapest.

Kornis, Gyula (1917) A lelki élet. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Leo, (1917) Leonis Imperatoris Tactica. Academia Litterarum Hungarica, Budapestini.

Magyary, Géza (1917) A nemzetközi bíráskodás a magyar jogban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1917) Naptárunk újjáalakítása és a húsvétkérdés. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szelényi, Ödön (1917) A magyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig. Különös tekintettel a középiskolákra. Grafikai Műintézet Wigand K.F., Pozsony.

Szemere, Samu (1917) Giordano Bruno. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1917) Újabb részletek a délmagyarországi török hódoltság történetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sörös, Pongrác (1917) Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök. Századok, Budapest.

Tóth-Szabó, Pál (1917) A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Hornyánszky, Budapest.

Wertner, Mór (1917) Névmagyarázatok II. Régi magyar női nevek. Nyelvészeti füzetek (77). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Weszelszky, Gyula (1917) A rádióaktivitás. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

This list was generated on Sun Aug 18 21:47:32 2019 CEST.