REAL-EOD

Items where Year is 1917

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 27.

UNSPECIFIED, ed. (1917) A Magyar Birodalom állatvilága ; Madarak : a Magyar Birodalomból eddig ismert állatok rendszeres lajstroma = Fauna Regni Hungariae. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Rózsa, Dezső, ed. (1917) Szép Emma [á manchesteri molnár leánya, Hóditó Vilmos szerelmével] : színmű öt felvonásban : 1586. Ál-shakespearei drámák (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Heinrich, Gusztáv, ed. (1917) Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 5. (1917). Duncker & Humblot, München.

Apponyi, Albert (1917) Bilder aus der ungarischen Verfassungs-Geschichte. Magyarországi Bajtársi Szövetség, Budapest.

Balás, Margit (1917) A váradi kapitányság története. Láng Nyomda, Nagyvárad.

Buday, László (1917) Népünk halandósági viszonyai. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Croce, Benedetto (1917) Az aesthetika alapelemei. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Csekey, István (1917) A magyar trónöröklési jog : jogtörténelmi és közjogi tanulmány oklevélmelléklettel. Athenaeum, Budapest.

Divald, Kornél (1917) A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyűjteményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eckhardt, Sándor (1917) Az aradi közművelődési palota francia könyvei. Réthy, Arad.

Fest, Sándor (1917) Angol irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1917) A Habsburg-ház első érintkezései Magyarországgal : 1269-1274. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fógel, József (1917) II. Lajos udvartartása : 1516-1526. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udv. könyvnyomdája, Budapest.

Geréb, József (1917) A római kultúra legjelentősebb vonásai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Illés, József (1917) A magyar czimer és a királyi czim története 1804-től kezdve. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kacziány, Géza (1917) A magyar mémoire-irodalom 1848-tól 1914-ig. Könyvtári füzetek (3.). Lantos, Budapest.

Kornis, Gyula (1917) A lelki élet. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Leo, (1917) Leonis Imperatoris Tactica. Academia Litterarum Hungarica, Budapestini.

Magyary, Géza (1917) A nemzetközi bíráskodás a magyar jogban. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (2. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mahler, Ede (1917) Naptárunk újjáalakítása és a húsvétkérdés. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szelényi, Ödön (1917) A magyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig. Különös tekintettel a középiskolákra. Grafikai Műintézet Wigand K.F., Pozsony.

Szemere, Samu (1917) Giordano Bruno. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1917) Újabb részletek a délmagyarországi török hódoltság történetéből. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sörös, Pongrác (1917) Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök. Századok, Budapest.

Tóth-Szabó, Pál (1917) A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Hornyánszky, Budapest.

Wertner, Mór (1917) Névmagyarázatok II. Régi magyar női nevek. Nyelvészeti füzetek (77). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Weszelszky, Gyula (1917) A rádióaktivitás. Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

This list was generated on Wed Feb 26 08:25:51 2020 CET.