REAL-EOD

Items where Year is 1914

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 45.

Berzeviczy, Albert, ed. (1914) Acta Vitam Beatricis Reginae Hungariae Illustrantia. Aragoniai Beatrix Magyar Királyné életére vonatkozó okiratok. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 39 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vértesy, Jenő, ed. (1914) III. Edvárd király : színmű öt felvonásban : 1596. Ál-shakespearei drámák (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János, ed. (1914) Nem-magyar keresztnevek jegyzéke. Akadémia, Budapest.

Karácson, Imre and Thallóczy, Lajos and Krcsmárik, János and Szekfű, Gyula, eds. (1914) Török-magyar oklevéltár : 1533-1789. Szent István Társulat, Budapest.

Heinrich, Gusztáv, ed. (1914) Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften 3. (1914). Duncker & Humblot, München.

UNSPECIFIED, ed. (1914) Ünnepi munkálatok : a magyar orvosok és természetvizsgálók. 1914 augusztus 30-ikától szeptember 2-ikáig Nagyszebenben tartandó XXXVII-ik vándorgyűlése alkalmából. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Michaelis, Nagyszeben.

Benedek, Marcell, ed. (1914) A tékozló fiú = The London prodigal. Ál-shakespearei drámák (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Arrhenius, Svante (1914) A világegyetem élete és megismerésének története a legrégibb időtől napjainkig. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Bal, Jeromos (1914) Szepesvára története. Reiss J.T. Könyvnyomó Intézet, Lőcse.

Balogh, Arthur (1914) Jogállam. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beke, Ödön (1914) Finnugor határozós szerkezetek. Ugor füzetek (18). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Boutroux, Émile (1914) Tudomány és vallás a jelenkori philosophiában. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . [s.n.], Budapest.

Dienes, Pál (1914) Valóság és matematika : betekintés a mennyiségtan fogalomrendszerébe. Galilei füzetek (11-14). Haladás, Budapest.

Dienes, Valéria (1914) A mai lélektan főbb irányai. Haladás Kiadó, Budapest.

Divéky, Adorján (1914) Zsigmond lengyel herczeg budai számadásai 1500-1502, 1505. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ecsedi, István (1914) A Hortobágy puszta és élete. Debrecen Városi Könyvnyomda, Debrecen.

Ferenczy, Árpád (1914) Az angol parlamenti szólásjog és fegyelem történeti fejlődése és jelen állapota : 1547-1913. a szerző kiadása, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás törekvései a császári trónra. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Garay, Antal (1914) Párisi és hazai forradalmi emlékeim : 1848-1849. Kner, Gyoma.

Gillouin, René (1914) Henri Bergson filozófiája. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Gombocz, Endre (1914) A budapesti egyetemi botanikus kert és tanszék története : egy fejezet a magyar botanika történetéből = Historia horti botanici nec non cathedrae botanicae regiae scientiarum Universitatis Hungaricae Budapestinensis 1770-1866. Fritz Ármin nyomdája, Budapest.

Gyöngyösi, István (1914) Gyöngyösi István összes költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hatvani, János (1914) A Kazinczy-kódex nyelvjárása a Tihanyi-kódexszel való egyezései kapcsán. Nyelvészeti füzetek (72). Magyar Nyelvőr, Budapest.

Herman, Ottó (1914) A magyar pásztorok nyelvkincse. Hornyánszky Viktor Császári és Királyi Udvari Könyvnyomdája, Budapest.

Illei, János (1914) Tornyos Péter : farsangi játék : 1789. Régi magyar könyvtár (33). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jánosi, Béla (1914) Szerdahely György aesthetikája. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (23. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1914) Az amerikai Podocz és Kazmir keresztyén vallásra való megtérése. Régi magyar könyvtár (34). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kempelen, Béla (1914) Magyar nemes családok czimerei I. "Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Kertész, Manó (1914) Finnugor jelzős szerkezetek : fejezetek a magyar összehasonlitó mondattanból. Ugor füzetek (17). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Melich, János (1914) A magyar tárgyas igeragozás : alaktani fejtegetés. Hornyánszky, Budapest.

Milleker, Bódog (1914) A törököknek első betörései Dél-Magyarországba Zsigmond és Albert királyok idejében és Keve és Krassó vármegyék megszűnése : 1393-1439. Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomda, Temesvár.

Méhely, Lajos (1914) Fibrinae Hungariae : Magyarország harmad- és negyedkori gyökeresfogú poczkai különös tekintettel a fajformálódás tényezőire és időszakára. Athenaeum, Budapest.

Pater, Walter (1914) Görög tanulmányok. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . [s.n.], Budapest.

Platz, Bonifácz (1914) A paläolith ember. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (14. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1914) Pulszky Ferencz kisebb dolgozatai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rodin, Auguste (1914) Rodin beszélgetései a művészetről. Kultúra és tudomány . Franklin-Társulat, Budapest.

Rudas, László (1914) Hűbéruralom. Galilei füzetek (17/18.). Haladás, Budapest.

Strachey, Lytton (1914) A francia irodalom főirányai. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Stäckel, Pál (1914) Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szekfű, Gyula (1914) Felelet a száműzött Rákóczi dolgában. Hornyánszky, Budapest.

Szentkláray, Jenő (1914) Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái : emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szántó, Hugó (1914) Az anyag szerkezete. Galilei füzetek . Haladás Könyvkiadóvállalat, Budapest.

Szücsi, József (1914) Bajza József. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1914) Szíveket újító bokréta : XVIII. évszázadbeli dalgyűjtemény. Régi magyar könyvtár (35). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1914) Yorkshirei tragédia : szomorújáték egy felvonásban : 1906. Ál-shakespearei drámák (2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Thu Apr 9 21:41:46 2020 CEST.