REAL-EOD

Items where Year is 1866

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 32.

Toldy, Ferencz, ed. (1866) Baronyai Decsi János magyar historiája, 1592-1598. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 17 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Toldy, Ferenc, ed. (1866) Corpus grammaticorum linguae Hungaricae veterum = A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig. Eggenberger, Pest.

Budenz, József, ed. (1866) Erdei- és hegyi-cseremisz szótár = Vocabularium čeremissicum utriusque dialecti. Eggenberger, Pest.

Majer, Fidél, ed. (1866) Ghymesi Forgách Ferencz Magyar historiája, 1540-1572. : Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 16 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Torma, Károly, ed. (1866) Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 18 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Kruspér, István, ed. (1866) Légtüneti észleletek. Emich - Athenaeum, Pest.

Rózsay, József and Kanka, Károly and Rómer, Flóris, eds. (1866) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1865 Augusztus 28-tól Szeptember 2-ig Pozsonyban tartott XI. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Toldy, Ferenc, ed. (1866) A magyar birodalom alaptörvényei : az eredeti deák szöveg mellé vetett magyar forditással, közjogtani segédkönyvül = Sylloge legum Hungariae fundamentalium. Emich, Pesten.

Pap, Dénes, ed. (1866) A magyar nemzetgyülés Pesten 1848-ban. Ráth, Pest.

Budai, Ferencz (1866) Budai Ferencz Polgári lexicona. Khór : Wein, Pest.

Dessewffy, Emil (1866) A Magyar Tudományos Akadémia és nemzetiségünk feladatai : két akadémiai beszéd : 1.:1858 : 2.:1865. Ráth, Pest.

Deák, Farkas (1866) A nemzetgazdaság története Magyarországon: rövid vázlatban. Stolp, Pest.

Imrik, József (1866) A pragmatica sanctio keletkezésének története : a pragmatica sanctio s 1848-iki törvényekkel, és az 1869-iki decemberhó 14-én megnyitott pesti országgyülésre megjelent főpapok, zászlósok, országnagyok s képviselők teljes névsorával s országgyülési lakásukkal együtt. Khór és Wein, Pest.

Karvasy, Ágoston (1866) A közrendészeti tudomány. Emich, Pest.

Kecskeméthy, Aurél (1866) Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála : 1849-1860. Emich, Pest.

Korponay, János (1866) Abaújvármegye monographiája. Szerző, Kassa.

Kováts, Frigyes (1866) A magyar böltsészet, vagy e mindenség alkotásának titka, az űr világossági tüneményén, a tsukódó (polarisatio) rendszer szerént feltárva. Emich, Budapest.

Kőváry, László (1866) Erdély építészeti emlékei : "Erdély régiségei". Stein, Kolozsvár.

Lányi, Károly (1866) Lányi Károly magyar egyháztörténelme. Horák, Esztergom.

Pap, Dénes (1866) A magyar nemzetgyülés Pesten 1848-ban. Ráth, Pest.

Ráth, Károly (1866) A magyar királyok és erdélyi fejedelmek hadjárati, utazási és tartózkodási helyei. Sauervein Géza, Győr.

Rómer, Flóris and Henszlmann, Imre (1866) Műrégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra. Magyar Tudományos Akadémia Archaeológiai Bizottság, Pest.

Rüstow, Friedrich Wilhelm (1866) Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története. Emich Gusztáv, Pest.

Salamon, Ferenc (1866) A magyar királyi szék betöltése és a Pragmatica sanctio története. Ráth Mór, Pest.

Szabó, Benő (1866) A szepesi szászok. Sauervein Nyomda, Győr.

Szalay, Ladislaus (1866) Geschichte Ungarns. Verlag von Wilhelm Lauffer, Pest.

Szilágyi, Sándor (1866) Erdélyország története tekintettel mivelődésére. Heckenast, Pest.

Tanárky, Gedeon (1866) Magyarország helyzete az európai államrendszerben : történeti és politikai tanulmány. Pfeifer, Pest.

Toldy, Ferenc (1866) Corpvs grammaticorvm lingvae Hvngaricae vetervm = A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig. Eggenberger, Pest.

Wenzel, Gusztáv (1866) A magyar és erdélyi bányajog rendszere. a Kir. Magy. Egyetemi Nyomdából, Budán.

sine, nomine (1866) Ujabban megjelent történeti és régészeti könyvek lajstroma : Találhatók Eggenberger Ferdinánd akademiai könyvkereskedésében. Emich, Pest.

sine, nomine (1866) A jelentékenyebb jog- és államtudományi könyvek lajstroma : találhatók Eggenberger Ferdinánd, akademiai könyvkereskedésében. Emich, Pest.

This list was generated on Fri Mar 5 20:57:06 2021 CET.