REAL-EOD

Items where Year is 1866

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 18.

Toldy, Ferencz, ed. (1866) Baronyai Decsi János magyar historiája, 1592-1598. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 17 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Budenz, József, ed. (1866) Erdei- és hegyi-cseremisz szótár = Vocabularium čeremissicum utriusque dialecti. Eggenberger, Pest.

Majer, Fidél, ed. (1866) Ghymesi Forgách Ferencz Magyar historiája, 1540-1572. : Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 16 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Torma, Károly, ed. (1866) Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók, 18 . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Pest.

Rózsay, József and Kanka, Károly and Rómer, Flóris, eds. (1866) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1865 Augusztus 28-tól Szeptember 2-ig Pozsonyban tartott XI. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Toldy, Ferenc, ed. (1866) A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig = Corpus grammaticorum linguae Hungaricae veterum. Eggenberger, Pest.

Budai, Ferencz (1866) Budai Ferencz Polgári lexicona. Khór : Wein, Pest.

Dessewffy, Emil (1866) A Magyar Tudományos Akadémia és nemzetiségünk feladatai : két akadémiai beszéd : 1.:1858 : 2.:1865. Ráth, Pest.

Deák, Farkas (1866) A nemzetgazdaság története Magyarországon: rövid vázlatban. Stolp, Pest.

Kecskeméthy, Aurél (1866) Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála : 1849-1860. Emich, Pest.

Pap, Dénes (1866) A magyar nemzetgyülés Pesten 1848-ban. Ráth, Pest.

Ráth, Károly (1866) A magyar királyok és erdélyi fejedelmek hadjárati, utazási és tartózkodási helyei. Sauervein Géza, Győr.

Rómer, Flóris and Henszlmann, Imre (1866) Műrégészeti kalauz különös tekintettel Magyarországra. Magyar Tudományos Akadémia Archaeológiai Bizottság, Pest.

Salamon, Ferenc (1866) A magyar királyi szék betöltése és a Pragmatica sanctio története. Ráth Mór, Pest.

Szilágyi, Sándor (1866) Erdélyország története tekintettel mivelődésére. Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1866) Corpvs grammaticorvm lingvae Hvngaricae vetervm = A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig. Eggenberger, Pest.

sine, nomine (1866) Ujabban megjelent történeti és régészeti könyvek lajstroma : Találhatók Eggenberger Ferdinánd akademiai könyvkereskedésében. Emich, Pest.

sine, nomine (1866) A jelentékenyebb jog- és államtudományi könyvek lajstroma : találhatók Eggenberger Ferdinánd, akademiai könyvkereskedésében. Emich, Pest.

This list was generated on Thu Apr 27 20:29:35 2017 CEST.