REAL-EOD

Items where Year is 1845

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 19.

Szőcs, József and Brassai, Samu, eds. (1845) Magyar orvosok és természetvizsgálók Kolozsvárott tartott ötödik nagy-gyűlésének munkálatai (1845). Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Tilsch, Kolozsvártt.

Bárány, Ágoston, ed. (1845) Torontál vármegye hajdana. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Alt, Rudolf (1845) Buda-Pest : előadva 32 rajzolatban : Pesth und Ofen. Hartleben, Pest.

Andrásy, György and Schedel, Ferenc and Gáty, István and Győry, Sándor (1845) Budapestnek árvíz ellen megovásáról. Eggenberger, Pesten.

Beke, Kristóf and Wargha, István (1845) A lélektudomány viszonya a neveléshez / Beke Kristóf. A lélektudomány hatása a nevelésre / Wargha István. Eggenberger, Pesten.

Császár, Ferenc (1845) Tihany ostroma : komoly lantosdráma három szakaszban. Beimel, Pest.

Haan, Lajos (1845) Békés-Csaba mezővárosa hajdani és mostani állapotjáról,az ottani ev. ó. templom százados ünnepe alkalmázól. Tichy, Nagy-Várad.

Kis, János (1845) Kis János superintendens' emlékezései életéből. Kulcsárné, Sopronban.

Korizmics, László (1845) Levelek a' rétöntözés érdekében : függelékül a' Magy. Gazd. Egyesület által az 1844-iki országgyűlés elibe terjesztett rétöntözési törvényjavaslat terve. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Nagy, Ignác (1845) Tisztujitás. Eredeti játékszín, 11 . Eggenberger, Pesten.

Peczelt, Josef (1845) A kis catoptricai cathetometer és használata megismertetése. Királyi Egyetemi Nyomda, Buda.

Schoepf, Auguszt (1845) Magyar orvos-sebészi s természettudományi évkönyvek. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Szigligeti, Edvárd (1845) Gerő : szomorújáték négy felvonásban, egy előjátékkal. Eredeti játékszín (14). Eggenberger, Pesten.

Szigligeti, Edvárd (1845) Vándor szinészek : vígjáték három felvonásban. Eredeti játékszín (15). Eggenberger, Pesten.

Szlemenics, Pál (1845) Magyar törvények történetirata rövid vázolatban előadva. Belnay, Pozsony.

Széchenyi, István (1845) A pálinkáról. Királyi Egyetemi Nyomda, Buda.

Tibullus, Albius (1845) Albius Tibullus elégiái. Eggenberger, Budán.

sine, nomine (1845) A' szabad Jász-Kún kerületek' váltságának első százados Öröm-ünnepe. Landerer és Heckenast, Pesten.

sine, nomine (1845) Budapestnek árvíz ellen megóvásáról : G. Andrásy György jutalmaira érkezett pályaíratok az azokra kelt véleményekkel, valamint Gáty István és Győry Sándor ... e tárgybeli külön értekezéseikkel együtt : egy atlasszal. Eggenberger, Pesten.

This list was generated on Tue Mar 2 23:50:06 2021 CET.