REAL-EOD

Items where Subject is "J Political Science / politológia > JN Political institutions (Europe) / politikai intézmények, államigazgatás, Európa > JN18 Hungary / Magyarország"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | K | L | M | S | T
Number of items at this level: 25.

B

Ballagi, Géza (1888) A politikai irodalom Magyarorszagon 1825-ig. Franklin, Budapest.

Balogh, Arthur (1903) Közigazgatástan. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 151 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Bedő, Mór (1904) Telekkönyv. Stampfel-féle tudományos zsebkönyvtár, 164 . Stampfel, Pozsony, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1905) Mátyás király birodalma és Magyarország jövője. Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1892) A dualismus története, közjogi értelme és nemzeti törekvéseink. az Athenaeum R. Társulat kiadása, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1895) A román kérdés és a fajok harca Európában és Magyarországon. az Athenaeum Irod. és Nyomdai R. társ. kiadása, Budapest.

Berzeviczy, Albert (1927) Ungarn vor und nach dem Kriege. [Heymanns], [Berlin].

Borbándi, Gyula (1976) Der ungarische Populismus. Studia Hungarica (7). Aurora Bücher, München.

G

Gaál, Jenő (1898) Aradvármegye és Arad szabad királyi város közgazdasági, közigazgatási és közművelődési állapotának leírása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

Gaál, Jenő (1903) Gróf Széchenyi István nemzeti politikája. 1-2. kötet. Hornyánszky, Budapest.

Gerő, Ernő (1956) Pártegységgel a szocialista demokráciáért : Gerő Ernő előadói beszéde és zárszava : a Központi Vezetőség határozata. Szikra, Budapest.

K

Kornis, Gyula (1921) Kultúrpolitikánk irányelvei. Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szövetsége, Budapest.

L

List, Friedrich (1916) Emlékirat a magyar közlekedésügy reformjáról. Magyar Közgazdasági Könyvtár és Remekírók Tára (18). Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

Losontzi, István (1942) Hármas kis tükör. Magyar irodalmi ritkaságok (63.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Lónyay, Menyhért (1870) Lónyay Menyhért nevezetesebb országgyűlési beszédei : Az 1861-1865/8 és 1869/72-diki korszakból. Ráth Mór, Pest.

M

Magyary, Zoltán (1931) A magyar tudományos nagyüzem megszervezése : Nyolc év a magyar tudományos élet kormányzatában. Tudományos Gyűjtemény (106). Danubia Könyvkiadó, Pécs.

Mihelics, Vid (1933) Keresztényszocializmus. Kincsestár (123.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

S

Somogyi, Gyula (1913) Arad szab. kir. város és Arad vármegye községeinek leirása. Arad vármegye és Arad szabad királyi város monographiája . Monográphia-Bizottság, Arad.

T

Tisza, István (1923) Gróf Tisza István összes munkái. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Dritte Rede nach der Wahl. Universitäts-Buchdruckerei, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Harmadik beszéd a választások után : Sopronban, 1881. november hó 13-án. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Két beszéd a választások után : Zala-egerszegen és Sopronban. a m. k. egyetemi könyvnyomdában, Budapest.

Trefort, Ágoston (1881) Zwei Reden nach der Wahl. Universitäts-Buchdruckerei, Budapest.

Trefort, Ágoston (1882) A felsőház reformjáról. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapest.

Trefort, Ágoston (1885) Éloge du comte Melchior Lónyay, prononcés a l'Académie Hongroise. Gazette de Hongrie, Budapest.

This list was generated on Mon Mar 1 08:03:57 2021 CET.