REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D3 Mediaeval History / középkor története"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | K | M | O | P | R | S | W
Number of items at this level: 44.

A

Alekker, Alajos (1892) A cilley grófok és Cilli városa. Huszár István Könyvnyomdája, Nyitra.

B

Bartoniek, Emma (1933) A középkor. Kincsestár (14.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Boreczky, Elemér (1904) A királyi tárnokmester hivatala 1405-ig. Országos Községi Központi Nyomda, Budapest.

Bruckner, Győző (1901) Galeotto Marzio De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regis czímű műve mint művelődéstörténeti kútfő. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Bunyitay, Vincze (1892) Szent-László király emlékezete. Franklin-Társulat, Budapest.

Békefi, Remig (1912) Orvosok, betegségek és gyógyítás Magyarországon az Árpádok korában. Franklin-Társulat, Budapest.

C

Clairvaux, Bernard, de (2013) Szent Bernát világosvölgyi apátúrnak Az jó életnek módjáról való könyve. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 1 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-098-6

E

Erdélyi, László (1907) Egyházi földesúr és szolgái a középkorban. Szent István-Társulat, Budapest.

Erdélyi, László (1907) Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

F

Fraknói, Vilmos (1884) Magyarország a mohácsi vész előtt : A pápai követek jelentései alapján. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1883) Magyarország és a cambrayi liga 1509-1511. Athenaeum R. Társ. Könyvnyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1906) Mária, V. István leánya, nápolyi királyné 1271-1323. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Mátyás király magyar diplomatái. Athenaeum Részvény-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1875) Oratores Pontificii in Regis Hungariae Curia 1524-1526. UNSPECIFIED, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) Ungarn vor der Schlacht bei Mohács (1524-1526). Verlag von Wilhelm Lauffer, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Váradi Péter kalocsai érsek élete 1483-1511. Athenaeum R. Társ. Könyvnyomdája, Budapest.

Fábry, Béla (1912) Igazságszolgálatás az elzálogosított XIII szepesi városban. Művelődéstörténeti értekezések (66). Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcse.

Fáy, Ákos (1897) A Sajómezei csata 1241. és a fáji Fáy család ősei. Magyar Nyomda, Budapest.

G

Gombos Ferencz, Albin (1898) Az 1437-ik évi parasztlázadás története. Gombos Ferencz Lyceum Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Gábor, Gyula (1908) A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

H

Hajnik, Imre (1886) Okirati bizonyítás a középkori magyar perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1894) A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hóman, Bálint (1925) A Szent László-kori Gesta Ungarorum és a XII-XIII. századi leszármazói : Forrástanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Kandra, Kabos (1887) Bakócs-codex vagy Bakócs Tamás egri püspök udvartartási számadó-könyve. Szolcsányi Gyula, Eger.

Karácson, Imre (1888) A XI-XII. századbeli magyarországi zsinatok és azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya. Surányi János Könyvnyomda-Intézet, Győr.

Kerékgyártó, Béla (1881) A magyar királyi udvar a királyság fénykorában (az Anjouk uralkodása alatt). Rudnyánszky A. Könyvnyomdája, Budapest.

Király, Pál (1903) Dáczia története. Franklin-Társulat, Budapest.

Kiss, Károly (1857) Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár és Szerbországban 1454-ben, s Nándorfejérvár fölmentése a török táborításától 1456. Landerer és Heckenast, Pest.

Kornis, Gyula (1943) Święty Stefan Budowniczy Państwa : Rola Węgier w Historii. Cserépfalvi, Budapest.

M

Magyary Szulpicz, Ferenc (1877) Esztergom a tatárjás korában. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Miskolczy, István (1937) Magyar-olasz összeköttetések az anjouk korában. Szent István Társulat, Budapest.

Mollay, Károly (1938) Középkori soproni családnevek = Ödenburger Familiennamen im Mittelalter. Német Nyelvészeti Dolgozatok (1). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda R. T., Budapest.

Márki, Sándor (1910) Az ó- és középkor története. A műveltség könyvtára . Athenaeum, Budapest.

O

Ozorai, József (1887) Az egyházi vagy praediális nemesek és birtokuk. Dusárovits Gusztáv, Esztergom.

P

Pauler, Gyula (1900) A magyar nemzet története Szent Istvánig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (42). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Pauler, Gyula (1893) A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pór, Antal (1900) Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz : Történeti tanulmány. Szent István Társulat, Budapest.

R

Rudas, László (1914) Hűbéruralom. Galilei füzetek (17-18.). Haladás, Budapest.

S

Szalay, László (1856) A tatárjárás Magyarországon : 1241-1242. kiadja Heckenast Gusztáv, Pest.

Sörös, Pongrác (1917) Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök. Századok, Budapest.

Sörös, Pongrác (1907) Jerosini Brodarics István (1471- 1539.). Szent István Társulat, Budapest.

W

Wosinszky, Mór (1888) Karczolatok dán- és svédországi utamból. Ujfalusy Lajos, Szegzárd.

Wosinszky, Mór (1888) Keleti utam emlékei. Ujfalusy Lajos, Szegzárd.

This list was generated on Mon Mar 1 08:54:38 2021 CET.