REAL-EOD

Items where Subject is "D History General and Old World / történelem > D3 Mediaeval History / középkor története"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | K | M | O | P | R | S | W
Number of items at this level: 33.

A

Alekker, Alajos (1892) A cilley grófok és Cilli városa. Huszár István Könyvnyomdája, Nyitra.

B

Bartoniek, Emma (1933) A középkor. Kincsestár (14.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Boreczky, Elemér (1904) A királyi tárnokmester hivatala 1405-ig. Országos Községi Központi Nyomda, Budapest.

Bunyitay, Vincze (1892) Szent-László király emlékezete. Franklin-Társulat, Budapest.

Békefi, Remig (1912) Orvosok, betegségek és gyógyítás Magyarországon az Árpádok korában. Franklin-Társulat, Budapest.

C

Clairvaux, Bernard, de (2013) Szent Bernát világosvölgyi apátúrnak Az jó életnek módjáról való könyve. Pázmány irodalmi műhely. Lelkiségtörténeti források, 1 . MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Piliscsaba. ISBN 978-963-308-098-6

E

Erdélyi, László (1907) Egyházi földesúr és szolgái a középkorban. Szent István-Társulat, Budapest.

Erdélyi, László (1907) Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

F

Fraknói, Vilmos (1884) Magyarország a mohácsi vész előtt : A pápai követek jelentései alapján. Szent István Társulat, Budapest.

Fábry, Béla (1912) Igazságszolgálatás az elzálogosított XIII szepesi városban. Művelődéstörténeti értekezések (66). Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcse.

Fáy, Ákos (1897) A Sajómezei csata 1241. és a fáji Fáy család ősei. Magyar Nyomda, Budapest.

G

Galeotto, Marzio (1901) De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis Matthiae regis czímű műve mint művelődéstörténeti kútfő. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Gombos Ferencz, Albin (1898) Az 1437-ik évi parasztlázadás története. Gombos Ferencz Lyceum Könyvnyomdája, Kolozsvár.

Gábor, Gyula (1908) A megyei intézmény alakulása és működése Nagy Lajos alatt. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest.

H

Hajnik, Imre (1886) Okirati bizonyítás a középkori magyar perjogban. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (8. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1894) A régibb középkor (IV-X. század) emlékei Magyarhonban. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

K

Kandra, Kabos (1887) Bakócs-codex vagy Bakócs Tamás egri püspök udvartartási számadó-könyve. Szolcsányi Gyula, Eger.

Karácson, Imre (1888) A XI-XII. századbeli magyarországi zsinatok és azoknak a külföldi zsinatokhoz való viszonya. Surányi János Könyvnyomda-Intézet, Győr.

Kerékgyártó, Béla (1881) A magyar királyi udvar a királyság fénykorában (az Anjouk uralkodása alatt). Rudnyánszky A. Könyvnyomdája, Budapest.

Király, Pál (1903) Dáczia története. Franklin-Társulat, Budapest.

M

Magyary Szulpicz, Ferenc (1877) Esztergom a tatárjás korában. Buzárovits Gusztáv, Esztergom.

Miskolczy, István (1937) Magyar-olasz összeköttetések az anjouk korában. Szent István Társulat, Budapest.

Márki, Sándor (1910) Az ó- és középkor története. A műveltség könyvtára . Athenaeum, Budapest.

O

Ozorai, József (1887) Az egyházi vagy praediális nemesek és birtokuk. Dusárovits Gusztáv, Esztergom.

P

Pauler, Gyula (1900) A magyar nemzet története Szent Istvánig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (42). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata, Budapest.

Pauler, Gyula (1893) A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pór, Antal (1900) Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkákhoz : Történeti tanulmány. Szent István Társulat, Budapest.

R

Rudas, László (1914) Hűbéruralom. Galilei füzetek (17/18.). Haladás, Budapest.

S

Szalay, László (1856) A tatárjárás Magyarországon : 1241-1242. kiadja Heckenast Gusztáv, Pest.

Sörös, Pongrác (1917) Frangepán Ferenc, kalocsai érsek, egri püspök. Századok, Budapest.

Sörös, Pongrác (1907) Jerosini Brodarics István (1471- 1539.). Szent István Társulat, Budapest.

W

Wosinszky, Mór (1888) Karczolatok dán- és svédországi utamból. Ujfalusy Lajos, Szegzárd.

Wosinszky, Mór (1888) Keleti utam emlékei. Ujfalusy Lajos, Szegzárd.

This list was generated on Sat Mar 28 23:10:23 2020 CET.