REAL-EOD

Items where Year is 1952

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 60.

Krasnova, Anna and Gidaš, Anatolâ, eds. (1952) Antologiâ vengerskoj poèzii. Goslitizdat, Moskva.

Kun, Ágnes, ed. (1952) Антология венгерской поэзии = Antologiâ vengerskoj poèzii. Goslitizdat, Moskva.

Tóth, Zoltán, ed. (1952) Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára 1-2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Mitin, Mark Borisovič, ed. (1952) Harcban a reakciós mendelizmus-morganizmus ellen. Cikkgyűjtemény. Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1952) Jelentés a M.T.A. Könyvtárának 1951. évi működéséről. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára évi jelentései . Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. (Unpublished)

Varjas, Béla, ed. (1952) Petőfi Sándor szépprózai és drámai művei. Petőfi Sándor összes művei (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1952) Sportszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spira, György, ed. (1952) Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon 1711-1790. Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1952) A kínai nevek és szavak magyar átírása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Geleji, Sándor, ed. (1952) A színesfémek félgyártmányainak technológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Aleksandrov, Pavel Sergeevič and Kolmogorov, Andrej Nikolaevič (1952) Bevezetés a halmazelméletbe és a függvénytanba. 1. r. Bevezetés a halmazok és függvények általános elméletébe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Alexits, György and Császár, Ákos (1952) Az Első Magyar Matematikai Kongresszus közleményei 1950. aug. 27.-szept. 2. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Andics, Erzsébet (1952) Kossuth harca a reakció ellen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1952) Arany János népdalgyűjteménye. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1952) Elbeszélő költemények. Arany János összes művei (3.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Arany, János (1952) Zsengék. Töredékek. Rögtönzések. Arany János összes művei (6.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Babics, Antal (1952) A vesepusztulás elmélete és klinikuma. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Benda, Kálmán (1952) A magyar jakobinusok iratai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bolyai, János (1952) Appendix. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bonč-Bruevič, Aleksej Mihajlovič (1952) Az elektroncső fizikai alkalmazásai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Borzsák, István (1952) A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája, 1926-1950. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Broda, Engelbert (1952) A radiokémia újabb eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dégh, Linda (1952) A szabadságharc népköltészete 1-2. Tudományos ismeretterjesztő sorozat (1-2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Elekes, Lajos (1952) Hunyadi. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Facsinay, László (1952) Gravitációs mérések és izosztázia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Feldman, C. C. (1952) Preciziós öntés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fogarasi, Béla (1952) Filozófiai előadások és tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Hromov, S. P. (1952) A szinoptikus meteorológia alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Inozemcev, N. V. (1952) A motorok égésfolyamatai. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ivanov-Smolenskij, Anatol Georgeovič (1952) Tanulmányok a felsőbb idegtevékenység kórélettanának köréből. I. P. Pavlov és iskolájának adatai alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Janovskaâ, S. A. (1952) Lobacsevszkij haladó eszméi. Az idealizmus elleni harc eszközei a matematikában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kiss, Géza (1952) Ormánysági szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kniezsa, István (1952) Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Nyelvészeti tanulmányok (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Koch, Sándor (1952) A magyar ásványtan története. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Kontorovič, I. E. (1952) Az acél és az öntöttvas hőkezelése. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Makkai, László (1952) A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Markov, Konstantin Konstantinovič (1952) A geomorfológia alapvető kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Natanson, Isidor Pavlovič (1952) Konstruktív függvénytan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nazarenko, Aleksandr Vasil'evič and Poluektov, N. Sz. (1952) Ásványok és ércek félmikro-analízise. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pach, Zsigmond Pál (1952) Pervonačal'noe nakoplenie kapitala v Vengrii. Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae (4). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Pattantyús, Á. Géza (1952) Gépészeti lengéstan. Lengési folyamatok a műszaki gyakorlatban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Radnóti, Aladár and Gerő, László (1952) A Balaton régészeti és történeti emlékei. Közoktatási Kiadó, Budapest.

Ranovič, Abram Borisovič (1952) A hellénizmus és történeti szerepe. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Réthly, Antal (1952) A Kárpátmedencék földrengései, 455-1918. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Spinoza, Baruch de (1952) Etika. Filozófiai írók tára, Új folyam (6). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Sukačev, Vladimir Nikolaevič (1952) Növény és környezet. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szentágothai, János (1952) Die Rolle der einzelnen Labyrinthrezeptoren bei der Orientation von Augen und Kopf im Raume. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szádeczky-Kardoss, Elemér (1952) Szénkőzettan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Topčiev, Aleksandr Vasil'evič (1952) Szénhidrogének és egyéb szerves vegyületek nitrálása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Tőry, Kálmán (1952) A Duna és szabályozása. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Umanskij, J. S. (1952) A metallográfia fizikai alapjai. Az ötvözetek atomos szerkezete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vadász, Elemér (1952) Kőszénföldtan. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vargyas, Lajos (1952) A magyar vers ritmusa. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Veksler, V. (1952) Sugárzások vizsgálata ionizációs módszerekkel. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vyšinskij, Andrej Ânuar'evič (1952) A perbeli bizonyítás elmélete a szovjet jogban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vándor, József (1952) Kémiai termodinamika. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Wagner, János (1952) Die Raublungenschneckengattungen Daudebardia, Testacella und Poiretia. Eine systematische, zoogeographische, ökologische und entwicklungsgeschichtliche Studie. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Zemplén, Géza (1952) Szerves kémia. Egyetemi tankönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Černiševskij, Nikolaj Gavrilovič (1952) N. G. Csernisevszkij válogatott filozófiai művei. Filozófiai írók tára, Új folyam (5). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Šmidt, Otto Ûl'evič (1952) Négy előadás a föld keletkezésének elméletéről. Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Sat Mar 2 23:45:53 2024 CET.