REAL-EOD

Items where Year is 1939

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 49.

Vajthó, László, ed. (1939) Berzsenyi breviárium. Magyar irodalmi ritkaságok (45). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bárdos, József, ed. (1939) Magyarország a XVII. és XVIII. századi francia enciklopédiákban = La Hongrie dans les encyclopédies françaises (XVIIe et XVIIIe siécles). Francia tanulmányok = Études françaises, 20 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Schneider, Miklós, ed. (1939) Vas vármegye 1754. évi nemesi összeírása. Vasvármegye Nyomda, Szombathely.

Vértesy, Dezső, ed. (1939) A görög bukolikusok (Theokritos, Moschos, Bion) költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mátyás, Ernő, ed. (1939) A sárospataki református főiskola. A Sárospataki Református Főiskola kiadása, Sárospatak.

Baktay, Ervin (1939) Hindusztán. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Balás, Károly (1939) Rend és szabadság. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartha, Dénes (1939) Beethoven. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Boér, Elek [ifj.] (1939) Az amerikai kapitalizmus és a monopolisztikus verseny. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bácskainé P., Zsuzsa (1939) Benyák Bernát és a francia irodalom = Un adepte hongrois des lettres françaises: le Pére Pieux Bernard Benyák (1745-1829). Francia tanulmányok = Études françaises, 19 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Csabai, István (1939) A végvári magyarság és kultúrája. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt., Budapest.

Cybeleius Varasdiensis, Valentinus (1939) Opera : Carmina et Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae : Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Saec. 16. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Czettler, Jenő (1939) Az emberi gazdálkodás története. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Ereky, István (1939) Közigazgatás és önkormányzat. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Endre (1939) A magyar növénytani irodalom bibliográfiája : 1578-1900 = Bibliographie der ungarischen botanischen Literatur : 1578-1900. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai RT, Budapest.

Gáldi, László (1939) Les mots d'origine néo-grecque en roumain à l'époque des Phanariotes. Magyar-görög tanulmányok (9.). Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest.

Hajnóczy, Iván (1939) A kecskeméti görögség története. Magyar-görög tanulmányok (8.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1939) Magyar önismeret : politikai olvasókönyv önmagukat kereső magyarok számára. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Holbesz, Aladár (1939) A magyar hitelszervezet története. May János nyomda, Budapest.

Horváth, Jenő (1939) A magyar kérdés a XX. században I. Felelősség a világháborúért és a békeszerződésért. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Jenő (1939) A magyar kérdés a XX. században II. A Trianoni békeszerződés megalkotása és a revízió útja. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Irk, Albert (1939) Schopenhauer jogfilozófiája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Joó, Tibor (1939) A magyar nemzeteszme. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Kalmár, Elek (1939) Az üstökös mégsem test : The Comets are no Bodies after all. UNSPECIFIED, Budapest.

Kelemen, Pál (1939) Az istenek csatatere. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Kertész, Róbert (1939) Feltámad a félhold : az ébredő iszlám nemzetei. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Kilián, Zoltán (1939) Rádióesztétika. Kincsestár (59.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Kislégi Nagy, Dénes (1939) Bevezető a közgazdaságtanba : Tizenöt rádió-előadás. Tudományos Gyűjtemény (36). Danubia, Pécs.

Klempa, Sándor (1939) Die kulturpolitischen Bestrebungen des Grafen Georg Festetics. Baross Nyomda, Győr.

Klenner, Aladár (1939) Eck Bálint, Thurzó Elek humanista pártfogoltja. Rajkai Lajos Könyvnyomda, Pestszenterzsébet.

Klenner, Aladár (1939) Eck Bálint, Thurzó Elek humanista pártfogoltja. Rajkai Lajos Könyvnyomda, Pestszenterzsébet.

Körmendy, József (1939) A magyar postatakarékpénztár. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Ligeti, Lajos (1939) Afgán földön. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Lukinich, Imre (1939) A lengyel kérdés és a magyar kormány : 1914-1917. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Manninger, Rezső (1939) A házi emlősök fertőző betegségei. Állatorvosi Kézi Könyvtár (26). Magyar Országos Állatorvos-Egyesület, Budapest.

Mályusz, Elemér (1939) A türelmi rendelet : II. József és a magyar protestantizmus. A Magyar Protestantizmus Történetének Forrásai . Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Budapest.

Mészöly, Gedeon (1939) Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Németh, László (1939) Berzsenyi. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Soltész, János (1939) Tanulmányok a görög tragédia hellenisztikus műelméletéhez. Magyar-görög tanulmányok (10.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Szilágyi, János (1939) Aquincum. Officina, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1939) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tarján, Jenő (1939) A vasércbányászat szaknyelvének szókincse Rudabányán = Wortschatz der Bergmannssprache des Eisenerzbergbaues in Rudabánya. Német Nyelvészeti Dolgozatok (3.). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Tóth, Ilona (1939) Német eredetű magyar divatszók = Deutsche Lehnwörter im Ungarischen Modegewerbe. Német Nyelvészeti Dolgozatok (4). Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Budapest.

Villani, Lajos (1939) A renaissance úttörői. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Weis, István (1939) Államformák - kormányformák. Kincsestár (126.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Zichy, István (1939) Magyar őstörténet. Kincsestár (5.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Zimmermann, Ágoston (1939) Háziállatok anatómiája. [s.n.], Budapest.

Zolnai, Béla (1939) Szavak sorsa, magyar gondolatformák. Minerva-könyvtár (56). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Zrínyi, Miklós (1939) Zrínyi Miklós prózai munkái. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

This list was generated on Sun Jun 16 16:29:03 2024 CEST.