REAL-EOD

Items where Year is 1884

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 90.

UNSPECIFIED, ed. (1884) Borászati törzskönyv = Régistre oenologique = Register für Weinbau / a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi magyar királyi miniszter megbízásából 1884-ik évre összeállította az orsz. borászati kormánybiztos. Weiszmann Testvérek, Budapest.

Szilágyi, Sándor, ed. (1884) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1637-1648. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zichy, Antal, ed. (1884) Gróf Széchényi István naplói : adalék a nagy hazafi jellemrajzához. Athenaeum, Budapest.

UNSPECIFIED, ed. (1884) Kaufmann B 1027 - Targum ’Onqelos = Targum Onkelos. Kaufmann Dávid könyvtárából . Gorzelanczyk, Berlin.

UNSPECIFIED, ed. (1884) Kaufmann B 128 - Birkat ’Avraham : Peruš Rabbi ’Avraham Ibn `Ezra’ `al Sefer Mišlei = Commentar zu den Sprüchen Salomon’s von R. Abraham Aben Esra. Kaufmann Dávid könyvtárából . M. Slobotzky, Frankfurt am Main.

Ballagi, Aladár, ed. (1884) Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve. [s.n.], Budapest.

Volf, György, ed. (1884) Régi magyar codexek : Döbrentei codex ; Teleki codex. Nyelvemléktár (12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Eugenius, Ábel, ed. (1884) Scholia in Pindari Epinicia ad librorum manuscriptorum fidem. Pars secunda. Scholia vetera in Pindari Nemea et Isthmia. Calvary, Berolini.

Apáthy, István, Ifj. (1884) Tanúlmány a Najadeák szövettanáról. Értekezések a természettudományok köréből (14. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Bachrach, Jacob ben Moses (1884) Kaufmann B 512 - Sefer ha-masa` la-’arets ha-qeduša : ašer nasaʻativ ... ba-šanat ... (642) ... = Gamaso, t. e. Putešestvie po Palestině = Reise nach dem Heiligen Lande unternommen im Jahre 5642. Oekonomisch und charakteristisch beleuchtet nebst kritischen gesichtspunkten. Kaufmann Dávid könyvtárából . J. Sapirstein, Varša.

Ballagi, Mór (1884) A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 11). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Barna, Ferdinánd (1884) Vámbéry Ármin "A magyarok eredete" czímű műve néhány főbb állitásának birálata. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1884) Társadalmunk és nemzeti hivatásunk. Zilahy, Budapest.

Carmoly, Eliakim (1884) Kaufmann B 14 - ʼAgûdat ʼAgadôt. Kaufmann Dávid könyvtárából . A. M. Lunts, Yerûšalem.

Csuday, Jenő (1884) Zrínyiek a magyar történelemben : 1566-1704. Seiler, Szombathely.

Csánki, Dezső (1884) I. Mátyás udvara. Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Demkó, Kálmán (1884) Lőcsének erődítése védelmi rendszere. Kiss József T. Könyvnyomdája, Lőcse.

Denison, György (1884) A lovasság története a legrégebbi időktól jelenkorig. Aigner Lajos, Budapest.

Erőss, Gyula (1884) A külső hőmérsék befolyása a csecsemők szervezetére. Értekezések a természettudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Fayer, László (1884) Bűnvádi eljárásunk reformjához. Franklin-Társulat, Budapest.

Fodor, József (1884) A lakásviszonyok befolyása a cholera és typhus elterjedésére. Értekezések a természettudományok köréből (14. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Magyarország a mohácsi vész előtt : A pápai követek jelentései alapján. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Martinovics és társainak összeesküvése. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Váradi Péter kalocsai érsek élete 1483-1511. Athenaeum R.T., Budapest.

Goldziher, Ignác (1884) A muhammedán jogtudomány eredetéről. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Gothard, Jenő (1884) Megfigyelések a herényi astrophysikai observatoriumon 1883. évben. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (11. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gothard, Jenő (1884) A Pons-Brooks üstökös spectroscopikus megfigyelése a herényi astrophysikai observatoriumon. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (11. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1884) Adalék Pannonia történetéhez Antonius Pius korában. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hantken, Miksa (1884) Uj adatok a buda-nagykovácsii hegység és az esztergomi vidék föld és őslénytani ismeretéhez. Értekezések a természettudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Hazslinszky, Frigyes (1884) A Magyar Birodalom zuzmó-flórája. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

Hradszky, József (1884) Szepesvár és környéke. Schmidt József Könyvnyomdája, Igló.

Hunfalvy, János (1884) Egyetemes földrajz különös tekintettel a néprajzi viszonyokra. 1. köt., Dél-Európa. Athenaeum, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1884) Nyelvtudomány és nyelvtanítás. Hornyánszky, Budapest.

Hunfalvy, Pál (1884) A számlálás módjai és az év hónapjai. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 6). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Jakab, Elek (1884) Erdély katonai védereje átalakulása a XVIII-ik században. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jellinek, Adolph (1884) Kaufmann B 743 - Qunṭres ha-maspid = Bibliographie Hebräischer Trauer- und Gedächtnissreden. Kaufmann Dávid könyvtárából . Löwy, Berlin.

K. Nagy, Sándor (1884) Bihar-ország : útirajzok. Hügel, Nagyvárad.

Kalchbrenner, Károly (1884) Új vagy kevésbbé ismert hasgombák = Gasteromycetes novi vel minus cogniti. Értekezések a természettudományok köréből (13. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Kalocsa, Róza (1884) Az illem könyve .. Révai, Budapest.

Kandra, Kabos (1884) Szabolcs vármegye alakulása. Értekezések a történeti tudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kecskeméti, W. Péter (1884) Ötvöskönyve. Franklin, Budapest.

Kerpely, Antal (1884) A magyar vasipar jövője : a legközelebbi tíz évben. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (2. 5). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kohen Tsedeq, Yosef (1884) Kaufmann B 876 - Sefer ha-Torah ve-ha-mitsvah : yeva’er še-Talmud Torah ke-neged kulam, uve-ḵol zot yevuṭal be-`et la-`asot le-H. ... ve-nilveh elav ma’amar Eleh posqeḵa Yisra’el, efes qatsehu me-ḥibur Maṭeh Aharon, ha-bole`a et Šene ha-maṭot. Kaufmann Dávid könyvtárából . A. V. Rabbinovits [ve] Y. Verber, London.

Kohn, Sámuel (1884) A zsidók története Magyarországon. Athenaeum, Budapest.

Konkoly, Miklós (1884) 615 állócsillag spectruma : a déli öv átkutatásának 1. része : 0 foktól - 15 fokig : hora 19-2. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (11. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1884) Astrophysikai megfigyelések 1883-ban az ó-gyallai csillagdán. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (11. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1884) Csillagászati megfigyelések az ó-gyallai csillagdán 1883-ban. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (11. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1884) Előleges vizsgálatok néhány szénhydrogen-gáz spectrumán spectroscoppal és spectralphotometerrel. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (11. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1884) Hullócsillagok megfigyelése a magyar korona területén 1883-ban és azok 47 kisugárzó pontjainak levezetése. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (11. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Konkoly, Miklós (1884) A Nap felületének megfigyelése 1883-ban az ó-gyallai csillagdán. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (11. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kont, Ignácz (1884) Seneca tragédiái. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Kúnos, Ignácz and Munkácsi, Bernát (1884) A belviszonyragok használata a magyarban. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Landṣhoṭeh, Lezer (1884) Kaufmann B 894 - Toldot ’anše ha-šem u-fe`ulotam ba-`adat Berlin : me-`et hivaṣdah bi-šenat 5431 (1671) `ad šenat 631 (1871). Kaufmann Dávid könyvtárából . Itzkowski, Berlin.

Lavergne, Léonce (1884) Az angol mezőgazdaság. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lipp, Vilmos (1884) A keszthely-dobogói sírmező. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lipp, Vilmos (1884) A keszthelyi sírmezők. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Láng, Lajos (1884) Hazánk értelmi és anyagi fejlődése 1870-től, 1880-ig. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből (2. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Marczali, Henrik (1884) Gróf Pálffy Miklós főkanczellár emlékiratai Magyarország kormányzásáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Menaḥem `Azaryah, mi-Fano (1884) Kaufmann B 74 - ʼAlfasi zûṭaʼ : Qitsur sefer ha-ʼalfasi be-tosafot pesaqim ve-ḥiduše dinim. Kaufmann Dávid könyvtárából . ’Avraham Mošeh Lunts, Yerušalem.

Mihalkovics, Géza (1884) Vizsgálatok a gerinczes állatok kiválasztó és ivarszerveinek (organa urogenitalia) fejlődéséről. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Munkácsi, Bernát (1884) Votják nyelvmutatványok : magyar fordítással és szójegyzékkel : Votják nyelvtanulmányok. Ugor füzetek (5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Máriássy, Béla (1884) A magyar törvényhozás történelme. Bartalits Nyomda, Budapest.

Nagy, Sándor (1884) Szombatos codexek. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 2). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Natan ben Yehi’el, (1884) Kaufmann B 648 - `Aruḵ ha-šalem = Plenus Aruch : Targum-Talmudico-Midrasch verbale et reale Lexicon. Kaufmann Dávid könyvtárából . Georg Brög, Vienna.

Neusatz, Eliezer Lipmann (1884) Kaufmann B 480 - Me menuḥot. Kaufmann Dávid könyvtárából . Löwy und Alkalay, Pressburg.

Némethy, Lajos (1884) Adatok Árpádházi Boldog Margit ereklyéinek történetéhez. Rudnyánszky A., Budapest.

Ortvay, Tivadar (1884) Egy állitólagos római mediterrán-út Pannoniában. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Perreau, Pietro (1884) Kaufmann B 666 - Intorno al comento inedito ebreorabbinico del Rabbi’ Immanuel ben Selomo’ sopra Giobbe Pi’ `al Iyyob : parte prima e seconda. Kaufmann Dávid könyvtárából . G. Nacamulli, Corfu.

Primics, György (1884) A Keleti Kárpátok geológiai viszonyai. Értekezések a természettudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Pulszky, Ferenc (1884) Életem és korom. Franklin, Budapest.

Péch, Antal (1884) Alsó Magyarország bányamívelésének története. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Rodkinsohn, Michael Levi (1884) Kaufmann B 377 - Le-vaqqer mišpaṭ : Kritischer Ueberblick über a) den Judenspiegelprozess in Münster (10. December 1883); Verhandlung der Berliner Repräsentanten der jüdischen Gemeinde wegen Erbbegräbnisspetition auf jüdischem Friedhof von einem Mischeheling, Ehemann einer Jüdin (23. Dezember 1883). Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Berlin.

Rodkinson, Michael Levi (1884) Kaufmann B 4 - ’Avnei milu’im : bi-devar tiqun ha-dat ve-ha-da`at be-Yisra’el = Abnei Hamiluim : Fassungssteine. Kaufmann Dávid könyvtárából . [s.n.], Berlin.

Schur, Zev Wolf (1884) Kaufmann B 474 - Maḥzor ha-ḥayim : še-ra’iti be-e`nay ... = Reisebilder aus dem Orient aus zwar aus Syrien, Irack-Arabien, Ostindien, Birmah und aus dem indischen Archipelagus. Kaufmann Dávid könyvtárából . Brög, Wien.

Szigethy, Károly (1884) A folyami rák zöldmirigyének boncz-, szövet- és élettana. Értekezések a természettudományok köréből (14. 7). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Szily, Kálmán (1884) Adatok Bolyai Farkas életrajzához. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (11. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilágyi, Sándor (1884) Bethlen Gábor fehérvári síremléke és alapítványai. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, József (1884) Finn-magyar szótár. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szász, Béla (1884) A reflexiv és vallás-erkölcsi elem a költészetben s Longfellow. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (12. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Telegdi, Miklós (1884) Az keresztyensegenec fondamentomirol való röuid koenywechke : ki az Szent irasnac kueloemb kueloemb heleiboel, kerdes és feleles keppen irattatot es Telegdi Miklós mester altal, Deac nyelwboel Magyar nyelwre forditatot : Bechben niomtattatot Raphael Hofhalter altal: vrunc szuletese vtan 1562. esztendoeben. Franklin, Budapest.

Thallóczy, Lajos (1884) Oroszország és hazánk. Athenaeum, Budapest.

Thierry, Amadé (1884) Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik században : a nyugoti birodalom végső napjai. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tömösváry, Ödön (1884) Egy tömegesen tenyésző légyfaj az Alsó-Duna mellékéről : Thalassomya congregata. Értekezések a természettudományok köréből (14. 1). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1884) A magyarok eredete és a finn-ugor nyelvészet. 1., Válaszom Hunfalvy Pál birálati megjegyzéseire. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (11. 12). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Vécsey, Tamás (1884) Aemilius Papinianus pályája és művei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Wenzel, Gusztáv (1884) Kritikai tudományok a Frangepán család történetéhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (11. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

`Azḵari'el, Mošeh Yeḥi'el (1884) Kaufmann C 1106 - Minḥat šelomim. Kaufmann Dávid könyvtárából . UNSPECIFIED, Livorno.

sine, nomine (1884) Budenz-album : Budenz József XXV éves nyelvészeti működése emlékére. Akadémiai Könyvkereskedés (Knoll K. és Társa), Budapest.

Ónodi, A. D. (1884) A csigolyaközötti dúczok és ideggyökerek fejlődéséről. Értekezések a természettudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Ḥayyim ben Yisra’el, (1884) Kaufmann B 400 - Ma’amar Gan `Eden = Trattato del Paradiso di Hajjim Israel. Kaufmann Dávid könyvtárából . Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin.

This list was generated on Sun Mar 3 00:09:26 2024 CET.