REAL-EOD

Items where Year is 1869

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 48.

UNSPECIFIED, ed. (1869) Arakel Davrizseci Isztorija. UNSPECIFIED.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1869) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár VII, 1235-1260. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 12 . Eggenberger, Pest. ISBN http://opac.mtak.hu/F?func=direct&local_base=MTA01&doc_number=000543242

UNSPECIFIED, ed. (1869) Kaufmann B 873 - Tešuvot ha-ge’onim `im hagahot ’Iyye ha-Yam. Kaufmann Dávid könyvtárából . Bi-defus A. Ben Amozeg ve-ḥavero, Livorno.

Bartalus, István, ed. (1869) Magyar Orpheus : vegyes tartalmú zenegyűjtemény : XVIII.-XIX. század. Rózsavölgyi, Pest.

Rózsay, József and Kátai, Gábor and Montedégói Albert, Ferencz, eds. (1869) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1868. Augusztus 21-től 29-ig Egerben tartott XIII. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Érseki Lyceum Könyv- és Kőnyomda, Egerben.

Szilády, Áron and Szilgyi, Sándor, eds. (1869) Török-Magyarkori Állam-Okmánytár II. Török-Magyarkori történelmi emlékek. Okmánytár (4). Eggenberger, Pest.

Karcsu, Antal Arzén, ed. (1869) A római pápák történelme Sz. Pétertől korunkig. Bába Imre Könyvnyomda, Szeged.

Balázsovits, Odoricus (1869) Brevis historia conventuum ordinis S. Fancisci Seraphici reformatae provinciale S. Mariae Hungariae, ex authenticis fontibus in archivo provincia existentiba deducta. Typographia Mayer, Posonii.

Bardaḥ, Yehudah (1869) Kaufmann B 454 - Mazkir li-venei Re-Še-F : ve-hu rešimah mi-qovtse ve-kitve yad ha-nišʼarim me-ʻizavon ... Simḥah Pinsqer, zal. Kaufmann Dávid könyvtárából . Schlossberg, Wien.

Bartalus, István (1869) A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 8). Eggenberger, Pest.

Batizfalvy, Sámuel (1869) A testegyenészet (orthophaedia) újabb haladása és tudományos állása napjainkban : három kiválóbb kóresettel fölvilágosítva. Értekezések a természettudományok köréből (1. 16). Eggenberger, Pest.

Benkő, Károly (1869) Marosszék ismertetése. Római Katholikus Lyceum Nyomda, Kolozsvár.

Beöthy, Leó (1869) A kereskedelem. Ráth Mór, Pest.

Brassai, Sámuel (1869) Módszer és némi alkalmazásai. II. értekezés. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Brassai, Sámuel (1869) Módszer és némi alkalmazásai. III. értekezés. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (1. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Capsali, Eliahou (1869) Kaufmann B 390 - Liqquṭim šonim mi-sefer Di-ve ’Eliyahu = De vita et scriptis Eliae Kapsalii nec non de quibusdam aliis eiusdem gentis viris inlustrioribus accedunt excerpta de Judaeorum historiam pertinentia ex manuscripta Kapsalii historia. Kaufmann Dávid könyvtárából . L. Crescini, Patavii.

Hamary, Dániel (1869) Komáromi napok 1849-ben, Klapka György honvédtábornok alatt. Heckenast, Pest.

Henszlmann, Imre (1869) Pécsnek középkori régiségei. Eggenberger, Pest.

Hirts, Gavriʼel ben Naftali‏ (1869) Kaufmann B 535 - Matsevet qodeš : hu zikkaron tsadiqim ha-niqra’ Bet Ya`aqov : sefer zikkaron le-ḵol geʼone ve-gedole Yisra’el poh ʻir Levov ; ʻim heʻarot ʻa.p. sifre š. u-t. ... ʻal toldot ha-geʼonim ha-hem = Mazeweth Kodesch /. Kaufmann Dávid könyvtárából . Gawril Sochestow, Lemberg.

Imre, Sándor (1869) Geleji Katona István főleg mint nyelvész. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 7). Eggenberger, Pest.

Kenessey, Albert (1869) A hajózási árukezelés. Hoffmann és Molnár, Pest.

Knauz, Nándor (1869) II. Endre szabadságlevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Kruspér, István (1869) A Schwerdt-féle comparator módosított alkalmazása. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 4). Eggenberger, Pest.

Lengyel, Béla (1869) A szulinyi ásványvíz vegyelemzése. Értekezések a természettudományok köréből (1. 15). Eggenberger, Pest.

Lónyay, Menyhért (1869) Az államvagyonról. M. Kir. Tudomány-Egyetem Nyomdája, Buda.

Matlekovics, Sándor (1869) Pénzügy és államháztartás. Ráth Mór, Pest.

Pauler, Tivadar (1869) Büntetőjogtan. Pfeifer Ferdinánd, Pest.

Pulszky, Ágoston (1869) A római jog s az ujabbkori jogfejlődés. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Rentmeister, Antal (1869) Gaius. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Ribáry, Ferenc (1869) Babylonia éa Assyria őskori történelmének hitelessége. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Rómer, Flóris (1869) Ráth Károly emlékezete. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Rómer, Flóris (1869) Árpás és a móriczhidai Szent Jakabról címzett prépostság története. Aigner és Rautmann, Pest.

Salamon, Ferenc (1869) Rendi országgyűléseink jellemzéséhez. Értekezések a történeti tudományok köréből (1. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Szabó, Károly (1869) A magyar vezérek kora: Árpádtól Szent Istvánig. Ráth Mór, Pest.

Szegedi, Gergely (1869) Szegedi Gergely Énekes könyv. UNSPECIFIED, Debrecen.

Szegedi, Gergely (1869) Szegedi Gergely Énekes könyv. UNSPECIFIED, Debrecen.

Szemere, Bertalan (1869) Szemere Bertalan összegyüjtött munkái. Ráth, Pest.

Thaly, Kálmán (1869) A nagy-szombati harcz : hadtörténeti epizód a kuruczvilágból : toldalékul: A győrvári harcz. Lauffer, Pest.

Than, Károly (1869) A harkányi kénes hévvíz vegyi elemzése. Értekezések a természettudományok köréből (1. 14). Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1869) Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 9). Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1869) Vissza van-e állítva negyvennyolc? : tekintettel Kossuth Lajos némely nyilatkozataira. Ráth, Pest.

Tóth, Lőrincz (1869) Zádor György magyar akadémiai rendes tag emlékezete. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Vass, József (1869) Erdély országgyülései a vajdák alatt : időköz: 1002-1540. Pfeifer Ferdinánd, Pesten.

Vész, János Armin (1869) A legkisebb négyzetek elmélete és bevezetésül a valószínűségi hánylat elemei. Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Vész, János Ármin (1869) Legrövidebb távolok a körkúpon. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (1. 5). Eggenberger, Pest.

Yehudah ha-Levi, (1869) Kaufmann B 352 - ha-Kuzari = Das Buch Kusari des Jehuda ha-Levi. Kaufmann Dávid könyvtárából . Voigt, Leipzig.

Ökröss, Bálint (1869) A törvénykezés reformjai. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (1. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

’Avraham bar Yitsḥaq mi-Narbonne, (1869) Kaufmann B 95 - Sefer ha-’Eškol = Schola Talmudica. Kaufmann Dávid könyvtárából . Hermanni Meyer, Halberstadt.

This list was generated on Sat Jun 22 14:00:45 2024 CEST.