REAL-EOD

Items where Year is 1864

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 26.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1864) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár V, 1290-1801. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 10 . Eggenberger, Pest.

UNSPECIFIED, ed. (1864) Kaufmann B 168 - Tešuvot ha-ge’onim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Rudolph Siebert, Lyck.

UNSPECIFIED, ed. (1864) Kaufmann B 172 - Rešimah mi-šemot ha-ḥaverim le-Ḥevrat Meḳitsei Nirdamim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Gedruckt bei Rudolph Siebert, Lyck.

UNSPECIFIED, ed. (1864) Kaufmann B 65 - Sefer ’oḵlah ve-’oḵlah : ḥibbur ha-masorah ha-gedolah = Das Buch Ochlah W’ochlah (Massora). Kaufmann Dávid könyvtárából . Hahn’sche Hofbuchhandlung, Hannover.

UNSPECIFIED, ed. (1864) Kaufmann C 1120 - Sefer Šemoṯ. Kaufmann Dávid könyvtárából . s.n., Yerūšalīm.

Szabó, József, ed. (1864) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1863. Szeptember 19-26. Pesten tartott IX. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Emich Gusztáv, Pest.

Beleházi Bartal, György (1864) Béla Király halhatatlan jegyzőjének hajdani szittyáiról. Heckenast, Pest.

Falk, Miksa (1864) A menedékjog a nemzetközi jog alapelveiből származtatva. Hartleben Ádolf, Pest.

Hoffmann, Pál (1864) A jog lénye : bevezetés a jogtanulmányba. Eggenberger, Pest.

Kassay, Rudolf (1864) A lengyel nemzet története. Trattner-Károlyi Nyomda, Pest.

Kazinczy, Ferenc (1864) Magyar regék, mondák és népmesék. Heckenast, Pest.

Kriesch, János (1864) A természetrajz vezérfonala. Nagel-Wischán, Buda.

Nagy, József (1864) Nyitra megye helyírása. Szigler Testvérek, Komárom.

Petényi, S. János (1864) Petényi S. János hátrahagyott munkái. Eggenberger, Pest.

Qimḥi, David ben Yosef (1864) Kaufmann B 170 - Et sofer le-RaDaQ ne`taq mi-gilyon Tanaḵ gadol yašan nošan ha-nimtsa be-otsar ha-sefarim be-Pariz. Kaufmann Dávid könyvtárából . Gedruckt bei Rudolph Siebert, Lyck.

Riedl, Szende (1864) Logika vagy Gondolkodástan. Lampel, Pest.

Sa`adyah ben Yosef, Ga’on (1864) Kaufmann B 80 - Sefer ha-’emunot ve-ha-de`ot : Ḥoḵmat Yisra’el hotsa’ah kolelet meṭev sifrei ḥaḵamei Yisrael ... = Chochmath Israel : Die Jüdische Religionsphilosophie. Kaufmann Dávid könyvtárából . [s.n.], Leipzig.

Salamon, Ferenc (1864) Magyarország a török hódítás korában. Heckenast Gusztáv, Pest.

Sréter, Kálmán (1864) Sréter Kálmán versei. Vodianer Nyomda, Pest.

Szalay, László (1864) Államférfiak és szónokok könyve. Osterlamm Károly, Pest.

Szontagh, Dániel (1864) Iglói és zabari Szontagh nemzetség származási története és oklevelei. Emich, Pest.

Széchenyi, István (1864) Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848-ig : gróf Széchenyi István hagyományaiból. Eggenberger, Pest.

Vaszary, Kolos (1864) A várnai csata. Szent István Társulat, Pest.

Werbőczy, István (1864) Verbőczi István hármaskönyve. Eggenberger, Pest.

Yehudah ha-Levi, (1864) Kaufmann B 167 - Divan. Kaufmann Dávid könyvtárából . M’kize Nirdamim : L. Silbermann ; Königsberg : Gedruckt bei Gruber & Longrien, Lyck.

sine, nomine (1864) A jelentékenyebb jog- és államtudományi könyvek lajstroma : találhatók Eggenberger Ferdinánd, akademiai könyvkereskedésében. Eggenberger, Pest.

This list was generated on Sun Jun 16 07:54:34 2024 CEST.