REAL-EOD

Items where Year is 1861

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | K | M | P | Q | R | S | T
Number of items: 37.

B

Bajza, József (1861) Bajza összegyűjtött munkái. Heckenast, Pest.

Bajza, József (1861) Bajza összegyűjtött munkái. Heckenast, Pesten.

Bocsor, István (1861) Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejlésre. Református Főiskola, Pápa.

C

Cicero, Marcus Tullius (1861) Cicero összes levelei időrendes sorozatban. Kisfaludy-Társaság, Pest.

Csapó, Kálmán (1861) Székes-Fehérvár története. Ráder Antal, Székesfehérvár.

D

Dósa, Elek (1861) Erdélyhoni jogtudomány. Gámán János [etc.], Kolozsvár.

E

Eötvös, József (1861) Magyarország különállása Németország egységének szempontjából. Emich, Pest.

F

Fogarasi, János (1861) A magyarhoni országos alkotmány fő ágazatai, régibb és ujabb időben. Kilián György, Pest.

Frankenburg, Adolf (1861) Őszinte vallomások. Heckenast, Pest.

Frankl, Vilmos (1861) A magyar nemzet műveltségi állásának vázlata az első fejedelmek korában és a kereszténység behozatalának története. Emich, Pest.

G

Gyürky, Antal (1861) Borászati-szótár : betürendben, kellő magyarázattal ellátva. Emich Gusztáv, Pest.

K

Kemény, József (1861) Történelmi és irodalmi kalászatok. Emich, Budapest.

Kállay, Ferencz (1861) A pogány magyarok vallása. Lauffer és Stolp, Pest.

Kővári, László (1861) Erdély története 1848-49-ben. Emich, Pest.

Kővári, László (1861) Okmánytár az 1848-9-ki erdélyi eseményekhez. Demjén László, Kolozsvárt.

M

Mészáros, Károly (1861) Ungvár története : a legrégibb időktől máig. Ráth Mór, Pesten.

P

Petzval, Ottó and Toldy, Ferenc (1861) Dr. Toldy Ferencnek ... a m. nyelv és irodalom egyetemi nyilv. rendes tanári székébe iktattatásakor 1861. júl. XIII. tartott beszédek. Emich, Pest.

Podhradczky, József (1861) Béla király névtelen jegyzőjének idejekora és hitelessége : oklevelek, egykorú és közelkorú kútfők szerint bírálta és értelmezte Podhradczky József. Bagó Márton, Buda.

Q

Qara’, Yosef (1861) Kaufmann B 661 - Peruš Hošea` = In Hoseam commentarius : e codice manuscripto qui in bibliotheca seminarii theologici Iudaici asservatur. Kaufmann Dávid könyvtárából . Barth, Breslau.

R

Ráth, Károly (1861) Magyar királyok hadjáratai, utazásai és tartózkodási helyei. Sauervein Géza, Győr.

Récsi, Emil (1861) Magyarország közjoga a mint 1848-ig s 1848-ban fennállott. Pfeifer Ferdinánd, Buda-Pest.

Réső Ensel, Sándor (1861) A helynevek magyarázója : 1-4. füz. : [A-D betűvel kezdődő helynevek]. UNSPECIFIED, Pest.

S

Semmelweis, I. Ph. (1861) Zwei offene Briefe an Dr. J. Spaeth, Professor der Geburtshilfe an der k. k. Josefs-Akademie in Wien, und an Hofrath Dr. F. W. Scanzoni, Professor der Geburtshilfe zu Würzburg. Gustav Emich, Pest.

Semmelweis, I. Ph. (1861) Zwei offene Briefe an Hofrath Dr. Eduard Casp. Jac. v. Siebold, und an Hofrath Dr. F. W. Scanzoni. Gustav Emich, Pest.

Semmelweis, Ignaz Philipp (1861) Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. Hartleben, Pest - Wien - Leipzig.

Semmelweis, Ignác (1861) Die Aetiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers. Hartleben C. A., Pest.

Suhayda, János (1861) Magyarország közjoga. Tekintettel annak történeti kifejlődésére és az 1848-ki törvényekre. Emich Gusztáv, Pest.

Szalay, László (1861) Fiume a magyar országgyülésen. Ráth Mór, Pest.

Szalay, László (1861) Magyarország története. Lauffer és Stolp, Pest.

Szalay, László (1861) A Magyarországi Szerb telepek jogviszonya az államhoz. Heckenast, Pest.

Szalay, László (1861) A horvát kérdéshez. Lauffer és Stolp, Pest.

Szalay, Ágoston (1861) Négyszáz magyar levél a XVI. századból : 1504-1560. Landerer és Heckenast, Pest.

Szilágyi, István (1861) A gimnáziumi oktatásügy története a magyarországi helv. hitvallásúaknál, különös tekintettel a helv. hitv. tanároknak Pesten 1860-ban tartott egyetemes értekezletére. Jäger Károly, Sárospatak.

Szilágyi, Sándor (1861) A Rákóczi család a XVII-ik században s a XVIII-ik elején. Pfeifer Ferdinánd, Pest.

Szokoly, Viktor (1861) Honvédélet : humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Emich Gusztáv, Pest.

Szász, Károly (1861) Emlékbeszéd gróf Teleki László felett. Szilády, Kecskemét.

T

Tutkó, József (1861) Szabad királyi Kassa városának történelmi évkönyve. Tutkó József (Werfer Ny.), Kassa.

This list was generated on Tue Jul 23 11:31:42 2024 CEST.