REAL-EOD

Items where Year is 1847

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 31.

Halász, Gejza, ed. (1847) Magyar orvosok és természetvizsgálók Kassa-Eperjesen tartott hetedik nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai (1847). Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Walzel, Pesten.

Magyar, Tudós Társaság, ed. (1847) Törvénytudományi műszótár. Eggenberger, Budapest.

Arany, János and Tompa, Mihály and Garay, János (1847) Költői pályamüvek mellyeket 1847-ben koszorúzott és kitüntetett a Kisfaludy-Társaság: Arany János: Toldi - Tompa Mihály: Szuhay Mátyás - Garay János: Bosnyák Zsófia. Eggenberger, Pest.

Arenstein, József (1847) A' képzetes mennyiségek tulajdonságai 's mind analiticai, mind mértani értelmök. Mathematicai pályamunkák, 2 . Beimel, Pest.

Bajza, József (1847) Ellenör : politicai zsebkönyv. Ismeretlen, Németország.

D. Schedel, Ferenc (1847) Emlékbeszéd József főherczeg nádor magyar academiai pártfogó felett : az Academia' rendkivűli köz ülésében január XXV. MDCCCXLVII. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Dessewffy, Emil (1847) Fizessünk! : Mennyit becsülettel elbírunk, magunknak, magunkért. Landerer és Heckenast, Pest.

Dessewffy, Emil (1847) A magyar vám és kereskedési ügy és annak végeligazítási módja. Landerer és Heckenast, Pest.

Döbrentei, Gábor (1847) Huszárdalok. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Farkas, Elek and Kövy, István (1847) Legujabb házi titoknok. Heckenast, Pest.

Fényes, Elek (1847) Magyarország leirása. Beimel, Pest.

Gosztonyi, Miklós (1847) Ősiség. Trattner és Károlyi, Pest.

Henrich, Daniel (1847) Erinnerungen an Albrecht Huett, aus seinem eigenhändigen Tagebuche und aus sicheren Quellen geschöpft. Verlag d. M. Edlen v. Hochmeister'schen Buchhdlg, Hermannstadt.

Horwitz, A. (1847) Kaufmann B 41 - ’Imrei binah = Spruchbuch für jüdische Schulen. Kaufmann Dávid könyvtárából . Verlag von Veit und Comp., Berlin.

Keresztury, József and Benczur, János and Varga, Soma (1847) A magyarországi hitbizományok átalakításáról : az Académia által 1846-ban Báró Dercsényi János-féle jutalmakkal koszorúzott pályamunkák. Eggenberger, Pest.

Kósa, Mózes (1847) A vizaknai kamarai iblanyos sósforrások. Closius György, N.Szebenben.

Kőváry, László (1847) Erdélyország statistikája. Tilsch János tulajdona, Kolozsvártt.

Luzzatto, Aharon (1847) Kaufmann B 347 - Ve-yistabbel he-ḥagav. Kaufmann Dávid könyvtárából . Tipografia Marenigh, Trieste.

Lónyay, Menyhért (1847) Hazánk' anyagi érdekeiről. 1. Közlekedési eszközök : 1. Kőutak - 2. Viziutak - 3. Vasutak. Tekintve azoknak a' művelt nemzeteknéli kifejlődését, hazánk' azok iránti viszonyait eddigi intézkedéseit és teendőit. Geibel Károly, Pest.

Maimonides, Moses (1847) Kaufmann B 859 - Šene ha-me'orot = Schene ha-meoroth. Kaufmann Dávid könyvtárából . Friedländersche Buchdruckerei, Berlin.

Pauer, János (1847) Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében : Árpádok időszakától korunkig. Számmer Nyomda, Székesfejérvárott.

Plutarch, (1847) Párhuzamos életrajzok Plutarchból. Eggenberger, Pesten.

Schirkhuber, Móricz (1847) Mezei, és házi gazdaságtan. Trattner-Károlyi, Pest.

Schoepf, Ágost (1847) A gyermekgyógyászat tankönyve : A pesti gyermekkórházban tett vizsgálatai és tapasztalatai nyomán, a tudomány újabb álláspontjához képest, számos kóresettel s kórisméi táblákkal ellátva. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Budán.

Szalay, László (1847) Publicistai dolgozatok. Heckenast Gusztáv, Pest.

Szennert Ker., János (1847) Elemi vegytan kezdő orvosok, és gyógyszerészek használatára segéd kézi könyvül. Gyurián és Bagó, Budán.

Szilasy, János (1847) Gyászbeszéd József főherczeg nádor és királyi helytartó felett. A' Magyar Királyi Tudomány-Egyetem' templomában. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Széchenyi, István (1847) Politikai programm töredékek. Trattner és Károlyi, Pest.

Széchenyi, István (1847) Politische Programm-Fragmente 1847 : Aus dem Ungarischen mit Anmerkungen eines Oppositionellen. Jurany, Leipzig.

Toldy, Ferenc and Bajza, József (1847) Toldy Ferenc irodalmi beszédei. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Zimmermann, Jakab (1847) Barmászat, a tanító intézetek használatára. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

This list was generated on Mon Jul 22 12:22:31 2024 CEST.