REAL-EOD

Items where Year is 1844

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 40.

UNSPECIFIED, ed. (1844) Kaufmann B 470 - Maḥzor : le-yamim nora’im šel ro’š ha-šanah ve-yom ha-kipurim ke-fi minhag qahal qadoš Tunis. Kaufmann Dávid könyvtárából . Mošeh Yešu`ah, Livorno.

Hurwitz, Lazar Lipman, ed. (1844) Kaufmann B 691 - Pirḥe tsafon = Pirhe cafon''. Kaufmann Dávid könyvtárából . Romm, Vilna.

Schoepf, Auguszt, ed. (1844) Magyar orvosi és természettudományi évkönyvek 1. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Bugát, Pál and Flór, Ferencz, eds. (1844) Magyar orvosok és természetvizsgálók Temesváratt tartott negyedik nagy-gyűlésének munkálatai (1844). Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Trattner-Károlyi, Pesten.

Acsády, Sándor (1844) Magános magyar törvény kérdések és feleletekben. Kilián György, Pest.

Benjacob, Isaac (1844) Kaufmann B 737.1 - Qunṭres devarim `atiqim = Debarim Attikim. Kaufmann Dávid könyvtárából . Guss und druck von Fr. Nies, Leipzig.

Beöthy, Zsigmond (1844) Követválasztás : eredeti politicai vígjáték 3 szakaszban. A ref. főiskola betűivel, Pápa.

Császár, Ferenc (1844) Utazás Olaszországban. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Edvi Illés, Pál (1844) Népszerű Magyar Nyelvtan és irásmód, idegen szók' lajstromával, egy szépírási példánnyal és két kalauzoló beszéddel a' birálókhoz és iskolatanítókhoz. Eggenberger és fia, Pest.

Edvi Illés, Pál (1844) Népszerű földleírás két földképpel, történet-és törvénytan, magyar nyelvtan és írásmód. Eggenberger és fia, Pesten.

Edvi Illés, Pál (1844) Népszerű gazdaságtan : a Magyar Tudós Társaság által koszorúzott néptanító könyv második kötetéből. Eggenberger és fia, Pest.

Edvi Illés, Pál (1844) Népszerű számvetéstan és időszámlálás tudománya. Eggenberger és fia, Pest.

Edvi Illés, Pál (1844) Népszerű természet- és egészségtan. [s.n.], Pesten.

Ferenczy, Zsigmond Jákó (1844) Adalék honi nyelvünk 's irodalmunk történetéhez. Bucsánszky, Posonyban.

Fényes, Elek (1844) Magyarország hátramaradása ügyében felelet Dr. Wildner Ignácz úrnak. Ottónál, Lipcsében.

Gyulai, Pál (1844) Kifakadás. [s.n.], S.l..

Hetényi, János (1844) A lélektudománynak nevelési fontosságáról. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Horvát, István (1844) A' szlavinokról az az kérkedökröl, a' trojái elsö Justiniánus tsászárig. Trattner-Károlyi, Pest.

Kállay, Ferencz (1844) Finn-magyar nyelv. Landerer és Heckenast, Pest.

Morocza, Dániel (1844) Gazdaságtudomány alapszabályai : a dunántúli ref. Egyházkerület által, népiskoláiban elfogadott kézikönyv. A ref. főiskola betűivel, Pápa.

Obernyik, Károly (1844) Főúr és pór : szomorújáték öt felvonásban. Eredeti játékszín (13). Eggenberger, Pesten.

Palugyay, Imre (1844) Megye-rendszer hajdan és most. Heckenast Gusztáv, Pest.

Parḥon, Šelomoh ben ’Avraham (1844) Kaufmann B 462 - Maḵberet ha-ʻAruḵ = Salomonis ben Abrahami Parchon Aragonensis Lexicon Hebraicum ; quod anno (m.4921) 1161 in Italia ex operibus grammaticis judae chajug, abulwalidi Merwan ben Gannach aliorumque concinnavit adiecto eiusdem Parchonis compendio syntaxeos hebraicae. Kaufmann Dávid könyvtárából . Anton von Schmid, Pressburg.

Ponori Thewrewk, József (1844) Werbőczy István Diák műszavai régi magyaritásokkal. Schmid Antal, Pozsony.

Schoepf, Auguszt (1844) Magyar orvos-sebészi s természettudományi évkönyvek. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Schoepf, Auguszt (1844) Magyar orvos-sebészi s természettudományi évkönyvek. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Semmelweis, Ignatius Philippus (1844) Dissertatio inauguralis sistens tractatum de vita plantarum. Typis Caroli Ueberreuter, Vindobonae.

Stancsics, Mihál (1844) Széchenyi István gróf két garasára nyilatkozat. Tauchnitz, Lipcse.

Szigligeti, Ede (1844) Kinizsi : vígjáték három felvonásban. Eredeti játékszín (12). Eggenberger, Pesten.

Széchenyi, István (1844) Adó és két garas. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Széchenyi, István (1844) A jelenkorban megjelent adó és két garas. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Sárváry, Jakab (1844) Törvénytudományi pályamunkák 2. : A büntetésről s különösebben a halálbüntetésről : másodrangú pályamunka. Eggenberger, Pest.

Taubner, Károly (1844) Az első és másod rendű görbék öszrendesekre átvitele s főbb tulajdonságaik. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Taubner, Károly (1844) Az első és másod rendű görbék' öszrendesekre átvitele 's főbb tulajdonságaik. Mathematicai pályamunkák, 1 . Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Török D., József (1844) Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. Természettudományi pályamunkák (3.2). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Wagner, Dániel and Török, József (1844) Magyarország közgazdaságilag nevezetes termékeiről / Wagner Dániel. Magyarország közgazdaságilag nevezetes termékeiről / Török József. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Werbőczy, István (1844) Verbőczi István Hármaskönyve. Eggenberger, Pest.

Wágner, Dániel (1844) Magyarországnak közgazdaságilag nevezetes termékeiről. Természettudományi pályamunkák (3.1). Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Zima, János (1844) A statistika elmélete. Kaliwoda, Pozsony.

sine, nomine (1844) Nemzeti Színhazi Zsebkönyv 1845-ik évre. Landerer és Heckenast, Pesten.

This list was generated on Thu Jun 20 07:53:51 2024 CEST.