REAL-EOD

Items where Subject is "G Geography. Anthropology. Recreation / földrajz, antropológia, kikapcsolódás > GB Physical geography / leíró földrajz"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | S | U | V | W | Á
Number of items at this level: 58.

A

Aczél, József (1889) A Balaton : hydrographiai leírás. [s.n.], Budapest.

Almásy, László (1934) Az ismeretlen Szahara. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin Társulat, Budapest.

B

Balogh, János (1881) Egervár története. Szolcsányi Gyula, Eger.

Barczi, Attila (2000) A Tihanyi-félsziget talajai. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 24 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Baróti, Lajos (1892) A bánsági legrégebbi német település története. Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó, Temesvár.

Bergman, Sten (1934) A viharok hazájában : természettudományos kutatóutazás a Kurili-szigeteken. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Boissier, Gaston (1883) Archaeológiai séták : Róma és Pompéi. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest.

Bulla, Béla (1968) Válogatott természeti földrajzi tanulmányok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bálint, Gábor (1874) Bálinth Gábor jelentése Oroszország- és Ázsiában tett utazásáról és nyelvészeti tanulmányairól : melléklet öt khálymik dano hangjegye. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 2). Eggenberger, Budapest.

Bél, Mátyás (1993) Bél Mátyás levelezése. Magyarországi tudósok levelezése (3). Balassi Kiadó, Budapest. ISBN 963-7873-43-0

C

Cholnoky, Jenő (1937) Balaton. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Császár, Ferenc (1844) Utazás Olaszországban. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

D

Demkó, Kálmán (1896) Lőcse város műtörténeti rövid leírása. Reiss József Tankönyvnyomda, Lőcse.

Dömsödi, János (1988) Lápképződés, lápmegsemmisülés : a természet- és gazdaságföldrajzi változatok szerepe a tőzeglápok hasznosításában. Elmélet, módszer, gyakorlat (46). MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 963732271X

di Savoia, Luigi (1902) Az "Észak Csillaga" ("Stella Polare") az Északi Sarktengeren, 1899-1900. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (4-5.). Lampel, Budapest.

E

Eszterhás, István (1987) A Tihanyi-félsziget barlangkatasztere. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 18 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

F

Fábián, Gábor (1835) Arad vármegye leírása históriai, geographiai és statisztikai tekintetben. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

G

Góczán, László (1971) A Marcal-medence talajföldrajza. Földrajzi tanulmányok (12.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Göcsei, Imre (1979) A Szigetköz természetföldrajza. Földrajzi tanulmányok (16.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2225-X

H

Hankó, Vilmos (1993) Székelyföld. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-6626-5

Hedin, Sven Anders (1910) Transzhimalája : felfedezések és kalandok Tibetben. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (13-14). Lampel, Budapest.

Horel, Catherine (2004) De l'exotisme à la modernité: un siècle de voyage français en Hongrie, 1818-1910. ELTE Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest. ISBN 963-463-724-8

Hunfalvy, Pál (1876) Magyarország ethnographiája. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

I

Iványi, István (1885) A tiszai határőrvidék 1686-1750. Aigner Lajos, Budapest.

K

Kazinczy, Ferenc (1836) Kazinczy Ferencz eredeti munkái. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Kertész, Ádám (1988) A Dunakanyar-hegyvidék természeti környezetpotenciáljának mezőgazdasági és idegenforgalmi szempontú értékelése. Elmélet, módszer, gyakorlat (39.). MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest. ISBN 9637322620

Keöpe, Viktor Géza (1937) Titokzatos Kína. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Keöpe, Viktor Géza (1936) A szigetek gyöngye. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Király, Pál (1903) Dáczia története. Franklin-Társulat, Budapest.

Kreitner, Gustav von (1881) Im fernen Osten : Reisen des Grafen Bela Széchenyí in Indien, Japan, China, Tibet und Birma in den Jahren 1877-1880 : mit ...Original-Holzschnitten und ... Karten. Hölder, Wien.

Kuun, Géza (1900) Ismereteink Tibetről. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

L

Leden, Christian (1930) Kjuvatin jégmezői. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

Ligeti, Lajos (1939) Afgán földön. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Lóczy, Lajos (1886) A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leirása : gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása alatt (1877-1880) szerzett tapasztalatai alapján és a meglevő irodalom fölhasználásával : kétszáz rajzzal és egy térképmelléklettel. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat, 26 . Királyi Magyar Természettudományi Társulat, Budapest.

M

M. Buczkó, Emil (1968) Geomorfológiai kutatás és térképezés Balatonfüred környékén = Geomorphologische Erforschung und Kartierung in der Umgebung von Balatonfüred. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 5 . Bakonyi Múzeum, Veszprém.

Markov, Konstantin Konstantinovič (1952) A geomorfológia alapvető kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Marosi, Sándor (1970) Belső-Somogy kialakulása és felszínalaktana. Földrajzi tanulmányok (11.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Matunák, Mihály (1889) Nagy-Surány hajdani vára történelmének vázlata. Winter Zsigmond Könyvnyomdája, Érsekújvár.

N

Németh, Béla (1903) Szigetvár története. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság, Pécs.

P

Pálffy, János (1903) Vöröskő. Eder István Könyvnyomdája, Pozsony.

Pécsi, Márton (1993) Quaternary and Loess Research. Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. ISBN 963 7395 28 8

Pécsi, Márton (1964) Ten years of physicogeographic research in Hungary. Studies in geography in Hungary (1.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

S

Scheuer, Gyula (1988) A Gerecse- és a Budai-hegység édesvizi mészkőösszletei. Földrajzi tanulmányok (20.). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4587-7

Schweitzer, Ferenc (2011) Katasztrófák tanulságai : stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások. Elmélet, módszer, gyakorlat (67). Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. ISBN 978-963-9545-35-9

Scott, Robert Falcon (1911) Angolok a Déli Sarkvidéken. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára (12). Lampel, Budapest.

Stein, Aurél (1929) Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz. Franklin, Budapest.

Szabó, István (1937) Ugocsa megye. Magyarság és nemzetiség, 1 (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szilárd, Jenő (1967) Külső-Somogy kialakulása és felszínalaktana. Földrajzi tanulmányok (7.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szontagh, Miklós (1896) Tátrakalauz. Útmutató a Magas Tátrába s a Tátravidéki fürdőkbe. Singer és Wolfner, Budapest.

Széchenyi, Béla (1893) Wissenschaftliche Ergebnisse der Reise des Grafen Béla Széchenyi in Ostasien, 1877-1880. Hölzel, Wien.

Széchenyi, István (1890) Gróf Széchenyi István külföldi úti rajzai és följegyzései. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

U

Up De Graff, Fritz W. (1933) Az Amazonasz őserdeiben. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Lampel, Budapest.

V

Veress, Márton (1999) Az Északi-Bakony fedett karsztja = Covered karst evolution in the Northern Bakony Mountains, W-Hungary. A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, 23 . Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Vámbéry, Ármin (1865) Közép-ázsiai utazás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1863-ban Teheránból a Turkman sivatagon át, a Kaspitenger keleti partján Khivába és Szamarkandra. Tett és leírt Vámbéry Ármin. Emich Gusztáv, Budapest.

W

Wosinszky, Mór (1888) Karczolatok dán- és svédországi utamból. Ujfalusy Lajos, Szegzárd.

Wosinszky, Mór (1888) Keleti utam emlékei. Ujfalusy Lajos, Szegzárd.

Á

Ádám, László (1964) A Szekszárdi-dombvidék kialakulása és morfológiája. Földrajzi tanulmányok (2.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Ádám, László (1969) A Tolnai-dombság kialakulása és felszínalaktana. Földrajzi tanulmányok (10.). Akadémiai Kiadó, Budapest.

This list was generated on Thu Jul 25 21:28:44 2024 CEST.