REAL-EOD

Items where Subject is "C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok > CD Diplomatics. Archives. Seals / oklevéltan, levéltárak, pecséttan > CD922 Diplomatics / oklevéltan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | E | F | H | J | K | N | P | R | S | T | Ó
Number of items at this level: 20.

B

Bojničić, Ivan (1880) Az oklevélhamisítás a középkorban különösen Magyarországon és társországaiban. Albrecht, Zágráb.

C

Czebe, Gyula (1916) A veszprémvölgyi oklevél görög szövege. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

E

Erdélyi, László (1906) A tihanyi apátság kritikus oklevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

F

Fejérpataky, László (1878) A pannonhalmi apátság alapító oklevele. Knoll Károly, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1899) Oklevéltár a magyar királyi kegyuri jog történetéhez. Athenaeum, Budapest.

H

Haan, Ĺudovít (1870) Békés vármegye hajdana. Lauffer, Pest.

J

Jakab, Elek (1870) Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budán.

Jakab, Elek (1888) Oklevéltár Kolozsvár története második és harmadik kötetéhez. Magyar Királyi Egyetemi Könyvnyomda, Budapesten.

K

Karlovszky, Endre and Pettkó, Béla (1901) Szabolcsvármegye levéltárának mohácsi vész előtti oklevelei. Jóba Elek, Nyíregyháza.

Karácsonyi, János (1902) A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Károly, János (1879) Oklevelek gróf Nádasdy Ferencz nádasd-ladányi levéltárból. Franklin, [Budapest].

N

Nagy, Imre and Véghely, Dezső and Nagy, Gyula (1886) Zala vármegye története : oklevéltár. Franklin, Budapest.

P

Podhradczky, József (1861) Béla király névtelen jegyzőjének idejekora és hitelessége : oklevelek, egykorú és közelkorú kútfők szerint bírálta és értelmezte Podhradczky József. Bagó Márton, Buda.

Pray, György (1863) Georgius Pray series chronologica palatinorum Ungariae e diplomatibus collecta cum praevio commentariolo de veteri palatinatus provincia. Typis Regiae Universitatis Hungaricae, Budae.

R

Radvánszky, Béla and Závodszky, Levente (1909) A Héderváry-család oklevéltára. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

S

Szentpétery, Imre (1974) Oklevéltani naptár. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0457-X

Szentpétery, Imre (1916) A borsmonostori apátság árpádkori oklevelei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szentpétery, Imre (1985) A kronológia kézikönyve : A Chronologia és az Oklevéltani naptár összevont, javított és bővített kiadása. Tudománytár . Könyvértékesítő Vállalat, Budapest. ISBN 963 02 3036 4

T

Thallóczy, Lajos (1905) Tanulmányok a bosnyák bánság kezdeteiről főtekintettel a körmendi levéltár okleveleire. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ó

Óváry, Lipót (1901) A Magyar Tud. Akadémia Történelmi Bizottságának oklevél-másolatai. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

This list was generated on Thu Jun 13 12:06:18 2024 CEST.