REAL-EOD

Browse by Series

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 18.

Kulcsár, Péter (1973) Bonfini magyar történetének forrásai és keletkezése. Humanizmus és reformáció (1). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dán, Róbert (1973) Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon. Humanizmus és reformáció (2). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szabó, György (1974) Abafáji Gyulay Pál. Humanizmus és reformáció (3). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0114-7

Kathona, Géza (1974) Fejezetek a török hódoltsági reformáció történetéből. Humanizmus és reformáció (4). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0295-X

Bálint, Sándor (1975) Szeged reneszánsz kori műveltsége. Humanizmus és reformáció (5). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-0685-8

Zoványi, Jenő (1977) A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig. Humanizmus és reformáció (6). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-1237-8

Botta, István (1978) Melius Péter ifjúsága. Humanizmus és reformáció (7). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Bitskey, István (1979) Humanista erudíció és barokk világkép : Pázmány Péter prédikációi. Humanizmus és reformáció (8). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lech, Szczucki (1980) Két XVI. századi eretnek gondolkodó (Jacobus Palaeologus és Christian Francken). Humanizmus és reformáció (9). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Csapodi, Csaba (1981) A Janus Pannonius-szöveghagyomány. Humanizmus és reformáció (10). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-2611-5

Mészáros, István (1981) XVI. századi városi iskoláink és a »studia humanitatis«. Humanizmus és reformáció (11). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vásárhelyi, Judit (1985) Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében. Humanizmus és reformáció (12). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dán, Róbert (1987) Az erdélyi szombatosok és Péchi Simon. Humanizmus és reformáció (13). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4003-7

Balázs, Mihály (1988) Az erdélyi antitrinitarizmus az 1560-as évek végén. Humanizmus és reformáció (14). Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 963-05-4685-X

Téglásy, Imre (1988) A nyelv - és irodalomelmélet kezdetei Magyarországon (Sylvester Jánostól Zsámboky Jánosig). Humanizmus és reformáció (15). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Király, Erzsébet (1989) Tasso és Zrínyi : A "Szigeti veszedelem" olasz epikai modelljei. Humanizmus és reformáció (16). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Fodor, István (1990) Oláh Miklós Hungáriája : Egy eddig ismeretlen kézirat és a magyar nyelvi adatok tanulságai. Humanizmus és reformáció (17). Akadémiai Kiadó, Budapest.

Vadai, István (2021) Fától az erdőt : Balassi Bálint költészetének kéziratos és nyomtatott hagyománya. Humanizmus és reformáció (39). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest. ISBN 978-615-6255-14-3

This list was generated on Sat Jul 13 01:38:09 2024 CEST.