REAL-EOD

Items where Author is "Toldy, Ferenc"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Book
Number of items: 43.

Book

Toldy, Ferenc (2017) Utasítás a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára tisztviselői számára. Lichniae : ex Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungaricae = Érdekességek az MTA Könyvtárából . MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest. ISBN 978-615-5715-24-2

Toldy, Ferenc (2014) Könyvtárakról : dr. Schedel (Toldy) Ferenc "A könyvtártan kézikönyve" című munkájának bevezetése. Előzetes. Primaware, Szeged. ISBN 978 963 306 278 4

Toldy, Ferenc (1986) Analecta monumentorum Hungariae historicorum literariorum maximum inedita. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest. ISBN 963-7302-25-5

Toldy, Ferenc (1942) Szemelvények Toldy Ferenc műveiből. Magyar irodalmi ritkaságok (61.). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Balogh, Vilmos and Toldy, Ferenc and Gelléri, Mór (1885) Führer durch die Ausstellung. [s.n.], Budapest.

Toldy, Ferenc (1878) A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. Franklin, Budapest.

Toldy, Ferenc (1876) A magyar költészet kézikönyve a mohácsi vésztől a jelenkorig, vagyis Az utóbbi negyedfél század kitünőbb költői életrajzokban és jellemző mutatványokban. Franklin, Budapest.

Toldy, Ferenc (1875) Az új magyar orthológia. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (4. 8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó, Budapest.

Toldy, Ferenc (1872) A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. Athenaeum, Pest.

Toldy, Ferenc (1871) Újabb adalékok a régibb magyar irodalomtörténetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (2. 7). Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1869) Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 9). Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1869) Vissza van-e állítva negyvennyolc? : tekintettel Kossuth Lajos némely nyilatkozataira. Ráth, Pest.

Toldy, Ferenc (1868) Irodalomtörténeti olvasókönyv, vonatkozással magyar irodalomtörténetére. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1868) Toldy Ferenc összegyűjtött munkái. Ráth, Pest.

Toldy, Ferenc (1868) Tudománybeli hátramaradásunk okai, s ezek tekintetéből Akadémiánk feladása. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (1. 5). Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1867) A magyar költészet története az ősidőktől Kisfaludy Sándorig. Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1866) Corpvs grammaticorvm lingvae Hvngaricae vetervm = A régi magyar nyelvészek Erdősitől Tsétsiig. Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1865) Geschichte der Ungarischen Literatur im Mittelalter. Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1863) Geschichte der Ungrischen Dichtung von den ältesten Zeiten bis auf Alex. Kisfaludy. Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1863) Visszapillantás tudományos állapotainkra kapcsolatban a régi s az új tanrendszerrel : beszéd, melyet az 1863/4. évi tanszaknak a m. kir. egyetemnél october 5. tartott ünnepélyes megnyitásakor azon egyetem nagy dísztermében mondott Toldy Dr. Ferencz. Magyar Királyi Egyetem Könyvnyomda, Buda.

Toldy, Ferenc (1862) Az ó s középkori magyar irodalom története. Emich, Pest.

Petzval, Ottó and Toldy, Ferenc (1861) Dr. Toldy Ferencnek ... a m. nyelv és irodalom egyetemi nyilv. rendes tanári székébe iktattatásakor 1861. júl. XIII. tartott beszédek. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1859) Kazinczy Ferenc és kora : Életrajzi emlék. Magyar Tudományos Akadémia, Pest.

Toldy, Ferenc (1858) Régi magyar legendák tára : régi codexekből, bévezetésekkel és szótárakkal. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1858) Régi magyar mesék, beszélyek és erkölcsiratok : irodalmi bevezetésekkel és szómagyarázatokkal. Magyar Prózairók a XVI. és XVII. századból / kiadja Toldy Ferenc (1.). Emich Gusztáv, Pest.

Toldy, Ferenc (1858) Szűz Sz. Margit élete : a Nemz. Muzeum régi codexéből. [s.n.], Buda.

Toldy, Ferenc (1857) Sárospataki magyar krónika 1523-1615. Landerer és Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1856) Régi magyar passió rajzokkal : adalékul a középkori magyar irodalom és rajzművészet ismeretéhez. Régi codexekből, nyelvjegyzetekkel. Toldy Ferenc, Pest.

Toldy, Ferenc (1856) Toldy Ferenc irodalmi arcképei s újabb beszédei. Emich Gusztáv, Pest.

Toldy, Ferenc (1855) Emlékbeszéd gróf Teleki József M. Academiai elnök felett : tartatott a' M. Academiában február 26. 1855. Magyar Nemzeti Academia, Pest.

Toldy, Ferenc (1855) Immaculata : a régi magyar anyaszentegyház hét szent beszédében : régi codexekből, részben nyomtatványokból, nyelvjegyzetekkel. Szent István Társulat, Pest.

Toldy, Ferenc (1855) A magyar nyelv és irodalom kézikönyve a Mohácsi vésztől a legújabb időig, vagyis az utóbbi három század kitünőbb irói és költői életrajzokban és jellemző mutatványokban. Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1854) Academiai emlékszózat széki gróf Teleki Ferenc felett. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1853) Magyar chrestomathia : 1-2. folyam. Eggenberger, Pest.

Toldy, Ferenc (1851) Toldy Ferencz két könyve az egészség fenntartásáról. Emich Gusztáv, Pest.

Toldy, Ferenc (1851) A nemzeti irodalom ismeretének viszonyáról a nemzeti élethez, és buzgó esdeklés a "Nemzeti könyvtár" ügyében. Eisenfels és Emich Könyvnyomda, [Pest].

Jászay, Pál and Jókai, Mór and Jósika, Miklós and Lugossy, József and Petőfi, Sándor and Rischel, Ágost and Szigligeti, Ede and Vahot, Imre and Venczel, Gusztáv and Toldy, Ferenc (1850) Reguly-album történeti és szépirodalmi tartalommal [...] Megelőzi Reguly utazásai. Emich, Pest.

Toldy, Ferenc (1850) A magyar történeti költészet Zrínyi előtt : 1. közl. Cs. K. Állodalmi Nyomda, Bécsben.

Toldy, Ferenc (1848) Utasítás a' M. Academiai Könyvtár' tisztviselői' számára. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Toldy, Ferenc and Bajza, József (1847) Toldy Ferenc irodalmi beszédei. Wigand Károly Frigyes, Pozsony.

Toldy, Ferenc (1840) A' nagy magyar szótár' belső elrendelésének, 's miképeni dolgoztatásának terve : utasításul a' Magyar Tudós Társaság' tagjainak. Magyar Királyi Egyetem, Buda.

Toldy, Ferenc (1832) Kisfaludy Károly élete. Magyar Királyi Egyetem, Budán.

Toldy, Ferenc (1827) Aesthetikai levelek Vörösmarty Mihály' épikus munkájiról. Eggenberger és Müller, Pesten.

This list was generated on Tue Jul 16 07:37:29 2024 CEST.