REAL-EOD

Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián : 1995-1998

Glatz, Ferenc, ed. (1999) Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián : 1995-1998. Akadémiai Műhely. Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. ISBN 963-508-145-6 ö

[img]
Preview
Text (1. köt. - 1999)
MTA_AM_Szekfoglalok_01_000812191.pdf

Download (126MB) | Preview
[img]
Preview
Text (2. köt. - 1999)
MTA_AM_Szekfoglalok_02_000812193.pdf

Download (196MB) | Preview
[img]
Preview
Text (3. köt. - 2000)
MTA_AM_Szekfoglalok_03_000812195.pdf

Download (180MB) | Preview
[img]
Preview
Text (4. köt. - 2000)
MTA_AM_Szekfoglalok_04_000812197.pdf

Download (204MB) | Preview
[img]
Preview
Text (5. köt. - 2000)
MTA_AM_Szekfoglalok_05_000812199.pdf

Download (108MB) | Preview
[img]
Preview
Text (6. köt. - 2003)
MTA_AM_Szekfoglalok_06_000812201.pdf

Download (120MB) | Preview

Abstract

Székfoglalók 1995-1998/1. (Budapest, 1999) Glatz Ferenc: Új szintézis I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya - Róna-Tas András: Honfoglalás és népalakulás a középkori Eurázsiában - Kulcsár Szabó Ernő: Költészet és dialógus - Somfai László: Kottakép és műalkotás II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya - Hanák Péter: Modernizáció és antikapitalizmus Magyarországon - Szakály Ferenc: Török kori történelmünk kritikus kérdései - Kákosy László: Théba a Ptolemaiosz- és a római korban II. Matematikai Tudományok Osztálya - Makkai Mihály: A kategóriaelmélet szerepe a matematika megalapozásában - Sárközy András: Hibrid problémák a számelméletben IV. Agrártudományok Osztálya - Horváth József: Növényvírusok in vivo - Solymos Rezső: Az erdészeti, fatermési és erdőnevelési kutatások eredményei és alkalmazásuk az erdőgazdasági gyakorlatban (1958-1998) V. Orvosi Tudományok Osztálya - Kúnos György: Opio-melanokortin peptidek szerepe a vérkeringés agyi szabályozásában - Ihász Mihály: A pepticus fekélyek korszerű sebészi kezelése - Méhes Károly: Régi és új módszerek az orvosi genetikában - Palkovits Miklós: Agypályák - idegi hálózatok VI. Műszaki Tudományok Osztálya - Terplán Zénó: A gépszerkezettanról - Reményi Károly: Paradoxonok a tüzeléstechnikában Székfoglalók 1995-1998/2. (Budapest, 1999) VII. Kémiai Tudományok Osztálya - Bartók Mihály: Térkémiai tényezők szerepe a fémkatalízisben - Görög Sándor: A gyógyszer-analitika szépségei - Kálmán Alajos: Barangolások kristályrácsokban - Pálinkás Gábor: Molekuláris oldatkémia - Szabadváry Ferenc: Magyar tudománytörténeti tabló, előtérben a kémia - Lipták András: Fehérje-szénhidrát kölcsönhatások - Tőke László: Szupramolekuláris kémia; koronaéterek - Farkas Tibor: Membránfoszfolipidek molekuláris összetétele és testhőmérséklet VIII. Biológiai Tudományok Osztálya - Venetianer Pál: A génsebész műszerei: a restrikciós-modifikációs enzimek - Teplán István: Antitumor aktivitású peptidek - Freund Tamás: Agykérgi neuronhálózatok szerkezete és működése IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya - Sajó András: A jogosultságok lehetősége - Palánkai Tibor: Az integráció mérésének néhány elméleti-stratégiai kérdése - Vékás Lajos: A szerződési szabadság alkotmányos korlátai - Rézler Gyula: Az arbitrálás szociológiája - Ferge Zsuzsa: A civilizációs folyamat fenyegetettsége X. Földtudományok Osztálya - Marosi Sándor: A földrajzi tájkutatások összetettsége és alkalmazhatósága - Meskó Attila: Környezettudomány, környezeti geofizika - Bárdossy György: A radioaktív hulladék hazai elhelyezésének földtudományi alapjai XI. Fizikai Tudományok Osztálya - Zimányi József: A maganyagtól a kvarkanyagig a nehézion-fizikában - Vicsek Tamás: A természet geometriája Székfoglalók 1995-1998/3. (Budapest, 2000) Glatz Ferenc: Új szintézis I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya - Kiss Lajos: Az új európai víznévkutatás - Kósa László: A magyar néprajz 1945 után - Szegedy-Maszák Mihály: A Nyugat és a világirodalom - Vizkelety András: A Leuveni Kódex magyar scriptorai - Honti László: Az uráli/finnugor "ősnyelv"-ről II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya - Szabó Miklós: Tumultus Gallicus, Galatikos polemos - Szabad György: A parlamentáris kormányzati rendszer megteremtése, védelmezése és kockáztatása Magyarországon (1848-1867) - Pléh Csaba: A relativizmus kérdései és a mai pszicholingvisztika - Kristó Gyula: Előd - Varga János: Földeskü III. Matematikai Tudományok Osztálya - Horváth János: Disztribúciók és topologikus vektorterek - Grätzer György: Hálóelméleti függetlenségi tételek - Hatvani László: Differenciálegyenletek megoldásainak stabilitási tulajdonságai IV. Agrártudományok Osztálya - Heszky László: Morfogenezis haploid és szomatikus sejtekből in vitro - Várallyai György: Talajfolyamatok szabályozásának tudományos megalapozása - Dohy János: Biotechnológia és állatnemesítés - új eredmények, kihívások, kilátások - Nagy Béla: A háziállatok enterális colibacillosisai V. Orvosi Tudományok Osztálya - Petrányi Győző: A szuppresszív immunreguláció alkalmazása a transzplantáció és a reproduktív immunológia klinikai gyakorlatában - Bauer Győző: Az oxidatív stressz és az antioxidánsok hatása a simaizomszövetekre - Brassai Zoltán: Végtagkeringési zavarok új kezelési lehetőségei - Spät András: A kalcium jel és a mitokondrium működése Székfoglalók 1995-1998/4. (Budapest, 2000) VI. Műszaki Tudományok Osztálya - Sitkei György: A talaj-kerék kapcsolat néhány elméleti kérdése - Nagy Elemér: A klasszikus fizikától az anyagtudományig - Nagy István: Változó struktúrájú nemlineáris rendszerek - Gáspár Zsolt: A számítógépek hatása a tartószerkezetek mechanikájára - Haszpra Ottó: Néhány hidraulikai probléma a vízépítésben VII. Kémiai Tudományok Osztálya - Tóth Klára: Szelektív érzékelők jelentősége a kémiai analízisben - Bérces Tibor: A gyökreakciók sokszínű világa: a reakciók kinetikája és termokémiája - Orbán Miklós: Kémiai periodicitás időben és térben - Hollósi Miklós: Kiroptikai spektroszkópia: változatok egy témára - Vértes Attila: Fullerénvegyületek Mössbauer-spektorszkópiája - Náray-Szabó Gábor: Elektrosztatikus katalízis - Fonyó Zsolt: Integrált vegyipari rendszerek folyamatszintézise VIII. Biológiai Tudományok Osztálya - Csányi Vilmos: Viselkedés, környezet, gének - etológiai tanulmányok - Péter Mihály: Néhány gomba- és baktériumfaj viselkedése a létfeltételek alsó határán - Papp László: A legyek ritkaságáról - Uray Zoltán: Sugársérülések mérséklése kémiai és biológiai anyagokkal - Nagy-Tóth Ferenc: Fényhatásvizsgálatok egysejtű zöldmoszatokon - Friedrich Péter: Fehérjék, enzimek, emlékezet Székfoglalók 1995-1998/5. (Budapest, 2000) IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya - Szabó András: Alkotmány és büntetőjog - Szentes Tamás: Fejlődés, rendszerváltás és versenyképesség a globalizálódás korában - Zalai Ernő: Neumann János: klasszikus vagy neoklasszikus? - Lőrincz Lajos: Összehasonlítás a közigazgatás kutatásában - Harmathy Attila: A magyar polgári jogról 1999-ben - Lámfalussy Sándor: Szerkezeti változások az európai pénzpiacon - Vaskovics László: Társadalmi modernizáció és a szülői szerepváltozás összefüggései X. Földtudományok Osztálya - Salamon Miklós: A kőzetmechanika fejlődése - egyéni szemszögből - Árkai Péter: A regionális metamorfózis és jelentősége a Kárpát-medence kéregfejlődésében - Major György: Napsugárzás a légkörben és a felszínen - Pápay József: Föld alatti gáztárolás porózus kőzetekben - Géczy Barnabás: Kontinuitás, krízis, katasztrófa az ammoniteszek törzsfejlődésében XI. Fizikai Tudományok Osztálya - Németh Judit: A nehézion-fizika és asztrofizikai alkalmazásai Székfoglalók 1995-1998/6. (Budapest, 2003) I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya - Rákos Péter: Multilaterális megközelítés: álsajátosságok és félreértések leleplezése. (A külföldi felsőfokú magyaroktatás peremhelyzetének némely sajátosságai) V. Orvosi Tudományok Osztálya - Telegdy Gyula: Tanulás és memória neurohumorális szabályozása - Magyar Kálmán: A deprenyl neuroprotektív és neuroregeneratív hatása - Szegedi Gyula: Adatok a szisztémás lupus erythematosus patomechanizmusához és kezeléséhez - Sinkovics József. A lymphocyták élnek, ölnek és meghalnak. A fuzionált lymphocyták örökké élve üzemelnek - Besznyák István. Sebészet az ezredfordulón VI. Műszaki Tudományok Osztálya - Páczelt István: A numerikus mechanika szerepe a mérnöki gyakorlatban - Gyulai József: Anyagtudomány és anyagmódosítás ionsugarakkal - Mosonyi Emil: A mértékadó árvíz - Roska Tamás: Térben-időben tájékozódó analogikai számítógépek VIII. Biológiai Tudományok Osztálya - Mahunka Sándor: Akarológia a 21. század küszöbén X. Földtudományok Osztálya - Friedrich Ludwig Wilke: Überlegungen zur Verantwortung des Bergbaus für die Umwelt - Ádám József: A felsőgeodézia helyzete és időszerű feladatai Magyarországon XI. Fizikai Tudományok Osztálya - Spenik Ottó: Elektron-atom és ion-atom ütközéseket kísérő fizikai alapfolyamatok

Item Type: Book
Uncontrolled Keywords: MTA KIK raktári szám: 026.560 (Fisk)
Subjects: A General Works / általános művek > AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok
SWORD Depositor: ALEPH SWORD
Depositing User: ALEPH SWORD
Date Deposited: 03 Oct 2016 09:08
Last Modified: 15 Oct 2021 09:42
URI: http://real-eod.mtak.hu/id/eprint/3502

Actions (login required)

Edit Item Edit Item