REAL-EOD

Items where Year is 1939

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 37.

Vajthó, László, ed. (1939) Berzsenyi breviárium. Magyar irodalmi ritkaságok (45). Egyetemi Nyomda, Budapest.

Bárdos, József, ed. (1939) Magyarország a XVII. és XVIII. századi francia enciklopédiákban = La Hongrie dans les encyclopédies françaises (XVIIe et XVIIIe siécles). Francia tanulmányok = Études françaises, 20 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Vértesy, Dezső, ed. (1939) A görög bukolikusok (Theokritos, Moschos, Bion) költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Baktay, Ervin (1939) Hindusztán. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Balás, Károly (1939) Rend és szabadság. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bartha, Dénes (1939) Beethoven. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Boér, Elek [ifj.] (1939) Az amerikai kapitalizmus és a monopolisztikus verseny. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bácskainé P., Zsuzsa (1939) Benyák Bernát és a francia irodalom = Un adepte hongrois des lettres françaises: le Pére Pieux Bernard Benyák (1745-1829). Francia tanulmányok = Études françaises, 19 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Csabai, István (1939) A végvári magyarság és kultúrája. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság, Budapest.

Cybeleius Varasdiensis, Valentinus (1939) Opera : Carmina et Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae : Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Saec. 16. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Czettler, Jenő (1939) Az emberi gazdálkodás története. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Ereky, István (1939) Közigazgatás és önkormányzat. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gombocz, Endre (1939) A magyar növénytani irodalom bibliográfiája : 1578-1900 = Bibliographie der ungarischen botanischen Literatur : 1578-1900. Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest.

Gáldi, László (1939) Les mots d'origine néo-grecque en roumain à l'époque des Phanariotes. Magyar-görög tanulmányok (9.). Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest.

Hajnóczy, Iván (1939) A kecskeméti görögség története. Magyar-görög tanulmányok (8.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Halasy-Nagy, József (1939) Magyar önismeret : politikai olvasókönyv önmagukat kereső magyarok számára. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Holbesz, Aladár (1939) A magyar hitelszervezet története. May János nyomda, Budapest.

Horváth, Jenő (1939) A magyar kérdés a XX. században I. Felelősség a világháborúért és a békeszerződésért. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Jenő (1939) A magyar kérdés a XX. században II. A Trianoni békeszerződés megalkotása és a revízió útja. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Irk, Albert (1939) Schopenhauer jogfilozófiája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Joó, Tibor (1939) A magyar nemzeteszme. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Kelemen, Pál (1939) Az istenek csatatere. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Kertész, Róbert (1939) Feltámad a félhold : az ébredő iszlám nemzetei. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Kilián, Zoltán (1939) Rádióesztétika. Kincsestár (59.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Klempa, Sándor (1939) Die kulturpolitischen Bestrebungen des Grafen Georg Festetics. Baross Nyomda, Győr.

Klenner, Aladár (1939) Eck Bálint, Thurzó Elek humanista pártfogoltja. Rajkai Lajos Könyvnyomdája, Pestszenterzsébet.

Klenner, Aladár (1939) Eck Bálint, Thurzó Elek humanista pártfogoltja. Rajkai L. Nyomda, Pestszenterzsébet.

Körmendy, József (1939) A magyar postatakarékpénztár. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Lukinich, Imre (1939) A lengyel kérdés és a magyar kormány : 1914-1917. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mészöly, Gedeon (1939) Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Németh, László (1939) Berzsenyi. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Soltész, János (1939) Tanulmányok a görög tragédia hellenisztikus műelméletéhez. Magyar-görög tanulmányok (10.). Pázmány Péter Tudományegyetem Görög Filozófiai Intézet, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1939) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Villani, Lajos (1939) A renaissance úttörői. Kultúra és tudomány . Franklin, Budapest.

Weis, István (1939) Államformák - kormányformák. Kincsestár (126.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Zichy, István (1939) Magyar őstörténet. Kincsestár (5.). Magyar Szemle Társaság, Budapest.

Zrínyi, Miklós (1939) Zrínyi Miklós prózai munkái. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

This list was generated on Wed Feb 26 08:14:36 2020 CET.