REAL-EOD

Items where Year is 1939

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 23.

Bárdos, József, ed. (1939) Magyarország a XVII. és XVIII. századi francia enciklopédiákban = La Hongrie dans les encyclopédies françaises (XVIIe et XVIIIe siécles). Francia tanulmányok = Études françaises, 20 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Vértesy, Dezső, ed. (1939) A görög bukolikusok (Theokritos, Moschos, Bion) költeményei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Baktay, Ervin (1939) Hindusztán. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Balás, Károly (1939) Rend és szabadság. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Boér, Elek [ifj.] (1939) Az amerikai kapitalizmus és a monopolisztikus verseny. Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Új sorozat (1. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bácskainé P., Zsuzsa (1939) Benyák Bernát és a francia irodalom = Un adepte hongrois des lettres françaises: le Pére Pieux Bernard Benyák (1745-1829). Francia tanulmányok = Études françaises, 19 . A Szegedi Egyetem Francia Philologiai Intézete, Szeged.

Bánhidi, Antal (1939) A Gerle 13 útja : Bánhidi Antal úti naplója. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Csabai, István (1939) A végvári magyarság és kultúrája. Első Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Részvénytársaság, Budapest.

Cybeleius Varasdiensis, Valentinus (1939) Opera : Carmina et Opusculum de laudibus et vituperio vini et aquae : Bibliotheca scriptorum medii recentisque aevorum. Saec. 16. Egyetemi Nyomda, Budapest.

Ereky, István (1939) Közigazgatás és önkormányzat. A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottságának kiadványsorozata (10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Holbesz, Aladár (1939) A magyar hitelszervezet története. May János nyomda, Budapest.

Horváth, Jenő (1939) A magyar kérdés a XX. században I. Felelősség a világháborúért és a békeszerződésért. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Horváth, Jenő (1939) A magyar kérdés a XX. században II. A Trianoni békeszerződés megalkotása és a revízió útja. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Irk, Albert (1939) Schopenhauer jogfilozófiája. Értekezések a philosophiai és társadalmi tudományok köréből (5. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kertész, Róbert (1939) Feltámad a félhold : az ébredő iszlám nemzetei. A Magyar Földrajzi Társaság könyvtára . Franklin, Budapest.

Klempa, Sándor (1939) Die kulturpolitischen Bestrebungen des Grafen Georg Festetics. Baross Nyomda, Győr.

Klenner, Aladár (1939) Eck Bálint, Thurzó Elek humanista pártfogoltja. Rajkai Lajos Könyvnyomdája, Pestszenterzsébet.

Klenner, Aladár (1939) Eck Bálint, Thurzó Elek humanista pártfogoltja. Rajkai L. Nyomda, Pestszenterzsébet.

Körmendy, József (1939) A magyar postatakarékpénztár. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Lukinich, Imre (1939) A lengyel kérdés és a magyar kormány : 1914-1917. Értekezések a történeti tudományok köréből (25. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mészöly, Gedeon (1939) Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (25. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szinnyei, Ferenc (1939) Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Zrínyi, Miklós (1939) Zrínyi Miklós prózai munkái. Magyar Szemle Társaság, Budapest.

This list was generated on Sat Mar 23 06:46:47 2019 CET.