REAL-EOD

Items where Year is 1906

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 37.

Kunos, Ignácz, ed. (1906) Ada-kálei török népdalok. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Sebestyén, Gyula, ed. (1906) Dunántúli gyűjtés : Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam ; 8. Athenaeum, Budapest.

Veress, Endre, ed. (1906) Epistolae et Acta P. Alfonsi Carrillii S.J. Carrillo Alfonz Jezsuita-atya Levelezése és Iratai (1591-1618). Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 32 . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchy, Károly and Badics, Ferencz, eds. (1906) Gróf Zrinyi Miklós költöi müvei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Némethy, Geyza, ed. (1906) Lygdami carmina : accedit panegyricus in Messallam. Editiones Criticae Scriptorum Graecorum et Romanorum . Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Szamota, István and Zolnai, Gyula, eds. (1906) Magyar oklevél-szótár : régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye | Lexicon vocabulorum Hungaricorum. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, Budapest.

Prochnov, József and Biró, Lajos and Csiki, Ernő, eds. (1906) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1905 augusztus 27-30-ig Szegeden tartott XXXIII. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Franklin-Társulat, Budapest.

Szabó, Károly and Szopori Nagy, Imre and Szilágyi, Sándor and Tasnádi Nagy, Gyula and Mencsik, Ferdinánd and Kluch, János and Nagy, Gyula and Szádeczky, Lajos, eds. (1906) Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból. Monumenta Hungariae historica. Scriptores = Magyar történelmi emlékek. Írók . Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Győry, Tibor, ed. (1906) Semmelweis összegyűjtött munkái. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest.

Melich, János, ed. (1906) Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzéke. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Acsády, Ignácz (1906) A magyar adózás története 1598-1604-ben. Értekezések a történeti tudományok köréből (20. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Bochkor, Károly (1906) A gazdasági számtartás rendszere : államszámviteltan. Ifj. Nagel Ottó bizománya, Budapest.

Busbach, Péter (1906) Egy viharos emberöltő : korrajz. Benkő Gyula, Budapest.

Cserép, József (1906) C. Julius Caesar commentariusainak folytatásai és Asinius Pollio. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (19. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Domanovszky, Sándor (1906) Kézai Simon mester krónikája : forrástanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Erdélyi, László (1906) A tihanyi apátság kritikus oklevelei. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Gréb, Gyula (1906) A Szepesi Felföld német nyelvjárása. Magyarországi német nyelvjárások (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hajnal, Márton (1906) Az isztiméri német nyelvjárás hangtana. Magyarországi német nyelvjárások (4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hampel, József (1906) A Nemzeti Múzeum legrégibb pannoniai sírtáblái. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Haraszti, Gyula (1906) Corneille és kora: a franczia színköltészet fejlődése a középkortól Racineig. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (66.). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hegedűs, István (1906) Analecta recentiora ad historiam renascentium in Hungaria litterarum spectantia. Hornyánszky, Budapestini.

Hoffmann, Arnold (1906) Az 1848-49-iki vörös-sapkás 9-ik honvédzászlóalj története. Vitéz Nyomda, Kassa.

Jancsó, Miklós (1906) Tanulmány a váltóláz parasitáiról. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kazinczy, Ferenc (1906) 1818. áprils 1. - 1819. deczember 31. Kazinczy Ferencz levelezése (16). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kossuth, Ferenc (1906) Kossuth Ferencz harmincz parlamenti beszéde. Vigyázó könyvtár . Kunossy és Szilágyi, Budapest.

Králik, Lajos (1906) Görgey Arthur : a vádaskodás : szobra : reliefjei : képei. Franklin, Budapest.

Nagy, Ferencz (1906) A szövetkezetek alapelve. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (13. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Thúry, József (1906) A közép-ázsiai török nyelv ismertetései. Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére (3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Téglás, Gábor (1906) Limes-tanulmányok. Értekezések a történeti tudományok köréből (21. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Veress, Endre (1906) A bolognai Marsigli-iratok magyar vonatkozásai. Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára, Budapest.

Vámbéry, Ármin (1906) Nyugot kultúrája keleten. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Új folyam (67). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vértesy, Jenő (1906) Kölcsey Ferencz. Magyar történeti életrajzok (50). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Weisz, Miksa (1906) Néhai Dr. Kaufmann Dávid tanár könyvtárának héber kéziratai és könyvei. Alkalay, Budapest.

Zrínyi, Miklós (1906) Zrínyi Miklós költői művei. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1906) Folyóiratok és időszakos kiadványok a M. T. Akadémia könyvtárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1906) Folyóiratok és időszakos kiadványok a Magyar Tudományos Akadámia Könyvtárában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

sine, nomine (1906) Költői levelezések. Régi magyar könyvtár (22). Franklin, Budapest.

This list was generated on Tue Dec 12 11:36:08 2017 CET.