REAL-EOD

Items where Year is 1889

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 54.

Szilágyi, Sándor, ed. (1889) Erdélyi Országgyűlési emlékek, 1664-1669. Monumenta Hungariae historica. Monumenta Comitialia Regni Transilvaniae = Magyar történelmi emlékek. Erdélyi Országgyűlési emlékek (14). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Nagy, Antal, ed. (1889) Lelki mindennapi kenyér, melyet imádságok, lelki olvasmányok és szent énekek alakjában a kath. hívek lelki táplálására gyűjt Nagy Antal. Ziegler, Komárom.

Acsády, Ignácz (1889) A magyar jobbágy-népesség száma a mohácsi vész után. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Aczél, József (1889) A Balaton : hydrographiai leírás. [s.n.], Budapest.

Apáthy, István, Ifj. (1889) A pióczafélék külső alaktanáról : kivonatos közlés. Értekezések a természettudományok köréből (19. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Beksics, Gusztáv (1889) Új korszak és politikai programmja. Athenaeum, Budapest.

Brancsits, Blagoje and Derra, György (1889) Magyar-szerb szótár. Pajevits, Újvidék.

Dedek Crescens, Lajos (1889) A karthausiak Magyarországban. Szerző, Budapest.

Eötvös, Károly Lajos (1889) Az egyházi közigazgatás kézikönyve. Hornyánszky Viktor, Budapest.

Ferenczy, József (1889) Pulszky Ferencz életrajza. Stampfel, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1889) Carvajal János bíbornok magyarországi követségei : 1448–1461. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1889) Erdődi Bakócz Tamás élete. Méhner, Budapest.

Gyárfás, István Tihamér (1889) Pannónia őskeresztény emlékei. Franklin Társulat, Budapest.

Gyürky, Antal (1889) Az előrehaladt borkezelés és pinczegazdászat ismertetése és gyakorlati útmutatás a szüretelés, mustkezelés, a homoki borok tökéletesítése, a pincze berendezése, borászati eszközök használata és a pinczében előforduló minden teendő : bortermelők, borkezelők és pinczemesterek számára. Falusi könyvtár (35.). Franklin Társulat, Budapest.

Gyürky, Antal (1889) A gyümölcs értékesitése : gyakorlati útmutatás miként kell az érett gyümölcscsel bánni, a gyümölcsöt aszalni, gyümölcsbort csinálni és a gyümölcsöt sokféle módon értékesiteni. Falusi könyvtár (34.). Franklin Társulat, Budapest.

Hegyfoky, Kabos (1889) A zivatarokról. Értekezések a természettudományok köréből (19. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hentaller, Lajos (1889) Görgey mint politikus : történelmi tanulmány. Hornyánszky, Budapest.

Horváth, József (1889) A nádasdi gróf Nádasdy család nádasd-ladányi elsőszülöttségi könyvtárának története és ismertetése. Franklin, Budapest.

Hunyady, Jenő (1889) Az orthogonális substitutio együtthatóinak paraméteres értékei. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (14. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hunyady, Jenő (1889) Az orthogonális substitutio együtthatóinak paraméteres értékei. Értekezések a mathematikai tudományok köréből (14. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Inkey, Béla (1889) Az Erdélyi Havasok az Oltszorostól a Vaskapuig, geotektonikai vázlat. Értekezések a természettudományok köréből (19. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Jeszenszky, Béla (1889) A társországok közjogi viszonya a magyar államhoz. Ráth, Budapest.

Jireček, Konstantin Josef (1889) A bolgárok története. Történeti nép- és földrajzi könyvtár (18). Pleitz, Nagy-Becskerek.

Klein, Gyula (1889) A modern növénytan törekvései. Értekezések a természettudományok köréből (19. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Kovács, Lajos (1889) Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve, 1846-1848. Franklin-Társulat, Budapest.

Kúnos, Ignác (1889) Török népmesék. Kisfaludy Társaság, Budapest.

Kőrösi, József (1889) Demologiai tanulmányok. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 3). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Lenhossék, Mihály (1889) A gerinczvelői idegek hátulsó gyökereiről. Értekezések a természettudományok köréből (19. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Matunák, Mihály (1889) Nagy-Surány hajdani vára történelmének vázlata. Winter Zsigmond Könyvnyomdája, Érsekújvár.

Medveczky, Frigyes (1889) A normativ elvek jelentősége az ethikában. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Mocsáry, Lajos (1889) A régi magyar nemes : észrevételek Grünwald Béla "A régi Magyarország" czímű munkájára. Franklin, Budapest.

Mocsáry, Sándor (1889) Földünk fémdarázsainak magánrajza. Monographia chrysidarum orbis terrarum universi. Franklin, Budapest.

Novák, Mihály (1889) Zalavármegye az 1848-49. évi szabadságharczban. Breisach, Zalaegerszeg.

Némethy, Geyza (1889) Euhemeri reliquiae : collegit, prolegomenis et adnotationibus instruxit. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 11). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Oláh, György (1889) Békésvármegye 1848-1849. Dobay, Gyula.

Pauer, Imre (1889) Uj álláspont, módszer és irányelvek az ethikában. Értekezések a bölcsészeti tudományok köréből (3. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pecz, Vilmos (1889) A görög tragoedia. 1. köt., A görög tragoedia története. Franklin, Budapest.

Preisz, Hugó (1889) Adatok a veleszületett szívbajok tanához : tizenhét eset kapcsán. Értekezések a természettudományok köréből (19. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Pulszky, Ferencz (1889) Tanulmányok a népvándorlás korának emlékeiről. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Salamon, Ferenc (1889) Salamon Ferencz Kisebb történelmi dolgozatai. Ráth, Budapest.

Schaffer, Károly (1889) Az idegrendszer szöveti elváltozásai a veszettségnél. Értekezések a természettudományok köréből (19. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schreiner, Márton (1889) Az iszlám vallásos mozgalmai az első négy században. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (15. 1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1889) Adalék a magyar állampolgári társadalom egységes természetének elméletéhez. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Schvarcz, Gyula (1889) A király tanácsosainak felelőssége Aragóniában és Magyarországon III. András óta. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 5). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Simonyi, Zsigmond (1889) A magyar nyelv. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata . Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Szádeczky, Lajos (1889) A céhek történetéről Magyarországon. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Széchenyi, István (1889) Gróf Széchenyi István levelei. Athenaeum, Budapest.

Thewrewk, Emil (1889) Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome. Academia Litterarum Hungarica, Budapest.

Téglás, Gábor (1889) Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Tóth, Lőrincz (1889) A visszaesés okairól s óvszereiről. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Verhovay, Gyula (1889) Az álarcz korszaka. Buschmann, Budapest.

Vikár, Béla (1889) Gáti István stenogrphiája, kapcsolatban a modern stenographiával. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből (14. 12). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Vécsey, Tamás (1889) Sextus Caecilius Africanus jogtudós. Értekezések a társadalmi tudományok köréből (10. 6). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Ónodi, Adolf (1889) Kísérleti adatok a gége hüdésének tanához. Értekezések a természettudományok köréből (19. 10). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

This list was generated on Wed Feb 26 08:27:00 2020 CET.