REAL-EOD

Items where Year is 1864

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Number of items: 19.

Wenzel, Gusztáv, ed. (1864) Codex Diplom. Arpadianus Continuatus. Árpádkori Új Okmánytár V, 1290-1801. Monumenta Hungariae historica. Diplomataria = Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak., 10 . Eggenberger, Pest.

Szabó, József, ed. (1864) Magyar orvosok és természetvizsgálók 1863. Szeptember 19-26. Pesten tartott IX. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Magyar orvosok és természetvizsgálók nagy-gyűléseinek munkálatai . Emich Gusztáv, Pest.

Beleházi Bartal, György (1864) Béla Király halhatatlan jegyzőjének hajdani szittyáiról. Heckenast, Pest.

Falk, Miksa (1864) A menedékjog a nemzetközi jog alapelveiből származtatva. Hartleben Ádolf, Pest.

Hoffmann, Pál (1864) A jog lénye : bevezetés a jogtanulmányba. Eggenberger, Pest.

Kassay, Rudolf (1864) A lengyel nemzet története. Trattner-Károlyi Nyomda, Pest.

Kazinczy, Ferenc (1864) Magyar regék, mondák és népmesék. Heckenast, Pest.

Kriesch, János (1864) A természetrajz vezérfonala. Nagel-Wischán, Buda.

Nagy, József (1864) Nyitra megye helyírása. Szigler Testvérek, Komárom.

Petényi, S. János (1864) Petényi S. János hátrahagyott munkái. Eggenberger, Pest.

Riedl, Szende (1864) Logika vagy Gondolkodástan. Lampel, Pest.

Salamon, Ferenc (1864) Magyarország a török hódítás korában. kiadja Heckenast Gusztáv, Pest.

Sréter, Kálmán (1864) Sréter Kálmán versei. Vodianer Ny., Pest.

Szalay, László (1864) Államférfiak és szónokok könyve. Osterlamm Károly, Pest.

Szontagh, Dániel (1864) Iglói és zabari Szontagh nemzetség származási története és oklevelei. Emich, Pest.

Széchenyi, István (1864) Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848-ig : gróf Széchenyi István hagyományaiból. Eggenberger, Pest.

Vaszary, Kolos (1864) A várnai csata. Szent István Társulat, Pest.

Werbőczy, István (1864) Verbőczi István hármaskönyve. Eggenberger, Pest.

sine, nomine (1864) A jelentékenyebb jog- és államtudományi könyvek lajstroma : találhatók Eggenberger Ferdinánd, akademiai könyvkereskedésében. Eggenberger, Pest.

This list was generated on Sun Feb 28 22:29:08 2021 CET.