REAL-EOD

Items where Year is 1863

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Creators | Item Type
Jump to: A | E | F | H | K | L | P | T | V
Number of items: 18.

A

Argenti, Döme (1863) Hasonszenvi utitárs rögtön támadt betegségek elhárítására. Kozma Vazul, Pest.

Asbóth, Lajos (1863) A hadvezér és a hadtudomány alapelvei az újabbkori hadjáratok történetével felvilágosítva. Heckenast Gusztáv, Pest.

E

Egervári, Ödön (1863) Sáros vármegye leírása, statistikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. Noseda Ny., Pest.

Esterházy, Pál (1863) Galántai gróf Eszterházy Miklós Magyarország nádora. Lauffer és Stolp, Pest.

F

Fraknói, Vilmos (1863) A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlődése. Pfeifer, Pest.

Frankl, Vilmos (1863) A magyar főpapok a trienti zsinaton : A zsinat befejezésének háromszázados emlékére. Horák Egyed Nyomdája, Esztergom.

H

Horner, István (1863) Gyöngyös városának történeti, statisztikai és geografiai leírása : különös tekintettel vagyontalanabb hazámfiaira. Trattner Károlyi, Pest.

Hunfalvy, János (1863) A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. Emich, Pest.

K

Kemény, Gábor (1863) Nagy-Enyednek és vidékének veszedelme 1848-49-ben : történeti vázlat. Osterlamm, Pest.

Knauz, Nándor (1863) Az esztergomi főegyháznak okmánytára. Horák Nyomda, Esztergom.

L

Lónyay, Menyhért (1863) Közügyekről : Nemzetgazdászati újabb dolgozatok. Osterlamm Károly, Pest.

P

Palugyay, Imre (1863) A kapcsolt-részek (Slavonia - Croatia) történelmi- s jogi-viszonyai Magyar-országhoz. Sieber, Posony.

Potemkin, Ödön (1863) Sáros vármegye leirása, statistikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. Noseda Gyula, Pest.

Pray, György (1863) Georgius Pray series chronologica palatinorum Ungariae e diplomatibus collecta cum praevio commentariolo de veteri palatinatus provincia. Typis Regiae Universitatis Hungaricae, Budae.

T

Toldy, Ferenc (1863) Geschichte der Ungrischen Dichtung von den ältesten Zeiten bis auf Alex. Kisfaludy. Heckenast, Pest.

Toldy, Ferenc (1863) Visszapillantás tudományos állapotainkra kapcsolatban a régi s az új tanrendszerrel : beszéd, melyet az 1863/4. évi tanszaknak a m. kir. egyetemnél october 5. tartott ünnepélyes megnyitásakor azon egyetem nagy dísztermében mondott Toldy Dr. Ferencz. A Magyar Királyi Egyetem Nyomdájában, Buda.

Télfy, János (1863) Magyarok őstörténete : görög források a scythák történetéhez. Lauffer, Pest.

V

Vass, József (1863) Erdély a rómaiak alatt : kútfők nyomán. Stein János Erdélyi Muzeum Egyleti könyvárus bizománya, Kolozsvártt.

This list was generated on Fri Jan 22 08:58:23 2021 CET.