REAL-EOD

Items where Author is "Fraknói, Vilmos"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Book
Number of items: 60.

Book

Fraknói, Vilmos and Fógel, József and Gulyás, Pál and Hoffmann, Edit (1927) Bibliotheca Corvina : La Biblioteca di Mattia Corvino Re d'Ungheria. L'Accademia di Santo Stefano, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1923) A bécsi Pázmány-Intézet megalapítása háromszázados évfordulója alkalmából. Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1922) A Habsburg-ház trónöröklési jogának megállapítása az 1687/8-ik évi országgyűlésen. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1921) Martinovics élete. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1921) A magyar királyválasztások története. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1919) Die Ungarische Regierung und die Entstehung des Weltkrieges : Auf Grund aktenmäßiger Forschung. Verlag von L. W. Seidel & Sohn, Wien.

Fraknói, Vilmos (1917) A Habsburg-ház első érintkezései Magyarországgal : 1269-1274. Értekezések a történeti tudományok köréből (24. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1917) Kritische Studien zur Geschichte des Dreibundes 1882-1915. Friedrich Kilians Nachfolger, königl. ungar. Universitätsbuchhandlung, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1916) Egyháznagyok a magyar középkorból. Élet, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás király és a Hohenzollernek diplomatiai érintkezése. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1914) Mátyás törekvései a császári trónra. Értekezések a történeti tudományok köréből (23. 9). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1913) Szilágyi Mihály, Mátyás király nagybátyja. Olcsó könyvtár (1689-1). Franklin, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1906) Mária, V. István leánya, nápolyi királyné 1271-1323. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1905) A római történeti és művészeti intézetek ügyében : Fraknói Vilmos bizalmas előterjesztése jóakaróihoz és barátaihoz. UNSPECIFIED, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1904) II. Rákóczy Ferenc vallásos élete és munkái. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Korvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich Gusztáv gyűjteményében. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1903) Papa Innocenzo XI (Odescalchi) e la Liberazione dell' Ungheria dal Giogo Ottomano : In Base di Documenti Diplomatici dell'Archivio Vaticano. Bernardo Seeber Librajo-Editore, Firenze.

Fraknói, Vilmos (1902) Egy Jezsuita-diplomata hazánkban. Stephaneum Nyomda, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1902) Gróf Széchényi Ferencz : 1754-1820. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Egy pápai követ Mátyás udvaránál : 1488-1490. Olcsó könyvtár (1218-1). Franklin, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római szentszékkel. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1901) Szent László levele a montecassinói apáthoz. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 8). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1900) La vie du Prélat Hongrois Dominique Kálmáncsehi. Bibliothèque Beatty, Londres.

Fraknói, Vilmos (1900) Petrarca és Nagy Lajos. Értekezések a történeti tudományok köréből (19. 2). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1899) Oklevéltár a magyar királyi kegyuri jog történetéhez. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1899) Werbőczi István. Magyar történeti életrajzok (15). Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Karai László budai prépost, a könyvnyomtatás meghonosítója Magyarországban. Értekezések a történeti tudományok köréből (17. 7). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Mátyás király magyar diplomatái. Athenaeum R.T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1898) Pecchinoli Angelo pápai legátus Mátyás udvaránál (1488-1490). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1896) A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440-1526). A magyar nemzet története (4). Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos and Lukcsics, József (1896) A veszprémi püspökség római oklevéltára = Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis. Római Magyar Történeti Intézet, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1895) A magyar királyi kegyúri jog Szent Istvántól Mária Teréziáig : történeti tanulmány. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1892) Várad felszabadítása 1692-ben és XII. Incze pápa. Vatikáni Pápai Nyomda, Róma.

Fraknói, Vilmos (1890) Cesarini Julián bíbornok magyarországi pápai követ élete. A Magyar Egyháztörténelem Nagy Alakjai (1). Hornyánszky Viktor Könyvkiadó-Hivatala, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1890) Mátyás király élete. Magyar történeti életrajzok . Franklin-Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1889) Carvajal János bíbornok magyarországi követségei : 1448–1461. Értekezések a történeti tudományok köréből (14. 4). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1889) Erdődi Bakócz Tamás élete. Méhner, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1889) Erdődi Bakócz Tamás élete. Magyar történeti életrajzok . Magyar Történelmi Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) Két magyarországi egyházi író a XV=15. századból : Andreas Pannonius, Nicolaus de Mirabilibus. Irodalomtörténeti emlékek (1). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) Pázmány Péter 1570-1637. Magyar történeti életrajzok (5). Méhner, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) Ungarn vor der Schlacht bei Mohács (1524-1526). Verlag von Wilhelm Lauffer, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1886) XI. Incze pápa és Magyarország fölszabadítása a török uralom alól. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Magyarország a mohácsi vész előtt : A pápai követek jelentései alapján. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Martinovics és társainak összeesküvése. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1884) Váradi Péter kalocsai érsek élete 1483-1511. Athenaeum R.T., Budapest.

Ipolyi, Arnold and Fraknói, Vilmos and Pauler, Gyula and Salamon, Ferencz and Szabó, Károly (1883) Jelentés a honfoglalás időpontjának meghatározása tárgyában. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1883) Magyarország és a cambrayi liga 1509-1511. Athenaeum R.T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1881) Tomori Pál élete és levelei. Athenaeum R.T., Budapest.

Fraknói, Vilmos (1880) Martinovics és társainak összeesküvése. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1879) Horváth Mihály emlékezete. Ráth Mór, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1879) Vitéz János esztergomi érsek élete. Szent István Társulat, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1879) A szekszárdi apátság története. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1877) Vázlatok Magyarország műveltségi állapotairól. Athenaeum, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1875) Oratores Pontificii in Regis Hungariae Curia 1524-1526. UNSPECIFIED, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1875) A magyar országgyűlések története. Ráth, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1874) Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XIV. és XV. században. Értekezések a történeti tudományok köréből (3. 10). Eggenberger, Pest.

Fraknói, Vilmos (1874) Melanchtons Beziehungen zu Ungarn. Franklin-Verein Ungarische Literarische Ausfalt und Buchdruckerei, Budapest.

Fraknói, Vilmos (1872) A magyar nemzet története. Szent István Társulat, Pest.

Fraknói, Vilmos (1868) A pesti magyar királyi egyetem katholikus jelleme. Noséda Gyula Nyomdája, Pest.

Fraknói, Vilmos (1863) A nádori és országbírói hivatal eredete és hatáskörének történeti kifejlődése. Pfeifer, Pest.

This list was generated on Wed Aug 17 17:37:28 2022 CEST.